Regeringens stærke mand og hans livtag med kammeraterne

Af Bent Winther 31
Hvis Bjarne Corydon havde været finansminister i en Venstre-regering, så havde hans billede forsynet med Hitleroverskæg hængt på hver en lygtepæl på Nørrebro, slotspladsen foran Christiansborg var jævnligt blevet fyldt med protesterende, og oppositionen ville have fremstillet den mørkeblå Bjarne som selve symbolet på den truende sociale massegrav.

Men regeringens stærke finansminister er socialdemokrat. Og måske netop derfor slipper han godt fra at sparke til kammeraterne i fagbevægelsen igen og igen.  Ifølge ham selv er det netop, fordi han er socialdemokrat, at han har stået i spidsen for årtiers strammeste finanslov, har stået fast på at dagpengeperiode og optjeningsret ikke skal ændres, har været med til at tvinge SAS-personalet brutalt ned i løn, har afskaffet efterlønnen og lagt trepartsforhandlingerne i med fagbevægelsen i graven. Det er fordi, han er socialdemokrat, at han har været med til at barbere overførselsindkomsterne for at skaffe finansiering til skattelettelser. Og fordi han er socialdemokrat, er det ham der det kommende halve år skal stå i spidsen for det, der tegner til at blive årtiers største opgør med stærke offentlige personalegrupper og deres arbejdstidsregler.

Og selvfølgelig er der protester fra baglandet – også højlydte, og Bjarne Corydons omdiskuterede SMS til kabinepersonalets forhandlere i sidste uge medførte et af de større stormvejr i finansministerens tid, men i det lange løb preller det af. Paradoksalt nok ser det ud til, at Bjarne Corydon netop med den alliance, han var hovedarkitekten bag med fagbevægelsen omkring Fair Løsning og hele optakten til sidste valg, betyder, at han bedre end nogen anden er i stand til at tage et opgør med fagbevægelsen og samtidig overhøre deres protester. Selv siger han, at der er en bred forståelse for indgrebene og bevidsthed om krisen i blandt lønmodtagerne, mens det er deres repræsentanter indtager yderligtgående positioner.

Det kan godt være, at man i S-baglandet har svært ved at acceptere Corydons definition af at være socialdemokrat – lønnedgang, massefyringer i den offentlige sektor, skattelettelser og forringelser af velfærdsgoder, men hverken vælgere eller interesseorganisationer har andre steder at gå hen. Enhedslisten er gennem finanslovsforlig gjort ansvarlig for den økonomiske kurs. Dansk Folkeparti forsøger med mellemrum af fiske i havet af utilfredse S og SF-vælgere, men næppe mange tror på, at en regering under Lars Løkke Rasmussen, som DF støtter, vil gøre den økonomiske politik mindre blå.

I regeringens første levetid var den gængse analyse, at det var den radikale Margrethe Vestager, der svingede taktstokken, når der skulle reformeres og strammes op, og at S og SF kun fodslæbende lod sig trække ind i den blå økonomiske kurs. Men i dag går de i takt – Vestager og Corydon. Analysen af problemerne og forståelsen for, hvad der skal til for at løse dem, er den samme – og det har internt styrket finansministeren i en grad, så den blå Corydon i dag fremstår som regeringens stærkeste kort.

I dag og i morgen holder regeringen seminar, for at tilrettelægge det næste halve års politiske kurs. Et af de største sager på dagsordener er en reform af folkeskolen som ventes fremlagt meget snart. Hvis den overhovedet skal blive til noget, kræver det en betydelig omlægning af folkeskolelærernes arbejdstid. Og det kommer formentlig ikke til at gå stille af – allerede nu tales der om et politisk indgreb i overenskomsterne i løbet af foråret.

Selvom det formelt er kommunerne, der skal forhandle, så vil det være finansministeren og indenrigs- og økonomiministeren, der trækker i trådene og med reformen i hånden lægger pres på forhandlingerne. Den radikale ledelse som traditionelt har været tæt allieret med lærerne, har allerede accepteret, at det er nu slaget skal slås både med folkeskole- og gymnasielærerne.

31 kommentarer RSS

 1. Af jørgen f.

  -

  Corydons fremtid bliver afgjort i skattekommissionen.

  Hvis han ikke er fedtet ind i Thornings trakasserier, så er det ham, der er i spids for S ved næste valg.

  Ellers bliver det også uskønt at se på i partilederrunderne – 4 kvinder mod 4 mænd.

  Nej – Corydon som leder af S og Connie Hedegaard som leder af K.

  Bedre kønsbalance – og mere intellekt – i partiledergruppen.

  Så’n er det bare….

 2. Af Arne Rud

  -

  Et fængsel ligger i en kaserne, men en skolegård er ingen kasernegård med gårdvagter, der marcherer frem og tilbage, en skolegård er et legecenter med en skibsklokke, skoleskak, tavler, byggelegeplads med tømmer, ler, mursten fra LEGO og åbne værksteder, boldbaner og en friluftsscene med alsang og cirkus og gårdvagter som tryllekunstnere; skolegården er skøjtebane om vinteren, se Torvet i Esbjerg. En sognebetjent er pedel med en cykeltræningsbane på skolens parkeringsplads, se cykelkælderen.

 3. Af P Jensen

  -

  Ja, både S, R, SF og El har meget travlt med at fortælle at der ikke er penge til hverken det ene eller det andet, hvorfor velfærden må beskæres, folk må ned i løn, og de arbejdsløse må nøjes med en fiasko-kickstart og en tom akut-pakke. Ligesom patienterne skal smides ud fra hospitalerne længe før de er blevet raske, ligesom der ikke er råd til at forhindre de tusinder af villa-indbrud der hærger landet. Osv.

  Men i de sidste 14 dage er der bevilget millioner og atter millioner af kroner til støtte for diverse fremmede folkeslag. Så er der ingen smalle steder, og Corydon protesterer ikke, men bøjer sig villigt for Vestagers og Helles ønsker.

  Milliarder bruges på udanske formål, og alligevel skal vi hele tiden høre sangen om at der ikke er penge.

  Det er der så alligevel, så snart det er udlændinge det drejer sig om.

  S, SF og R har fravalgt danskerne.

 4. Af Elmer Pedersen

  -

  Bjarne Corydon er uden tvivl et kommende formandsemne ift. Socialdemokratiet, og jeg ser også gerne Connie Hedegaard i samme position ved et kommende formandsskifte hos de konservative.

  Og med hensyn til at være fedtet godt og grundigt ind, så er der nok ingen der kan overgå partiet Venstres Troels Lund Poulsen

 5. Af niels hansen

  -

  Selvfølgelig er fagforeningerne sure, når en politiker, og især en fremstående politiker som vores finansminister, blander sig i forhandlingerne.

  Det er også en dårlig vane – hvis det bliver en vane.

  I tilfældet SAS har jeg dog en vis forståelse for Bjarne Corydons handling.

  Anders Fogh udpegede Fritz Schur som bestyrelsesformand, og hans eneste mål med bestyrelsesposterne (også i DONG og Posten) har været at afhænde selskaberne – så det var enten accept eller farvel og tak.

 6. Af Niels Chr. Sauer

  -

  Desværre ser det ud til, at den annoncerede reform af folkeskolen vil blive lanceret som en krigserklæring imod lærerstanden. Dårligere afsæt kan næppe tænkes.

  De erfaringer, skolepolitikerne ellers påberåber sig, fra de højtlydende skolesystemer i Ontario, Finland og Singapore, viser fuldstændig entydigt, at god skoleudviking laves i samarbejde med lærerne. Man kan ganske enkelt ikke tæske sig til en god skole. Det var heller ikke ligefrem det, man havde forventet sig af en socialdemokratisk ledet regering.
  Dertil kommer, at folkeskolereformen tilsyneladende udformes på falske forudsætninger.

  Der er ikke skyggen af forskningsmæssigt belæg for, at en forlængelse af elevernes undervisningstid i sig selv giver bedre resultater. Finske elever er iflg. OECD de elever, der modtager næstmindst undervisning, kun undergået af eleverne Estland. Danske elever modtager allerede i dag undervisning i en mængde svarende til OECD-gennemsnit. Chile har det skolesystem, der leverer mest undervisning til eleverne, uden på nogen måde at nå bemærkelsesværdige resultater. Det er altså kvaliteten, ikke kvantiteten af undervisning, det kommer an på. Derfor er det ubegribeligt, at man går efter at forringe lærernes muligheder for at levere god undervisning ved at skære i den tid de har til rådighed for alle de aktiviteter, der kvalificerer deres undervisning. En af de stensikre følger vil være, at læreruddannelsen mister endnu mere af sin tiltrækningskraft i forhold til de dygtige unge, folkeskolen har brug for.

  Det er desuden ubestrideligt, at folkeskolen allerede har holdt for i trimningen af den offentlige sektor. 2,5 mia. kr. er taget ud af folkeskolens årlige drift og hver tiende lærerstilling er nedlagt de sidste tre år, men arbejdsbyrden er ikke reduceret. Tværtimod. Den er øget betragteligt i form af inklusionskravet. Faldet i elevtal på 2 procent svarer til en elev mindre i hver tredje klasse, men samtidig har skole- og klassesammenlægninger øget antallet af elever i klasserne. Ingen anden offentlig virksomhed har været udsat for en sådan hestekur.

  Desuden er der helt åbenlyst noget galt med folkeskolens økonomiske ledelse, når det iflg. OECD forholder sig sådan, at kun hver anden krone i folkeskolen går til aflønning af undervisende lærere. Hver tredje krone går til ikke undervisende ansatte, og resten til diverse. Vil man effektivisere folkeskolens undervisning, er det først og fremmest her, der skal tages fat. Men i stedet marcherer djøfiseringen derudaf.

  Og så er der historien om den dyre danske skole, der må betegnes som en løgn gentaget så ofte, at den går for en sandhed. Udgiften pr. elev gør danske elever til de sjettedyreste i OECD, overgået af både USA, Norge, Østrig, Schweiz og Luxembourg. Men dertil skal lægges den kendsgerning, at vores specialundervisning optager en helt ekstraordinært stor andel – 30 procent – af folkeskolens samlede udgifter. Tages der højde for dette forhold, havner resurserne til folkeskolens almindelige undervisning et godt stykke under bemeldte sjetteplads.

  Mange andre forhold kan bringes ind. Sammenlagt tegner der sig et billede af gennemført usaglig hovsapolitik på folkeskoleområdet, hvor selv en finansminister, der ved gud aldrig nogensinde tidligere har ytret den ringeste interesse for skoleanliggender, pludselig føler sig kaldet til at mene noget om, hvordan børn skal undervises. Man må grue for udviklingen i de kommende måneder, ikke bare som lærer i folkeskolen, men som forældre og som dansker i det hele taget.

  Kilde: “Education at a Glance” OECD 2012

 7. Af Jan Johansen

  -

  Der er da ikke meget stærk mand over ham, Bjarne Corydon. Han leger bare stærk mand. I virkeligheden er han blot en marionetdukke, der lader sig føre rundt i “manegen” af bl.a. Margrethe Vestager. Hun holder sig behændigt i baggrunden, så kun få lægger mærke til, at det i mange tilfælde er hende, der er den store stygge skurk bag de mange forringelser for erhvervslivet og dermed de mange menige skaffedyr. Radikalt? Ja, når det er værst!

 8. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  For Venstre er en post som bestyrelsesmedlem eller -formand for en stor statslig virksomhed af stor samfundsmæssig betydning, såsom postvæsnet, DONG og SAS, åbenbart blot et bi-job eller fritidsjob, siden de lader een og samme mand deltage i ledelsen af stribevis af selskaber og virksomheder.

  Overfladisk, tilfældig og letbenet new management, når man har nogle minutter til overs……… er det hvad det drejer sig om?

  For der er vel ikke tale om bare bengnaveri?

  ……………

  (var det AFR der havde som mål at afhænde, det fremgår ikke helt klart kl. 14.16)

 9. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Jan Johansen……..

  Du har ret. Regeringens stærke mand er et fruentimmer, nemlig Vestager.

  Men hvad er det hun er stærk til? Ja, det er desværre kun til at undergrave landets økonomi, velfærd, kultur, frihed, fred og sikkerhed. Her er det at hendes styrke kommer til udfoldelse.

  Vestager er en Jelved klon, og begge damer har fået en magt som langt overstiger deres evner. Det de får løn for og er ansat til, er en varetagelse af Danmarks og danskerne interesser, men de gør det modsatte hele vejen igennem.

  Det samme gælder de fleste af de øvrige feminister i R, S, SF og El.

 10. Af Krister Meyersahm

  -

  Lang og ligegyldig smøre om – ingenting. Regeringen har intet foretaget sig der kan sikre Danmarks og danskernes fremtid.

  Ingen solid plan for udvidelse af den private beskæftigelse med øget beskatningsgrundlag til følge. Det er ellers hér man skal starte og – et par hundredetusinde flere i job ville lune i fælleskassen.

  Ingen plan for afvikling af statens gæld, så vi kan spare 24 mia. om året.

  Ingen nedskærning af udviklingsbistanden og andre tilskud, der kan mærkes – her kunne man ellers let finde 30 mia. O.s.v.

  Det hele er til dumpekarakter.

 11. Af Jan Sørensen

  -

  Pua det bliver dejligt, hvis jeg fremover kun skal have en arbejdsuge på 37 timer. : D
  Kom så med det regeringsindgreb!

 12. Af Bjarke W Mortensen

  -

  Hvem har lige foræret bankerne over 24 miliarder af statens penge??????

 13. Af niels hansen

  -

  @Krister Meyersahm

  “Det hele er til dumpekarakter.”

  Jeg vil ikke kalde det dumpekarakter, men regeringen gør det ikke særligt meget bedre end den forrige VK(O)-regering, men lidt har også ret.

 14. Af Ole Mikkelsen

  -

  Det afgørende er vel at nedskæringer i offentlig service og lønnedgang i øvrigt følges op af tillid til at den sociale sikring fastholdes, trods forringelser.

  Trods marginale forskelle i realpolitik mellem blå og rød ‘blok’ tror jeg det er her slaget står.

  Og det er årsagen til at Corydon lever og overlever, sammen med rød regering. De nødvendige tiltag gennemføres, samtidig med at tilliden til at grundlæggende sociale ydelser fastholdes holdes intakt.

  Trods Fogh’s socialdemokratiske ‘move’ er V’s intentioner om en eventuel minimalstat fortsat tilstede. Derfor vil der være voldsommere protester mod blå’s reformer end mod rød’s reformer af samme art.

 15. Af Søren Pedersen

  -

  Tjah, det er da flot at regeringen nu endelig har fået en stærk mand m/k og at denne kan finde ud af at gøre alt det nødvendige i forhold til både nutidens og fremtidens udfordringer.

  Problemet er dog stadig at han i den grad har løjet sig til den position. Som hovedforfatter til det største politiske løgner-manifest i nyere tid i form af Fair Løsning/Fair Forandring har han da for altid sat sig selv i en position hvor han er absolut uforenelig med begrebet troværdighed.

  Det i sig selv udgør ikke et problem i forhold til finanskrisen, arbejdsløsheden, integrationen, konflikten i Mellemøsten, statens budget etc.

  Det udgør derimod et demokratisk problem at de politikere, der opnår valg og magt, lyver sig til det. Det udgør et demokratisk problem at politikerne i valgkamps-mode lover guld og grønne skove, aka Fair Løsning etc, og når de får magt så gør lige det modsatte af hvad de lovede.

  Jeg mener, at det kunne være sjovt hvis man tager udtrykket “vi har de politikere vi fortjener” og vender det på hovedet, så det i stedet lyder “lad politikerne få de vælgere de fortjener”.

  For mit eget vedkommende betyder det, at jeg sandsynligvis stemmer blankt næste gang. Og dertil har jeg i løbet af i år øget mit privatforbrug. Men pengene bliver brugt i udlandet, primært i Tyskland. Sådan understøtter jeg hellere udenlandske statskasser end den danske så længe de danske politikere gør sig fortjent til sådan en vælger.

  Velbekomme, S-SF-R-regering!

 16. Af Gustav Uffe Nymand

  -

  Det er ikke rigtigt,Gustaverne er overbevist om at de betonsocialistiske maksimalstatstilhængere i Venstre vil være villig til at sælge ud af enhver blå borgerlig-liberal grundholdning for at få DF-erne til at stemme for ret til ministerpension til venstres topfolk

  Man ser dagligt beviser for det, det er foreksempel kun få dage siden, at Venstres borgmestre beklagede sig over den offentlige nulvækststrategi som stadigvæk er alt for rød

  Så for at redde Danmark fra en undergang a la DDR, så er det vigtigt at støtte de radikale da Venstres folketingsgruppe er og bliver uduelige socialister der ikke evner at lave de nødvendige blå reformer

 17. Af T. Sørensen

  -

  Jeg vil gerne kommetere på Corydons sms til flypersonlalets forhandlinger med SAS. Selvfølgelig var det ok at give sin mening til kende, som storaktionær i SAS. Det manglede bare. Han gjorde bare sit arbejde. Tak for det. Med hensyn til Troels Lund Poulsens interesse for Thoningparrets skattesag, synes jeg det er akkurat lige så meget på sin plads at interessere sig for den afgørelse, eftersom samme TLP bagefter skulle stå på mål for afgørelsen som så og ser mere end meget mystisk ud, set med mange andre skatteyderes briller, som er i en tilsvarende situation. Det manglede bare at han interesserede sig for sagen. Hvad ellers. Han passede bare sit arbejde. Hvem der udøver magtfordrejning overfor hvem, det er meget utydeligt. Vennetjeneste springer lige i øjnene på alle vi andre. Tillid til systemet, lider i denne tid, et betydeligt knæk. Hvem er skyldig? Utrygheden breder sig.

 18. Af Leif Juhl Pedersen

  -

  Regeringens stærke mand, er tilfældigvis en kvinde, Margrethe V. Det er muligt, at Margrethe V har et mandhaftigt ansigt, men hun er altså kvinde. Det kan godt være Corydon er god til, at sende smser, men bortset fra det, så er han nu ikke regeringens stærke mand, det ved enhver hvem er, den netop omtalte kvinde, Corydon er regeringens bydreng(postbud) Nu ikke for at tale nedsættende om postbude, bydrenge, kunne ikke falde mig ind.

 19. Af Gustav Uffe Nymand

  -

  Corydon er ok
  Gudskelov og tak for at han ikke er en rød vatnisse som Hjorten der gang på gang tillod den offentlige sektor at bruge for mange penge og gang på gang agerede rød julemand ved at dele flere penge ud til overførsler fremfor at investere dem i noget som langsigtet giver vækst dvs

  1) skattelettelser,
  2) infrastruktur,
  3) forskning,
  4) uddannelse, praktik-pladser, efteruddannelse
  5) effektiviseringer og regelforenklinger

  I stedet havde vi i VKO en katastrofalt ringe regering der gang på gang indførte nye symbolforbud og ansatte dyrt lønnede offentlige skrankepaver til at administrere alle deres vanvittige forbud og kontrollove.

 20. Af Erling Drews

  -

  At påstå Finansminister Bjarne Corydon, har været med til, at tvinge SAS ansatte brutalt ned i løn, er jeg totalt uenig i….At Bjarne Corydon som landets Finansminister og stor aktionær viser rettidig omhu med borgernes investerede penge i SAS, kan ingen vel bebrejde Finansministeren for….Hvis Bjarne Corydon ikke have vist interesse i SAS, og SAS, måtte lukke ned mandag morgen, ja, så havde man ikke, som skrives i Bloggen, set Bjarne Corydon billede ophængt i lygtepæle forsynet med Hitleroverskæg, nej – så havde Bjarne Corydon været ophængt som Italiens Mussolini…..

  Til gengæld er jeg helt enig i, at Bjarne Corydon’s tilgang til trepartsforhandlingerne, var en meget stor politisk fejl, som kommer til at koste Socialdemokraterne regeringsmagten ved folketingsvalget i 2015, er mit gæt så !…Og ja, man troede ikke sine egne øjne, da Socialdemokraterne stemte for tilbagetræknings reformen, som yderligere forringede efterlønsordningen, og hævede folkepensionsalderen, men ikke mindst, og som mange totalt har glemt er, at samtidig med forringelsen af efterlønsordningen, forringede man yderligere folk ret til indflytning i deres Sommerhus som såkaldt “Helårs – beboer” med yderligere nogle år…

  Samtidig må man sige, at når man kalder Bjarne Corydon for blå, så er man total farveblind, da “man” sagtens kan se forskellen på den såkaldte blå og røde politik der føres, mange gode tiltag, som er gennemført, ville aldrig være vedtaget, hvis Venstre havde regeringsmagten…Det er elementært matematik…

 21. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  BORGENS POLITIK ER GÅET FRA FORSTANDEN…….

  Det handler slet ikke om nødvendig politik, eller fornuftig, rigtig eller gavnlig politik.

  Næsten ingen politikere spørger hvad de kan gøre for deres fædreland. De spørger kun om hvad de kan få ud af deres land.

  Har ihvertfald aldrig hørt Vestager, Helle, Jelved, Annette, Johanne, Stampe, Sofie eller nogen af de andre politikere spørge på den måde. Og forsøgte de endelig at efterligne Kennedy, ville det nok handle om hykleri.

  Vi ser i disse år en udvikling som bør få enhver tænksom dansker til at blive meget bekymret.

  Den ny-kommunisme mv. der har bredt sig rundt om i “systemet”, og den feminisering af samfundet der er i gang, har allerede svækket økonomien, demokratiet, erhvervslivet og velfærden. Og overalt kan ses et moralsk og mentalt forfald i det politiske liv.

  Noget som har givet sig udslag i en betydelig forråelse og brutalisering af behandlingen af vanskeligt stillede eller “svage” medborgere. Hvad svage danskere (arbejdsløse, fraskilte, hjemløse, voldsofre, patienter, trafikofre, gamle, børn og unge) udsættes for af overgreb, svigt, ondskab og usselhed, er efterhånden ganske forfærdeligt. Anti-velfærden griber om sig.

  Det moralske/mentale forfald i de politiske cirkler giver sig nu også udslag i en systematisk undergravning af familiens enhed, infrastrukturen/provinsen og alle normer, traditioner og kulturelle værdier.

  Også nationens eksistens og den personlige frihed, tryghed og sikkerhed er under angreb. Ja, selv borgernes ret til, i demokratiets interesse, at modtage ærlige og relevante oplysninger om landets situation er visse (især æterbårne) medier i færd med at afskaffe.

  Ja, der kan sættes spørgsmål ved om hele Europas fred og civilisation kan overleve den undergravning som de ny-kommunistiske, feministiske og pladderhumanistiske kliker og sekter har gang i.

  I forhold til de gigantiske trusler der er ved at vokse frem mod det danske folks nutid og fremtid, er de fleste af de politiske udspil fra regeringen og oppositionen kun som en storm i et glas vand, eller som små krusninger på et ellers roligt ocean, hvor enorme spændinger er under opbygning i havbunden. Spændinger der kan ende i jordskælv, vulkanudbrud og kolossale flodbølger.

  Mængden af politisk vanvid overstiger nu alle normale vandstandsmærker og har nået de stormflodshøjder der er afmærket med røde alarmmærker.

  Blot lyt til DR som domineres af radikale og totalitære “tænkere”. Det er tydeligt at der her lides af storhedsvanvid på Danmarks vegne. Man agerer, snakker og propaganderer som om Danmark er en stormagt der har penge nok, viden nok og magt nok til at retlede, opdrage, hjælpe og redde hele verden. Lille Danmark skal både redde verdens klima og alle verdens fattige. Vi skal klare de interne problemer i 150 lande. Vi skal sørge for fred i Afrika, Syrien og Mellemøsten. Vi skal trække EU og FN og USA i den rigtige retning. Vi skal belære klodens milliarder af mennesker om “menneskerettighederne”. Vi skal være redningsbåd, hotel, bank, skole og socialkontor for millioner af flygtninge, asylanter og evighedsturister. Og vi skal sørge for arbejde til utallige øst- og sydarbejdere samt indstrømmende kriminelle. Vi skal også ordne Afrikas problemer mht. kvinders ligestilling, en lang række sygdomme, diverse borgerkrige og de kæmpemæssige korruptions-problemer. Osv.

  Iflg. DR kan vi danskere sagtens finansiere og klare det hele.

  Men politikerne kan ikke finde ud af at klare lille Danmarks interne problemer, der forværres for hver dag. Uretfærdig, asocial eller ligefrem umenneskelig behandling af marginaliserede danskere griber om sig, og selv de velfungerende danskere presses i stigende omfang ud i elendighed.

  Mange affærer, sager og udspil, som med SAS og en SMS, med Vestagers og Corydons finanssnak, med formaninger til folkeskolen, med akut-pakken og kick-starten, med nye arter af lovsjusk osv. er nærmest en slags afledende spilfægterier i forhold den afgrund der er ved at åbne sig under Danmark og befolkningen.

 22. Af B Nielsen

  -

  Jamen vi er imponerede over regeringens styrke og gennemslagskraft sammen med Enhl.

  Senest har man bestemt sig for at smadre tilskudsordningen til høreapparater.

  Dette vil især ramme mindrebemidlede og stærkt hørehæmmede, der ikke længere vil kunne få tilskud af betydning til køb af høreapparater hos private hørecentre.

  Resultatet er, at disse
  hørehæmmede bliver sendt over bagerst i køen hos det offentlige, hvor der allerede er en gennemsnitlig ventetid på 35 uger, i Århus 100 uger.

  Disse ventetider er stigende, men med regeringens seneste lovforslag kommer ventetiderne til at eksplodere.

  Omkring 50 % af de hørehæmmede er folkepensionister, så det er da virkeligt imponerende, at det er her regeringen slår til.

  Til gengæld kan de hørehæmmede jo glæde sig over nye bevillinger til cirkusklovne og til regeringens ekstra spindoktorere – to grupper, der åbenbart står regeringens hjerte nær.

 23. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  På grund af statstilskudene er priserne på høreapparater tårnhøje i Danmark. I Sverige og Tyskland kan man få høreapparater fra ca. 5oo kr. og opefter.

  Så tilskud kan altså være noget af en narresut.

 24. Af søren sørensen

  -

  Siden hvornår er en nordjyde borgerlig blevet fortalerne for SAS ansatte og andre lønmodtagere? Ja men skal da være istand til at tænke imellem linierne…for vi ved jo alle hvor mange SAS og CO ansatte der er borgerlige i deres mangefulde indsigt i alting!

  Borgerlige er jo kendt for deres udemokratiske adfærd, såsom at tom jensen har nægtet mig adgang til at skrive om ham i hans blog…blot en start for den totale udelukkelse fra tanten og alt kritisk borgerlige virksomhedsejer mening! Ja, ja,ja…det nordjyske kvægmarked som min morfar fra frederikshavns området altid levet for at møde op i 1930,40,50 erne noget med h, men du ved du jo pr. natur navnet…jeg er københavner…jo nogen kan vindes over med et par grisebasser i billig pris…dengang som nu! S har aldrig været lønmodtagerens repræsentanter, de findes kun i SF og Ø de har altid været borgerlige som resten af de egen tegnebog tælllere…så korrekt at med S får men de intet,således har det altid været..de skal bare gå til venstre…

  Enhedstlisten er gjort ansvarlig for kursen? overhovedet ikke, de har bare stemt i forhold til dårlig, værre og værst, som forventet af dem under de forhold…dårlig så længe ikke flere s og R går til venstre er jo eneste opnårlige…

  Ja nu skal vi bare tælle dagene før min samfundsborger fra frederikshavn, med min store familie der, også fratager mig ordet som hans københavnske borgerlige tom jensen…Demokratiet er under pres fra disse bloggere der kæmper for egen tegnebog uden interesse for deres medmennesker…

 25. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Vi er igen ovre i småtingsafdelingen, men hvorfor har visse DR-journalister så travlt med at ødelægge vores sprog. Det hedder elementær fysik eller kemi, men nogen er begyndt at klistre -t på her og der og alle vegne, så elementær fysik bliver til elementært fysik, og en høflig henstilling bliver til en høfligt henstilling, osv.

  Hvad pokker er meningen?

  Men der er jo meget større problemer, se kl. 18.47.

 26. Af Frank L

  -

  Men der er jo meget større problemer, se kl. 18.47.

  Skrevet af PREBEN F1 JENSENH, 26. november 2012 kl. 21:51


  Man kunne vel også lade være?

  Eftersom Bo Warming nu er død, har du så valgt at tage depechen op?

 27. Af Kristian rikard

  -

  Alliancen Vestager/Corydon Corydon/Vestager er det mest overraskende og geniale i dansk poltik i mange år!

 28. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  KATASTROFE PÅ OTTE BEN…….

  Kan Bjarne Corydon frelse os fra den firedobbelte katastrofe på otte ben: Helle, Vestager, Annette og Johanne.

  Hvis ideologi, tankesæt, parti-politik og aktiviteter har sat turbo og vokseværk på indvandringen og milliardfråserierne……. på antallet af løntrykkere og kriminelle…… på mængden af nedskæringer og forringelser……. på skattetrykket og mængden af bøder og gebyrer…….. på mængden af firmakrak, bankkrak, butikslukninger, jobtab/ massefyringer…….. på mængden af skilsmisser og konkurser/ tvangsauktioner……. på antallet af traumatiserede og ødelagte børn……… på mængden af rødfascistisk og feministisk propaganda…….. på omfanget af undergravende aktiviteter overfor danskernes demokrati, kultur, familieliv, velfærd, frihed, tryghed og sikkerhed.

  En firedobbelt katastrofe på otte ben, det er ikke for stærke ord.

  Og hvis man ser på hvad de politiserende damer (med Jelved i spidsen) ellers har gang i, bliver der tale om et giftigt tusindben.

 29. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  PS: Kick-starten og akut-pakken er helt til grin.

  Ligesom DR, der netop har fået flere hundrede millioner kroner foræret, oveni tvangslicensen, er også til grin med alle de røde kæpheste der trækkes af stalden mange gange hver dag.

  DR påstår jo at masseindvandringen er berigende. Og at ligestilling og mangelen på kvindekvoter er Danmarks største problemer.

  DR har også meget travlt med klimaredning og co2. Men solens varierende udstråling siges der intet om. (læs bogen “Den maniske sol)

  DR har lige påstået at de kriminelle og deres ofre nærmest er lige slemme. De tusinder af uskyldige ofre for vold, de tusinder af uskyldige ofre for tyverier, hærværk, villa-indbrud og brandstiftelser osv. blev der ikke sagt et ord om.

  DR er vildledende propaganda og fortielser. Og så skulle DR selvfølgelig have 350 millioner oveni licensen.

  Den røde regering vil ikke Danmark noget godt.

 30. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Under “Fri hash og guldkæder” kan man iøvrigt kl. 00.35 læse noget om hvordan “tidsånden”, den voksende politiske foragt for menneskeliv og visse partiers grænseløse kynisme, har skabt så groteske eller “afrikanske” tilstande mange steder i vores sundhedssystem, at det fører til tusindvis af ekstra (og smertefulde) lidelser og hundredvis af unødvendige dødsfald.

  Kvaliteten i behandlingen af danske patienter er raslet nedefter i de senere år, noget som påfører utallige syge og pårørende frygtelige oplevelser og uoprettelige tragedier.

 31. Af Erik Larsen

  -

  Der er kun EEN forklaring på at mr. Corydon (eller codyl) slipper afsted med sine spankinger af de små i samfundet – og det er at “die dumme dänen” også her snorksover og snorksover, ligesom de gør med indvandrerpolitikken og alt andet.
  Danmark ER fortabt – intelligensen hos den almindelige borger er styrtdykket og de der skulle tegne vores fremtid – personer i 30-40-erne ER blevet indokrineret af 68-generationen bare SÅ meget at alt nok er slut.

Kommentarer er lukket.