EUs dalende popularitet skræmmer kandidater

Af Bent Winther 40

“Vi skal jo have en spidskandidat og ikke en debattør.” Sådan sagde Venstres formand Lars Løkke Rasmussen, da det efter et dramatisk forløb på Venstres landsmøde for nylig blev besluttet at udskyde valget af partiets spidskandidat i et år. Hvilken magtkamp, der er gået forud, kan man indtil videre kun gætte på.

Anledningen til opgøret var en kronik i Berlingske, hvor Jens Rohde angiveligt udtrykte for proeuropæiske holdninger, som ikke var i overensstemmelse med Venstres. Siden er Rohde sendt længere og længere ud i kulden, og sandsynligheden for, at det er ham, der ender som partiets spidskandidat næste år synes stadig mindre. Senest har han i et interview med Ekstra Bladet fremsat beskyldninger om, at unavngivne Venstrefolk skulle stå bag en rygtekampagne om seksuelle sidespring mod ham. “Ukollegialt,” har Venstres politiske ordfører Ellen Trane Nørby svaret.

Altsammen er det meget underholdende for alle andre end de implicerede. Men hvad er der med det Europa-Parlament? Hvorfor har kandidater og medlemmer af det så svært ved at gøre sig synlige med andet end, hvad der handler om interne kampe, høje lønninger, snyd og ekcentriske vildskud? Og hvorfor har partierne så svært ved at finde egnede spidskandidater, der gider stille op?

Det mest oplagte svar er, at EU-projektet og især euroen i disse år befinder sig på et popularitetsmæssigt lavpunkt først og fremmest på grund af krisen i Sydeuropa. Og det smitter tydeligvis af på partierne og kandidaterne. Ingen har lyst til at forsvare EU-samarbejdet helhjertet. Venstre har ikke brug for en kandidat, der ønsker at diskutere noget, der bevæger sig ud over partiprogrammet. Og partiet har i det hele taget svært ved at finde en holdbar EU-kurs. Og hos de konservative har man ikke længere et aktivt opgør med de danske EU-forbehold på partiprogrammet. Partiet presses af EU-skeptikerne i Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Alle tanker om EU-afstemninger, der skal bringe Danmark tættere på EU, er udskudt på ubestemt tid. Kun en tåbe frygter ikke folkestemningen. Regeringen har endog afvist en forespørgsel i Folketinget annonceret af Dansk Folkeparti om EU’s fremtid…..

Så hvem er det, der skal forsvare EU, hvem står for det synspunkt – som samtlige Europas stats og regeringsledere repræsenterer måske med undtagelse af den britiske – nemlig at EU er løsningen på krisen og ikke problemet, og at den eneste vej frem er et stadig tættere samarbejde på det økonomiske område. Hvis ikke der er nogen der vil gå forrest i den debat, så er der en klar risiko – eller chance afhængigt at temperament – for, at Danmark forsvinder længere og længere ud i periferien i Europa.

Det er traditionelt de EU-positive partiers medlemmer af EU-parlamentet, der indtager en mere positiv og fremadrettet rolle i debatten i forhold til yderligere integration mellem landene. Men gør de det, så har de dels svært ved at blive genvalgt, og de risikerer at havne i konflikt med deres parti, som lige nu ikke har den store lyst til at røre den ømtålelige EU-debat af hensyn til den negative stemning, der er omkring Unionen.

Som oversigten i dagens Politiko viser, så har partierne svært ved at finde spidskandidater, der virkelig kan trække stemmer til Europa-Parlamentet. Ikke noget helt nyt fænomen, men det ser ud til at være taget til ved de seneste valg.

En plads i parlamentet har tiltrukket skiftende grupper af politikere, de folkeligt udadvendte, Freddy Blak, Jens Okking og Mogens Camre. Retræteposterne til Poul Schlüter, Poul Nyrup Rasmussen og Bendt Bendtsen, de håbefulde karrierepolitikere: Morten Løkkegaard, Dan Jørgensen og Morten Messerschmidt. Derudover er der dem, som læner sig mest op ad de interesseorganisationer, som de tidligere har repræsenteret og dem, som synker helt ned i arbejdet med paragraffer og direktiver og helt opgiver at gøre sig bemærket. Kun i få tilfælde har en plads i Strasbourg været et trinbræt op ad stigen. Det er et paradoks, at Europa-Parlamentet får mere og  mere og mere magt, men stadig mindre prestige.

40 kommentarer RSS

 1. Af Hans Jørgen Nielsen

  -

  Personer med tilknytning til Venstre bærer hovedansvar for europas deroute

  I ved mine indlæg rækker som oftest ud over den hjemlige andedam. [Det gælder f.eks. min afsløring af Israel’s rolle i fremkaldelsen af den første oliekrise i 1973-74 (note1)- den som afsporede dansk økonomi, i en grad så en opportunistisk Poul Schlüter følte han måtte redde den ved at binde kronen til D-marken – et skæbnesvangert træk, som kastede Danmark ud i en 7 år lang stagnationsperiode da USA gennemtvang en opskrivning af den vesttyske valuta d. 22. september 1985 på Hotel Plaza i New York (note2)]

  Denne gang skal det handle om EF kommissær for økonomi Henning Christophersen (Cand.polit.,Københavns universitet 1965), som i 1988 kommissionerede professor ved Københavns universitet, Niels Thygesen (Cand.polit.,Københavns universitet 1960), til at hitte en løsning på ØMU’en, som alle ellers anså for uladsiggørlig. Ak, ja, var det blot blevet ved de urealistiske luftkasteller. Men Niels satte sig for at hitte en løsning — som nu efter finanskrisen har vist sig ikke at holde, ergo var det bedre at lade være, i stedet for at prøve at afstive noget som ikke selv kan stå. Som Ambrose Evans-Pritchard skrev d. 29. november, så er det de umulige ØMU-klubkrav (hvor landene har opgivet deres nationale valutaer og det derfor er umuligt at devaluere) som nu permanent sætter hele Europa bag om dansen.

  ——————

  [min fremhævning]

  THE TELEGRAPH: Citigroup sentences Europe to faster economic death

  by Ambrose Evans-Pritchard

  The growth gap in 2012 between the US (+2.2) and the eurozone (-0.4) is the 2.6pc, the biggest since 1993.

  Professor Buiter – Citi’s chief economist – said this is not a one-off. The differential will widen to 3.4pc in 2014 and continue at extreme levels into the latter part of the decade.

  The compound effects of this for year after year are dramatic. Europe will be left behind as an outpost of stagnation in a G2 world dominated by the US and China, with a string of emerging powers gaining ground but still far behind.

  Euroland’s nominal GDP will slip from 78pc of US levels this year to 66pc by 2025. India will overtake Germany by 2020. (German growth will be: 2013 (0.5), 2014 (0.3), 2015 (0.9). 2016 (1.1) — in other words, slow asphyxiation along with the rest of EMU).

  ——————–

  Jeg vil om kort tid lave endnu en webside som udnævner Henning og Niels som hovedansvarlige for denne udvikling, og jeg vil inkorporere det fantastiske skema, som du kan se hvis du besøger den side, jeg netop har linket til. Det viser bl.a hvordan Danmark ligger i bunden blandt de nordiske lande med hensyn til vækst,- et tydeligt resultat af fastkurspolitikken — også en ting som Henning Christophersen har medansvar for.

  ——–
  [Venligst fjern stjerner (2 stk) fra webadresserne]
  Note1:sites.google.c*o*m/site/israellobbyism/the-myth-of-israel-s-strategic-genius/consequences-for-the-rest-of-us

  Note2:sites.google.c*o*m/site/derernogetrivravruskendegalt/home

 2. Af hans hansen

  -

  hi

 3. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  VI BØR GENOVERVEJE HVAD VI VIL MED UNIONEN……..

  EU som er en politisk overbygning på handels-samarbejdet, er en overbygning som Danmark og hele Europa vil have bedst af at komme af med, så vi kan vende tilbage til EF, det fælles marked.

  EU har vist sig at være et ufolkeligt, udemokratisk, centralistisk, bureaukratisk, planøkonomisk, rødideologisk og meget herskesygt foretagende, som har påført nærmest samtlige medlemslande store og voldsomme økonomiske og sociale problemer, plus en mangedobling af kriminaliteten i de små og mindre lande.

  Borgerne i Danmark osv. blev foregøglet at der skulle være et “nærhedsprincip” så der blev plads til nationale og lokale demokratier, ved at EU afholdt sig fra at blande sig i små og mellemstore sager.

  Men det princip har man forladt, og EU blander sig efterhånden i alt, helt ned i bittesmå detaljer. Men også i større sager vil man dirigere, fjernstyre og bestemme. Som vi så det da forsøg på at genoprette grænsekontrollen ved landegrænsen mod syd blev fejet af banen.

  De nationale økonomier og demokratier udhules, nationernes frihed og selvbestemmelsesret undergraves, folkenes indfødsret og andre rettigheder skubbes til side, og hele vejen igennem angribes de folkelige værdier og traditioner, og de enkelte familiers økonomi, tryghed og sammenhold.

  Og selv ytringsfriheden og den personlige frihed og sikkerhed er under angreb.

  Vi risikerer at EU bliver til en ny Sovjet-union, hvis ikke de folkelige kræfter sættes ind på at genetablere grænserne og demokratierne mv.

 4. Af J. Mathiasen

  -

  Som Winther antyder, befinder den danske debat sig et pænt stykke væk fra centrum i EU. Berlingske offentliggjorde i weekenden en fuldstændig håbløs leder om Danske Bank, hvor avisen anstrengte sig til det yderste med at lukke øjnene for problemet “finanssektoren”, herunder DBs status som systemisk bank.

  EUs medlemslande har øjnene rettet direkte mod det problem, og det kommer på dagsordenen på næste topmøde om få dage. Det kan muligvis aktivere Grundlovens bestemmelse om suverænitetsoverførsel, og var en anledning for danske politikere og medier til at tale med vælgerne om europæisk politik. Faktisk kan kongeriget næppe undgå en diskussion, og det kunne måske foranledige Berlingske til opdatere niveauet i lederne en smule.

 5. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  test….

 6. Af Hans Jørgen Nielsen

  -

  Her er nogle flere citater fra Citigroup’s cheføkonom Willem Buiter, som ingen tvivl efterlader om, hvor ødelæggende ØMU’en er for Europa.

  “US real GDP per head probably will rise about 9-10% above the 2007 level by 2017 – clearly outperforming Japan’s “lost decade” (real GDP per head rose by 5% from 1992-02).”

  “USA’s reelle [når inflation er trukket fra] BNP pr. capita vil formentlig være steget 9-10 % over 2007-niveauet – helt klart udklasserende Japan’s “tabte årti” (reel BNP pr capita steg 5 % fra 1992,02).”

  “By contrast, in the euro area, we expect continued recession in 2013 and 2014 and prolonged weakness thereafter — with ongoing financial strains and, over the next few years, Grexit (Greek exit) plus a series of sovereign debt restructurings. In the euro area and UK, real GDP per head will probably remain 3-4% below the 2007 level even in 2017 — markedly underperforming versus Japan’s “lost decade”.

  “I eurozonen derimod forventer vi en fortsat recession i 2013 og 2014 og forlænget svaghed derefter og i de følgende år Grexit (Græsk exit) samt en serie statsgælds-restruktureringer. I euro-området og Storbritannien vil reel BNP pr. capita formentlig i 2017 være 3-4 % under 2017-niveauet – helt klart værre end Japan’s “tabte årti”.

  “The European economies still have underlying potential to grow: but we expect that private sector deleveraging, weak banking system, early fiscal austerity and financial strains resulting from flawed EMU structures will continue to cap demand for an extended period.”

  “De europæiske økonomier har stadig potentiale til at vokse, men vi forventer at gælds-nedbringelse i den private sektor, et svagt banksystem, tidlig fiskal austerity og finansielle begrænsninger som resultat af forfejlede ØMU strukturer [Fik du den, Niels Thygesen?] fortsat vil reducere efterspørgslen i en længere periode”.

  blogs.telegraph.c*o.u*k/finance/ambroseevans-pritchard/100021573/citigroup-sentences-to-europe-to-faster-ecomic-death/

 7. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  De mange ekstra milliard-udgifter som EU-medlemsskabet har påført Danmark, direkte eller indirekte, har medført mange “bivirkninger”, i form af f.eks. forringelser af velfærden og den sociale tryghed.

  På hospitalsområdet er der nu underbemanding, mangel på sengepladser, mangel på rengøring, mangel på tlf.pasning, mangel på alt muligt.

  Resultatet er, det fremgår af mange observationer og henvendelser mv., at flere og flere patienter og pårørende udsættes for en dårlig og til tider umenneskelig behandling, så at de syge kan rammes af unødvendige og frygtelige lidelser, ligesom deres muligheder for helbredelse og overlevelse kan blive forringet.

  Især de psykisk syge rammes nu af mange svigt og overgreb. Lige nu har vi kig på et hospital i det sydlige jylland, hvor behandlingen af de syge og deres familier vist er langtfra at være optimal. Mildt sagt.

  Det vender vi tilbage til.

 8. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  De mange ekstra milliard-udgifter som EU-medlemsskabet har påført Danmark, direkte eller indirekte, har medført mange “bivirkninger”, i form af f.eks. forringelser af velfærden og den sociale tryghed.

  På hospitalsområdet er der nu underbemanding, mangel på sengepladser, mangel på rengøring, mangel på tlf.pasning, mangel på alt muligt.

  Resultatet er, det fremgår af mange observationer og henvendelser mv., at flere og flere patienter og pårørende udsættes for en dårlig og til tider umenneskelig behandling, så at de syge kan rammes af unødvendige og frygtelige lidelser, ligesom deres muligheder for helbredelse og overlevelse kan blive forringet.

  Især de psykisk syge rammes nu af mange svigt og overgreb. Lige nu har vi kig på et hospital i det sydlige jylland, hvor behandlingen af de syge og deres familier sandsynligvis er langtfra at være optimal. Mildt sagt.

  Det vender vi tilbage til.

  …………

  nå, teksten blev sendt uden at der var trykket på send?

 9. Af Hans Jørgen Nielsen

  -

  [TYPO FIXED]
  Her er nogle flere citater fra Citigroup’s cheføkonom Willem Buiter, som ingen tvivl efterlader om, hvor ødelæggende ØMU’en er for Europa.

  “US real GDP per head probably will rise about 9-10% above the 2007 level by 2017 – clearly outperforming Japan’s “lost decade” (real GDP per head rose by 5% from 1992-02).”

  “USA’s reelle [når inflation er trukket fra] BNP pr. capita vil i 2017 formentlig være steget 9-10 % over 2007-niveauet – helt klart udklasserende Japan’s “tabte årti” (reel BNP pr capita steg 5 % fra 1992,02).”

  “By contrast, in the euro area, we expect continued recession in 2013 and 2014 and prolonged weakness thereafter — with ongoing financial strains and, over the next few years, Grexit (Greek exit) plus a series of sovereign debt restructurings. In the euro area and UK, real GDP per head will probably remain 3-4% below the 2007 level even in 2017 — markedly underperforming versus Japan’s “lost decade”.

  “I eurozonen derimod forventer vi en fortsat recession i 2013 og 2014 og forlænget svaghed derefter, og i de følgende år Grexit (Græsk exit) samt en serie statsgælds-restruktureringer. I euro-området og Storbritannien vil reel BNP pr. capita formentlig i 2017 være 3-4 % under 2007-niveauet – helt klart værre end Japan’s “tabte årti”.

  “The European economies still have underlying potential to grow: but we expect that private sector deleveraging, weak banking system, early fiscal austerity and financial strains resulting from flawed EMU structures will continue to cap demand for an extended period.”

  “De europæiske økonomier har stadig potentiale til at vokse, men vi forventer at gælds-nedbringelse i den private sektor, et svagt banksystem, tidlig fiskal austerity og finansielle begrænsninger som resultat af forfejlede ØMU strukturer [Fik du den, Niels Thygesen?] fortsat vil reducere efterspørgslen i en længere periode”.

  blogs.telegraph.c*o.u*k/finance/ambroseevans-pritchard/100021573/citigroup-sentences-to-europe-to-faster-ecomic-death/

 10. Af Hans Jørgen Nielsen

  -

  Nu er min webside om “Europas to ulykkesfugle” ved at tage form. Expect much more in the coming days and weeks.

  [Venligst fjern stjerner (2 stk.)]
  sites.google.c*o*m/site/thygesenfatherofemu/

 11. Af Peder Kruse

  -

  Vore politikere er allerede langt fremme i anstrengelserne for at afvikle den danske velfærdsstat. De har brugt det sidste år på at tale en krise frem i Danmark, og i dag er mange borgere overbeviste om, at krisen, på solidarisk vis, har ramt Danmark. Efterhånden har de fået ret. Det startede som en eurokrise, men har i dag udviklet sig til en overlevelseskamp for vores mangeårige succesfulde velfærdssamfund. Vi lukker i dag tusindvis af lavtlønnede europæere ind med det resultat, at vore lønninger trykkes længere og længere ned. Vi har ikke længere råd til at støtte vore arbejdsløse som hidtil. Overenskomst forhandlingerne er erstattet af finansministerens sms’er, og lærerne skal til at undervise fuld tid og videreuddanne sig i deres fritid. Kort sagt, vi skal bankes ned på det europæiske gennemsnit, og al kompetance og lovgivning er nu flyttet ned i centraleuropa, og måden det er sket på, kaldes “landespecifikke henstillinger”. En hemmelig, bevidst magtovertagelse, komplet uden demokratisk fundering, og i morgen flytter de magten over de danske banker sydpå, idet de helt klart overtræder vores euro forbehold, som lyder:

  “Danmark har bevaret kronen og Nationalbankens beføjelser, men står uden for den fælles mønt og de organer, der træffer beslutninger om pengepolitik i EU.”

  Jeg gentager lige til ære for Prins Knud: “… men står uden for de organer, der træffer beslutninger om pengepolitik i EU.”

  …men det rager vore politikere en høstblomst. Grundloven er jo gammel og komplet utidssvarende.

  I det lys er det vel egentlig meget sympatisk, at det er svært at finde kandidater til europa parlamentet.

 12. Af Hans Jørgen Nielsen

  -

  Her er noget som jeg netop har skrevet på min nye webside:

  Generally, when a bunch of very diverse countries cooperates about something, you wish the bounds to be rather loose, – like the countries participating in North American Free Trade Agreement (NAFTA), AND THEY ARE ONLY THREE (3) MIND YOU. If you are not convinced, look at the very healthy growth rates predicted for Canada, the US and Mexico 2012-17 in the table below,- and compare that to the dismal growth rates of the eurozone plus Denmark (who has a peg to the euro).

  ——

  [Venligst fjern stjerner (2 stk.)]
  sites.google.c*o*m/site/thygesenfatherofemu/

 13. Af Krister Meyersahm

  -

  I folketinget har vi 179 plageånder, i parlamentet 751. Væk med dem og også domstolen. Tilbage til det ægte mellemstatslige samarbejde hvor medlemslandenes folkevalgte parlamenter deltager i det samarbejde man kan blive enige om og – ikke mere.

 14. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Nogle kommentarer synes at forsvinde i den tomme luft?

 15. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Hej, hans jørgen……
  Dine tekster er sikkert udmærkede, men trælse at læse med alle de meget tykke bogstaver. Du bedes venligst overveje at bruge en mere læsevenlig skrift. Så undgår du også at miste læsere, der finder “råberiet” irriterende.

 16. Af Niels Poulsen

  -

  @Krister Meyersahm

  Der er 736 medlemmer af EU-Parlamentet, hvoraf de 13 er danske.

  Jeg vil udtrykke det sådan, at vi som vælgere selv er ansvarlige for de 179 + 13 plageånder.

  De resterende EU-Parlamentsmedlemmer og medlemmer af EU-Kommisionen har vi aldrig haft en mulighed for at stemme ud eller ind. De er at betragte som repræsentanter for fremmede nationer med uforholdsmæssig stor magt over dansk lovgivning. Det er en tragedie for Danmark og demokratiet.

 17. Af Hans Andersen

  -

  Det er omsider gået op for befolkningen at unionen ikke er stendød men blot fejet ind under gulvtæppet, derfor har politikere med overlevelse instinkt ikke lyst til en unionspost.

 18. Af Niels Poulsen

  -

  @Krister Meyersahm

  Sorry, du har ret med de 751 parlamentsmedlemmer.

 19. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Ja, unionen er nu som en kæmpehval der er fejet ind under gulvtæppet, hvor den slår med halen så gulvtæppet bølger på en meget ubehagelig måde, så møbler, folk og fæ flyver til alle sider og slår sig fordærvet mod lofter og vægge.

  Hvad de 751 angår, kan vi slippe af med dem alle ved at melde os ud af EU. Det er værre med de 179, for vælgerne flest er jo så manipulerede, forvirrede eller uvidende, at de gladeligt stemmer på partier som i næste omgang plyndrer og forråder dem.

 20. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  DET ER NOK PÅ TIDE……

  Det er nok på tide at vi danskere begynder at tænke længe og dybt over følgende spørgsmål:

  Ønsker vi demokratiet udskiftet med diktatur?

  Ønsker vi velfærd udskiftet med social elendighed, hospitalsskandaler og udbredt hjemløshed?

  Ønsker vi lov og orden udskiftet med anarki og gigantisk kriminalitet?

  Ønsker vi fornuftig økonomi udskiftet med statsbankerot?

  Ønsker vi fredelige tilstande udskiftet med krigslignende tilstande?

  Ønsker vi julen udskiftet med islamistisk/ salafistisk tvang?

  Ønsker vi sandhed og retfærdighed udskiftet med løgn og junglelov?

  Ønsker vi kultur og civilisation udskiftet med babari og rygende ruiner?

  Ønsker vi at Danmark udskiftes med en DDR-stat eller BIG-MOTHER-stat?

  Ønsker vi privatlivet og familielivet udskiftet med overvågning, kontrol og herseri?

  Ønsker vi vores hjem invaderet af en nærgående, emsig, nysgerrig, bedrevidende, nævenyttig og magtfuldkommen statsdannelse, som brutalt skalter og valter med alt efter forgodtbefindende?

  Disse og andre lignende spørgsmål bør danskerne nok begynde at stille sig selv, hvis de vil undgå at Danmark ender som Preussen, Libanon, Bosnien, Mexico, Syrien, Grækenland eller Spanien osv.

 21. Af jørgen f.

  -

  F1 – jeg er absolut ikke altid enig med dig.

  Men aftenens Deadline var skræmmende – og et eksempel på den ophøjede distance systemets tjenere nu optaler folket med.

  Først en neo-nazistisk gennemgang af socialrådgivernes tilgang til de svagtstillede i samfundet. Dernæst professorvældets syn på ungdommen og samfundsudviklingen – og venstrefløjens afmagt som traditionelt beskyttere af de svage.

  Konklusionen var, ikke overraskende, at man på venstrefløjen måtte videre og lade de svage hænge i dyndet – et synspunkt som også socialrådgiverformanden stod for: “Hvad får typer, som disse piger, ud af en dialog om hvad de selv synes – nej – abort abort abort”

  Professor Thyssen var nok tættest på at formulere den nye klassekamp mellem samfundets borgere og systemets folk. Så Helt på månen var de herrer ikke og DR værten optrådte naturligvis sobert, men hjemmevant, på systemets fløj.

  Beklager at skulle ødelægge Winthers blog med Godwins lov – men det var nazismen – systemets indbyggede nazisme i fuld flor.

  Hamrende ubehageligt. Vi hader det åbenlyst når det handler om EU’s repræsentanter og institutioner, fordi vi tror vi kan komme udenom ved at lukke øjnene. Vi er mere magtesløse når det er staten og kommunernes repræsentanter.

 22. Af Hans Jørgen Nielsen

  -

  Her er Ambrose’s konklusion på Citigroup’s end of year forecast – Prospects for Economies and Financial Markets in 2013 and Beyond – se referat højere oppe:

  So there you have it, the “flawed EMU structures” have doomed Europe to a generation of depression. The euro itself has become a force of economic destruction.

  Så her har du det sort på hvidt: de “forfejlede ØMU-strukturer” har dømt Europa til depression som varer en generation. Euroen selv er blevet en kraft som skaber økonomisk destruktion.

  Worse than Japan. This is even more dire than most Euro-sceptics expected. We thought EMU was an insidious undertaking – a Trojan Horse for an assault on the democratic nation state and that would eventually eviscerate the fiscal powers of parliaments – but few thought it would lead to economic depression and mass unemployment as well.

  Værre end Japan. Dette er endnu mere dystert end de fleste euro-skeptikere forventede. Vi troede at ØMU’en var en undergravende konstruktion – en trojansk hest for et angreb på den demokratiske nationalstat, som tilsidst ville udviske parlamenternes magt over deres egen fiskale økonomi – men få forventede at den ville føre til økonomisk depression og masse arbejdsløshed oven i købet.

  ————–

  [Venligst fjern stjerner (2 stk.)]
  sites.google.c*o*m/site/thygesenfatherofemu/

 23. Af Niels B. Larsen

  -

  De EU-liderlige bør fundere meget dybt over, hvorfor EU’s oplever dalende popularitet.

  Det kunne skyldes, at konstruktionen og visionerne i virkelighedens verden findes komplet fejlkonstruerede.

  Som en anden debattør er inde på: skrot EU til fordel for EF; væk med parlament og domstol, væk med euro, væk med en selvsupplerende styrelsesgruppe; ind med demokrati og direkte folkestyre af den smule politisk overbygning, som der er brug for.

  Almindelige mennesker har ikke de stormagtsambitioner som politikerne plages af. Vi er vist generelt ligeglade med, om Europa har den helt store politiske indflydelse så længe vi kan eksportere vore varer. Og mindsket politisk indflydelse er nok også lig med sparede skattekroner – det ville lune!

 24. Af Niels B. Larsen

  -

  @ jørgen f., 3. december 2012 kl. 23:45

  Det er en naturlig udvikling som modsvar til de snakkende klassers altfavnende, men skatteyderbetalte, solidaritet.

  Hvem føler sig eksempelvis solidarisk med Vollsmosebøllerne, Kokkedalsislamisterne, Gellerupbanditterne og deres trosfæller?

  Jeg gør ikke – og derfor er jeg modstander af at betale til indvandrer- og integrations-/inklusionscirkusset. Og derfor er min solidaritet med systemet og dets ikke-dansketniske medlemmer gået tabt. Og med det også lysten til at betale en stor skat og understøtte et forvokset – og i kvalitet dalende – velfærdssamfund.

 25. Af jørgen f.

  -

  Niels B. Larsen,

  Ja – fremtidens velfærdssamfund tilhørte åbenbart, den kreative klasse – de svage var ellimineret igennem kastraktion.

  De ‘kreative’, den ‘nye’ snakkende venstrefløj, blev så brugt på at forandre vælfærdsstaten – til fordel for dem selv, og egne interesser, naturligvis – for de klassiske brugere af velfærden var besynderlig nok væk.

  “Om mandagen ser vi borgerne i øjnene – resten af tiden bruger vi på gøgl og rødvin!”

 26. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  MED KURS MOD STATSBANKEROTTEN OG VELFÆRDSSTATENS TOTALE KOLLAPS……

  Allerede nu koster indvandringen, “integrationen” og de mange ting der kommer oveni, antagelig op mod 200 MILLIARDER om året. Nu har regeringen sat turbo på indvandringen, så vi risikerer en fordobling af antallet af afrikanske, asiatiske, mellemøstlige og sydamerikanske kulturfremmede i landet i løbet af de næste 3 år.

  En fordobling af “berigelsen” vil også fordoble udgifterne. Derefter vil velfærdsstaten brase sammen under sin egen vægt, eller som et tag der er blevet belastet af et metertykt lag tung tøsne.

  VKO var en slap og slatten omgang, der også lod grænserne være åbne, og som tillod indstrømning af både indvandrere, løntrykkere og kriminelle.

  Men den nye regering er endnu værre, og dens politik ligner en lang og skarp kniv i ryggen på velfærdsstaten. Både økonomien, velfærden, sundhedsvæsnet og den almindelige tryghed styrtbløder, og om få år kan de uhyggelige libanesiske, somaliske, græske, spanske og mexicanske tilstande også indfinde sig her.

  Vi danskere kan ikke forhindre de anti-danske kliker i at myrde vores økonomi, frihed, tryghed, børnenes fremtid og vores egen nutid og fremtid, medmindre vi danner en demokrati-bevægelse med Vaclav Havels bevægelse og det shweitziske ægte og direkte folkestyre som forbillede.

  En ottesporet motorvej frem mod statsbankerotten og Danmarks/ danskhedens undergang er allerede anlagt.

  På skatteplyndringens-, retssikkerhedens-, familiepolitikkens-, erhvervs-, velfærds- og hospitals områderne foregår der allerede virkelig slemme og umenneskelige ting. Og skørteregimentet er en katastrofe og et både åndeligt og moralsk fallitbo.

  Der var et yndigt land.

 27. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Det er naturligt at vore populistiske, politiske partier og deres repræsentanter er lammede af skræk ved tanken om at miste stemmer, hvis de demonstrerer selvstændige holdninger til EU. Hvad kunne man ellers vente?

  Derfor er det på tide, at andre end disse skræmte stakler udpeges som kandidater til parlamentet. De nuværende kan umuligt være til gavn for Danmark, for EU eller for noget som helst andet.

  Der er brug for folk, der har indset, at hvis Europa skal have en chance som selvstændig region i den globale verden, skal europæerne knyttes sammen til en enhed, der kan modstå det stadigt stigende pres fra en fjendtlig omverden.

  Lad mig nævne: den amerikanske militarisme, der konstant i Nato kræver europæisk deltagelse i krigsførelse – den islamiske fundamentalismes konstante forsøg på at nedbryde grundlæggende europæiske værdier og den undergravende asiatiske dumping-økonomi.

  Kun et forenet stærkt Europa vil have styrke til at modstå disse trusler og skabe et frit Europa med den enestående europæiske kultur som centrum. En mulighed som småstaternes indbyrdes klammerier er sætter overstyr.

 28. Af Arvid Holm

  -

  Det virker besynderligt, at der ikke er de samme partier i Folketinget som i EU-parlamentet.
  I USA og i Tyskland går de samme partier igen fra delstaterne til forbundsstaten.

  Men i EU sker der en skummel og fordækt sammenrotning af nogle nationale partier til internationale grupper af partier, der arbejder sammen i parlamentet.

  Det svarer nogenlunde til et nationalt system, hvor danskerne kun kan stemme på nogle kandidater fra kommunalt begrænsede småpartier, som derefter i samråd med andre lignende småpartier dannede de nuværende partier i Folketinget.

  Så vi afventer utålmodigt, at der kommer samme partier i EU-parlamentet som i Folketinget, så Danmark kommer nærmere på verdensherredømmet.

 29. Af Peter Galberg-Lund

  -

  Kan ikke undre at vi skræmmes. Grækenland kan ikke foretage sig noget selv. F.eks devaluere. Det var rådene I fortalte os om, dengang vi var i gæld på betalingsbalencen. Så hvad hjalp. At devaluere!
  Vi skal læse engelsk presse for st forstå at tyskerne vil have D-mark tilbage. Vi skal snakke med Italienere for at forstå at de ikke er interesseret i EURO. Men hvem snakker pressen med. EU’s pressecentrum i Wiesbaden. Alt hvad vi blev lovet, som ikke ville komme til at ske inden for EU er sket. Katastrofe at Merkel kan blive ved. Tak til de radikale for bare vores 4 forbehold og alle de aktive slagsbrødre, der gjorde det muligt at få de 4 forbehold. Og glem ikke at tyskerne ejer det meste af Mallorca. Hvor bliver kritikken af fra dansk presse’s side? Forstår godt Gade ikke vil være med længere som forsvarminister, når Rohde gør sig til talsmand for en EU hær. Fy skamme…

 30. Af jens frederiksen

  -

  Da EUs budgetforlig faldt sammen for en 10 dage siden udtalte den engelske premierminister Cameron: ” det er på tide at EU forholder sig til virkeligheden”. Jeg må sige det er sandheden ganske kort. Hvordan kan hvert land sælge flere lovforslag fra EU med alle de arbejdsløse, der findes idag. Vi har slet ikke set bunden endnu, Vi har 179 medlemmer af folketinget, der fylder os med løgn hver dag. Så ærlig talt jeg kan ikke se nogen udvej lige nu.

 31. Af Peter Rasmussen

  -

  Ja, Bent Winther – er det ikke dejligt !!!

  EU har selv bevist, hvad de evner.

  Ingenting.

  Lad Danmark og danskerne blive befriet for et lag af overformynderig, lovgivning og paragraffer, løftede pegefingre og meget mere.

  Danmark har allerede rigeligt i, hvad de 179 i Folketinget kan finde på af den slags.

  Der bliver en regning for at slippe ud.

  Jeg er overbevist om, at den regning bliver mindre end regningen for at fortsætte og blive endnu mere involveret (som Margrethe Vestager nu har gang i med banktilsynet – ganske stille, så ingen ligger mærker til det og pludselig en morgen – SÅ ER DANMARK UNDERLAGT EUs BANKTILSYN – folkeafstemning min bare …).

 32. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Et “stærkt” Europa kan være så mange ting. Hvis det er et Europa der er stærkt på demokrati, frihed, folkelighed, velstand, velfærd, familiers lykke, grænsekontrol, tryghed og fremgang…….. så bør vi selvfølgelig tilstræbe et “stærkt” Europa.

  Men foreløbig går det jo den forkerte vej på alle områder. EU er ganske enkelt en fejlkonstruktion, et foretagende der er ved at løbe løbsk, et langt eksprestog på vej mod afsporing og en stor togkatastrofe.

  Så lad os foreløbig glemme alle de storslåede visioner om et “stærkt” Europa. Lad os hellere samle kræfterne om at få Danmark til at overleve.

 33. Af J. Mathiasen

  -

  Berlin,
  Kongerigets oplysningsniveau er ikke overvældende højt, og DRs TV-aviser mandag havde da også kun plads til en notits om det afbrudte møde om bantilsynet. Om seerne overhovedet fik noget ud af det, må det være tilladt at betvivle, især når man ser, hvad der her bliver skrevet af synspunkter. Jeg ved ikke, om jeg lige må gøre opmærksom på, at DK har en befolkning på godt halvdelen af den i Paris, og at landet allerede befinder sig i den yderste periferi af unionen sammen med Storbritannien.

  TV-avisen lod en engelsktalende Vestager markere sit standpunkt. Havde det interesseret DR, så kunne man have bragt en udtalelse også mandag fra kansler Merkel. Det er ret sjældent, at kansleren offentligt ligefrem banker i bordet, men det gjorde hun på sit partis landsmøde, da hun i usædvanligt insisterende vendinger sagde, at finanstransaktionsskatten SKAL igennem, og da de andre er så trevne – og det var blandt andet møntet på den radikale Vestager og kongeriget DK – så starter den nu med 11 EU-lande.

  I sagen om banktilsynet har Sverige en anden position end DK, og i sidste ende vil Eurolandene antagelig sætte deres interesser igennem. De er ret store i denne sag, og derfor bliver der nok ikke plads til mange hensyn til et land, der har afvist euroen ved en folkeafstemning og i øvrigt har en stribe andre undtagelser.

 34. Af Hans Jørgen Nielsen

  -

  Mathiasen skrev:

  “De er ret store i denne sag, og derfor bliver der nok ikke plads til mange hensyn bla-bla-bla”

  Storbritannien og Sverige vil bruge deres veto [Og Danmark kunne også gøre det, hvis da ikke det var fordi at landet ledes af kvinder uden nosser, som fejt afventer hvad de andre gør] og så kan bankunionen ikke gennemføres. Storbritannien og Sverige er begge i det indre marked, og i det indre marked er det ikke muligt at sætte begrænsninger på den frie bevægelighed af kapital. Skal der ske ændringer i det indre marked skal det ske ved enstemmighed blandt alle EU’s medlemslande

 35. Af Finn Bjerrehave

  -

  Tænk politik drejer sig om at være populær, ikke at have een mening, som støder de 50% af befolkningen.
  Dette umulige scenarie rammer selvfølgelig også vores glemte EU parlamentarikere, som netop ikke må komme ud fra gulvtæppet.
  Tænk ca 80% ar vores lovgivning kommer fra EU, og vi må og skal helst ikke høre noget om denne lovgivning , vores påvirkning, og dens implantering.
  Altså vi er bare dumme stemmekvæg, og hvis der er en person som har en holdning, skal denne person , helst latterliggøres, istedet for at drøfte vores rolle og måske indflydelse i EU.
  Det kedelige ved EU, er vi ikke vil vides om vores medlemsskab, og denne latterlige holdning , har nu foregået siden 1973, og indflydelsen i det Europæiske fællesskab, er gledet os af hænde, og skal denne holdning aldrig ændres.
  Jens Peter Bonde, den nok mest fremtrædende modstander af EF/EU, har netop forstået nødvendigheden af EU, smidt håndklædet i ringen, og konstaterer EU er fremtiden, og indflydelsen skal have vinger , altså den nationale, og så blev der stille i pressen om, Jens Peter Bondes nye holdning.
  Hvis EU ikke udvikler sig netop via Euro, og dermed vise økonomisk solidaritet, hvor netop devaluering ikke bliver den indvortes kamp om markedet, så vil vores fremtid, blive overhalet af Verden uden om EU.
  EU er vores gode liv og handel.Finn Bjerrehave Vig

 36. Af A Pedersen

  -

  EF var en brilliant ide, men Unionen i sin nuværende form er en fadæse, hovedsagelig pga sit demokratiske underskud. I det hele taget spørges befolkningerne for lidt, givetvis fordi politikkernes elite projekter næppe ville overleve folkets røst.
  Man kunne spørge sig selv hvor repræsentativt det repræsentative demokrati egentlig er, og om vi ikke burde have en højere grad af direkte demokrati

 37. Af J. Mathiasen

  -

  Min kommentar forsvandt vist.

  For at der ikke skal være tvivl om, hvad realiteterne er, så har Storbritannien allerede “meldt sig ud” af banktilsynet, hvad der dog ikke forhindrer eurolandene i at gennemføre det. Siden finanspagten blev gennemført uden for traktatområdet, er UK holdt op med at true med et veto.

  For at undgå en svækkelse af den nationale banksektor er Danmark også nødt til at gå med. Alt dette burde DRs TV-aviser beskæftige sig med, men lysten er helt åbenbart begrænset.

 38. Af Finn Bjerrehave

  -

  Demokratisk underskud, måske den dårligste patron i bøssen, netop fordi vores folkestyre giver beviset.
  Folkestyret i Danmark, hvor 1% af befolkningen opstiller og deraf vælges 179 kandidater til Folketinget, og vores ministre ansætter Spindoktore uden demokratisk valg, men maksimum indflydelse, så kom ikke og gør EU mindre demokratisk, netop fordi alle beslutninger skal godkendes af Folketinget, og ringen er sluttet.
  Danskerne hygger sig i smug.Finn Bjerrehave Vig

 39. Af J. Mathiasen

  -

  Ja, “det demokratiske underskud” bliver altid trukket af stalden.

  Nu kan det godt tænkes, at et flertal af og i vælgerbefolkningerne slet ikke ønsker hverken folkeafstemninger eller mere magt til EU-parlamentet, og at det er en af grundene til, at der er så mange konservative regeringer i EU. De er som bekendt valgt af vælgerne, og så længe det fortsætter, får EU-parlamentet ikke større vægt.

  Den vist eneste regeringsleder, som har sagt, at parlamentet ganske naturligt får større vægt i fremtiden er kansler Merkel.

 40. Af Lars Petersen

  -

  @ Finn Bjerrehave.

  “kun 1% af befolkningen opstiller i Danmark”.

  Hovedparten af partiforeningernes medlemmer, er ofte
  nærmeste familie/venner/bekendte, som typisk melder
  sig ind i disse foreninger, for nemmere at score et
  unødigt, og demoraliserende overbetalt job i Staten.

  Derfra fortsætter medlemskabet, med tillæg af nye..

  Endelig har vi de helt nære familie medlemmer, som
  typisk får raget en svinsk bistands-stilling til sig
  inde i folketingskontorerne, hvorfra man opstiller
  til folketingssalen, og derfra genopstiller i et væk

  Målbar kunnen på familie kandidaterne: ? – UKENDT.

  Hvorfor ? – fordi lortet nyder godt af deres XXXXXL
  omfordeling, hvormed borgerne stemmer efter betaler
  /modtager aspektet, og familie-folketings-medlemmet
  udfordres aldrig på økonomisk Stats biz og kunnen..

Kommentarer er lukket.