Borgmestre har gjort det umulige og udfordrer dogmer

Af Bent Winther 31

Økonomiske dogmer på stribe står for fald i disse år – og det gælder ikke mindst forestillingerne om automatikken i den offentlige økonomi. For ikke mange år siden var det utænkeligt at væksten i den offentlige økonomi kunne gå i nul eller direkte i minus. Og det var utænkeligt at kommunernes og regionernes udgifter ligefrem kunne skrumpe år for år. Vismænd og kommissioner som eksemplevis Velfærdskommissionen beskrev, hvordan udgiftspresset på det nærmeste har haft en særlig lovmæssig karakter, således at alt under et par procents årlig vækst ville føre til en kraftig nedskalering af den offentlige service sat i forhold til borgernes evigt voksende forventninger. Og de der foreslog en sådan opbremsning, blev opfattet som primitive hulemænd eller ultraliberalister.

For nylig blev den afgående nationalbankdirektør Nils Bernstein af Jyllands-Posten:spurgt om hans holdning til, om skattelettelser kombineret med offentlig nulvækst er vejen ud af krisen. En vej, som blandt andre Venstres formand Lars Løkke Rasmussen har gjort sig til talsmand for. Til det svarede Bernstein: “Min erfaring er, at det er ekstremt vanskeligt at lægge låg på udgifterne. Der er et ubændigt pres opad på udgifterne. Derfor tror jeg ikke meget på den vej frem,«

Men virkeligheden har vist noget andet, i hvert fald hvis man ser på de seneste par år, hvor kommunerne har været underlagt en meget stram styring. I dag er den kommunale beskæftigelse reduceret med 30.000 fuldtidsstillinger og udgifterne er på to-tre år nedbragt med over 11 milliarder kroner. Effektiviseringer, højere produktivitet, ny teknologi og flere end 200 lukkede skoler har været en del af opskriften. Til Politiko siger cheføkonom i Kommunernes Landsforening Jan Olsen “Den økonomiske krise har været en anledning til at træffe nogle nødvendige beslutninger, som man ikke kunne før, hvor modstanden var større. Og den udvikling vil højst sandsynligt fortsætte de næste 5-10 år.”

Det umulige er altså blevet muligt, og endda uden de store synlige forringelser af den offentlige service, alene fordi kommunerne har været tvunget til at gennemgå deres udgifter med en kættekam og øge produktiviteten. Derfor er der heller ingen af de tre regeringspartier, som i dag vil afvise Venstres tanker om nulvækst i den offentlige sektor frem tll 2020. En plan der vil tilvejebringe 30 ekstra milliarder til enten skattelettelser eller ekstraordinære øremærkede investeringer i 2020.

På samme måde blev de stigende sundhedsudgifter for ikke mange år siden opfattet som en “tikkende bombe” under samfundsøkonomien, fordi man kan behandle mere og mere og behandlingerne bliver stadig dyrere. Sundhedsøkonomer talte om et fremtidigt kæmpehul i den offentlige økonomi på tocifrede milliardbeløb på grund af de galopperende sundhedsudgifter. Nu falder det offentlige sundhedsudgifter i Danmark. For første gang siden 1975 falder sundhedsudgifterne i Europa, og Danmark er et af de lande, hvor opbremsningen har været særligt hård, fremgår det af en fælles rapport fra EU-Kommissionen og OECD. Og i lighed med kommunerne der er ingen grund til at tro at opbremsningen bliver kortvarig.

Hovedforklaringen er, at den økonomiske krise og de bånd, som Danmarks tilknytning til EU har ført med sig, har lagt nogle historisk stramme  bindinger ned over den offentlige økonomi. Men det interessante er, at tilpasningen ser ud til at ske uden de hidtil kendte skarpe reaktioner fra interesseorganisationer, og uden at forskellige faggrupper går i protesttog gennem Københavns gader. Den langvarige økonomiske nedtur har skabt en krisebevidsthed, som betyder at størstedelen af befolkningen er parat til at acceptere både lønnedgang og omfattende kommunale besparelser så længe perspektivet er at bringe Danmark ud af krisen.


31 kommentarer RSS

 1. Af Arvid Holm

  -

  Som det fremgår af Berlingskes kronik fra d 9/12 tilstræber EU, at alle EU-borgere frit kan slå sig ned overalt i EU.
  På sigt skal velfærdsydelserne derfor være de samme overalt i EU.
  Ellers tilskyndes ikke-produktive borgere til at søge mod området med de højeste ydelser, så velfærdssystemet overbelastes der.
  Hvorfor skal det holdes hemmeligt?

 2. Af jørgen f.

  -

  Desværre vidste man straks da man læste artiklen på b.dk at den var plantet af KL selv.

  Faldende børnetal har givet mulighed for færre varme hænder i børneinstitutioner og skoler. Er det flot at spare 30.000 her arbejdsplader her? – not.

  Problem nr 1 – som KL nægter at se i øjnene – er at halvdelen af de offentligt ansatte i dag er bureaukrater , der aldrig ser en borger i øjnene. Hvor er besparelserne her?

  Problem nr 2 – som KL er begyndt at se lyset i – er at de som arbejder direkte med borgerne kun anvender ½ af arbejdsdagen i direkte kontakt med borgeren – resten af tiden bruges på møder el. forberedelse.

  Og med den manglende lyst til at agere chef i hverdagen, og de slappe overenskomst forhandlinger, har KL sendt regningen videre til danskerne år efter år.

  Ialt er Danmark i en situation hvor 800.000 arbejder med borgerne – men det er kun om mandagen at borgerne ser en offentlig ansat i øjnene.

  “Om mandagen ser vi borgerne i øjnene”. Ca. 1/4 af arbejdstiden bruges på borgerne.

  Det er ikke flot Berlingske – det er fortsat skammeligt.

 3. Af poul munk

  -

  Jeg synes nu heller ikke det er så flot, det ugentlige bad er afskaffet og nu kan der gå op mod 3 uger mellem badene, og man har ikke lettet på de snærende bånd man har pålagt de ansatte.
  Skolerne nedlægges og børn får op til 1 til 1½ time daglig transporttid, snerydningen bliver begrænset o.s.v. o.s.v, det havde været rart hvis nogen havde set på konsekvenserne i stedetfor bare glæde sig over der er blevet 30.000 færre ansatte, det er naivt

 4. Af Niels B. Larsen

  -

  Når leen svinges over de mange uhyggeligt dyre og uhyggeligt overflødige DJØF’er vil jeg klappe i hænderne.

  Men heller ikke før.

  Der er for mange høvdinge og alt for få indianere!

 5. Af jens holm

  -

  Endnu en gang. Hvad RAGER det mig, hvad Lars Løkke Rasmussen vil.

  Jo, det gør det så, for der er ikke øvet rettidig omhu. Tværtimod har man ladet de offentlige udgifter stige på især det kommunale område og givet skatetletetlser i 3 store klumper til udvalgte grupper, som ikke burde mangle noget.

  Ud af det har man fået laden stå til fremfor innovation, og højkonjukturens mulighed for at konsolidere sig fik netop Løkkes modsvar : Vi kan da bygge i det offentlige, når der er mange billige arbejdsløse.

  Men altså : Det er jo ikke gratis og overskuddet far de gpde år er jo enten soldet op eller lagt i bankbokse.

  Oveni er der så det økonomiske i fx banker, boliger og landbrug.

  Hovedfejlen er jo netop, man nægter at bruge andet en DREAM-modeleln, der er komplet uduelig i lavkonjukturer. Her laver man nærmere Cand. Fallit i stedet for polit. Derfor aner en rækek økonomer og ike bare her i DK intet om, hvordan man kommer ud af det.

  Kommer man med andre muligehder fx at se på fordelene ved bare en moderat socialistisk konsoliderende model, så bliver man endda bare grinet ud.

  Lidt som Asterix i Amerika. Hvad skal vi med en ny verdensdel. Den gamle er da god nok.

  Bent Winther glmmer i sin opremsning af opbremsning helt vitale kendsgerninger. Nogen af dem kunne være, der er mest er tale om pandeflade besparelser ved at skære funktioner bort. Dernpæst glemmer han ballet og elefant, at en god del af befolkningen slet ikke er berørt af denne krise pga forlods overkompensation af Vk0.

  Det interessante er, man i høj grad ikke kan lide Thorning, men at brede dele af befolkningen netop trods deres politiske ståsted godt kan se, man ikke i hvert fald ikke skulle fortsætet med Fogh og hans tro væbner. Løkke er en væbner – ,måske med stor V.

  Måske er man langt mere beredt på Vestagers moderate borgerlige økonomi og vil hellere en beskeden Thorning, der måske heller ikke har så meget at have det i, men i det mindste ikke lyver og manipulerer så folk sågar kan bildes ind. at en bortkommen plastpose ikke potentielt er en bombe.

  For mig er Løkke terror for at skrabe stemmer sammen, akkurat som Fogh i mine øjne har sin Natopost pga en masse unødigt døde i Irak og Afghanistan og en række milliarder i øgede tåbelige militærudgifter incl fejlkøb.

 6. Af jørgen f.

  -

  Der er kun en vej frem…

  Lad pengene følge borgeren. Og lad alle institutioner – fra børnepleje over skoler, oldekoller og sygehuse overgå til selvejende institutioner.

  Opret herefter, enten direkte under ministerierne, eller via regionerne, tilsynsmyndigheder a la finanstilsynet.

  Lad det herefter fremgå tydeligt på skattebilletten hvilke skattedele, der går til hvilke borgerrettede formål. Og fortæl alle borgere, der modtager tilskud til undervisning, helbredelse eller pleje – hvor mange penge institutionen de frekventerer modtager til formålet.

  Og reducer så til sidst kommunernes cigarkasser til et spørgsmål om snerydning el. kulturhuse.

  Just go do.

 7. Af Hans Jørgen Nielsen

  -

  Forskønnede og forblommede ord, der får een til at tvivle på værdien af fri uddannelse for alle herunder retten til frit at videreuddanne sig på Københavns Universitet,- når dette er hvad som kommer ud af det.

  Vi forventer helt klar en større grad af akademisk fritænkning — hvor der f. eks. stilles kritiske spørgsmål til den af den JURA-UDDANNEDE Sønderjyde, Poul Schlüters fra det tysksindede Tondern [~Tønder] initierede binding af vor gamle krone til en af verdens nyeste valutaer, den vesttyske møntfod D-marken, i oktober 1982, og konsekvenserne for det danske samfund i forbindelse med opskrivningen af D-marken, gennemtrumfet af de andre G5-lande d. 22 september 1985, men også et overslag over omkostningerne for det danske samfund 2008-2020 [som er det tidsrum som “krisen” vil vare, med et samlet europæisk BNP pr capita i 2017 3-4 % under 2007-niveauet, hvilket er værre en Japans såkaldte “tabte årti” 1992-02, som voksede med 5 %] som er ved at have en valuta bundet til euroen.

  Det står lysende klart at de borgerlige/liberale bevidst udnytter krav kommende fra EU og bevidst udnytter den selvskabte situation med bindingen til D-mark/euro til at gennemføre hårde nedskæringer i dén velfærdsstat som de alle dage har været så inderligt imod. Men hårde nedskæringer uden akkompagnement af monetære lettelser, som f.eks Quantitative easing (QE) og at have en flydende valuta til at absorbere de stød danske firmaer udsættes for i udlandet — i konkurrence med firmaer fra lande med….en flydende valuta — som i Sverige, UK eller USA (der har en tendens til at falde yderligere ved QE) er simpelthen Galimatias.

  Og det var DET som en “bachelor” i statskundskab fra Københavns Universitet skulle fokusere på. Men situationen understeger desværre den grad af gruppe-tænkning som hersker på dette stolte gamle udddannelses-sted. Det skulle ikke undre mig om Bent Winther ligefrem har haft Niels Thygesen som underviser, – hvis ikke så er han under indflydelse af Thygesen’s “ånd”, idet Thygesen har uddannet både tidligere overvismand.

  —-

  Læs mere om det på min webside

  sites.google.com/site/thygesenfatherofemu/ eller husk blot at google: “Thygesen, father of EMU” og siden kommer frem øverst.

  Her kan du også finde links til mine andre websider, bl.a den der som den første i Danmark fortæller hvorledes det var opskrivningen af D-marken 22. september 1985 som direkte fremkaldte den efterfølgende syv (7) år lange stagnationsperiode.

 8. Af Henrik Petersen

  -

  Nå ja, selvfølgelig, de nedlagte stillinger skal da nok gavne de, der bliver ramt. De er sikkert rigtig glade, hr. Bent Winther, rigtig flot skrevet.

  I din egen avis kan du læse, at den notoriske tosse Ole Birk Olesen mener, at der skal skæres yderligere ca. 40.000 stillinger inden 2020.

  Og hvor er det så lige, de jobsøgende så skal gå hen??

  I en tid, hvor produktionsvirksomheder og finanssektoren fyrer løs.

  Prøv lidt nytænkning: Hvorfor er det, vi skal have hundredetusindvis af aldeles uintegrerbare muslimer i dette land?

  Og hvorfor er det, Danmark skal sende ca. 16 mia. afsted i hovedet på en række failed states i Afrika og omegn?

  Det er sket de sidste årtier, og lige lidt har det hjulpet (nå ja, flere børn overlever med stigende nød til følge).

  Hvad med, at Danmark tænker på danskerne og lader de andre slås og slå hinanden ihjel, måske som følge af deres enorme reproduktionsrater?

 9. Af Hans Jørgen Nielsen

  -

  Jeg husker tydeligt denne syv (7) år lange stagnationsperiode, og jeg undrede mig over den, og jeg sammenlignede med de andre lande, som fortsatte højkonjunkturen til 1989-90. Det var først sidste år det dæmrede for mig at krisen var selvskabt, hvor bindingen til D-marken medførte import af den lavere vesttyske rente, som bogstaveligt talt var benzin på bålet. Vi var netop kommet ud af Anker Jørgensen tidens eksesser (fremkaldt af de to oliekriser 1973-74 og 1979) som kulminerede med en rente på 22 % og nu pludselig en ultralav rente, importeret fra Vesttyskland! Firsernes højkonjunktur begyndte herhjemme medio 1984 og varede til ultimo 1985, da kronen som nævnt blev opskrevet overfor alle andre valutaer end den tyske og østrigske.

  Det er ikke godt med sådanne stop-go perioder – de ødelægger for meget, og enhver klog politiker vil søge at undgå dem. Her har vi for eksempel Uffe Ellemann ved afstemningen om “EF-pakken” i februar 1986, sige at et Nej “vil føre til en faldende kronekurs”.
  .youtube.com/watch?v=XaSa8aeSuKI

  I betragtning af at en faldende kronekurs var lige præcis hvad vi manglede, så er dette enten kynisk eller — som jeg vælger at tro — simpelthen udtryk for denne person dybe ignorance, uddannet som han er på Københavns Universitet, ikke i økonomi, men i statskundskab ligesom Bent Winther.

 10. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  DANMARK FØR OG NU…… AK OG VÉ….

  Det ligger vist helt fast, at det offentlige system voksede og blev overdimensioneret i løbet af VKO-tiden, men også i løbet af 80’erne og 90’erne.

  Folk der har oplevet tresserne, fortæller næsten alle at Danmark var et bedre land dengang. Skattetrykket var meget lavt, momsen var ikke indført, demokratiet fungerede, Bruxelles blandede sig ikke, familiemønstret var ikke gået i opløsning, 3-500 skoler var ikke blevet nedlagt, hospitalsvæsnet var i topklasse, kriminaliteten var lille, porno og pædofili og perversiteter var der ikke meget af, overfald på sagesløse, voldtægter, knivstikkerier, køllevold, skyderier, bankrøverier, hjemmerøverier og andre røverier var sjældne. Og der var ikke en landeplage af hundredtusindvis af indbrud og andre husfredskrænkelser. De fleste steder låste folk end ikke entredørene. Der var arbejde til næsten alle, folk var høflige, staten var en ven og tjener, postvæsnet og politiet fungerede fint, en isvaffel med flødeskum kunne købes for nærmest ingen penge, pengene var virkelig noget værd, og luften var ikke fuld af røde hjernevaskende “budskaber”, afgifter, påbud, forbud og trusler.

  Men lige siden er det gået den forkerte vej med Danmark, iflg. de samme kilder. Bureaukratiet og formynderiet er svulmet op, borgerne brandskattes og plages med et utal af afgifter, bøder og gebyrer, kriminaliteten er ved at komme ud af kontrol og er blevet en trusel mod alle, hospitalsvæsnet er raslet nedad i kvalitet, både fysisk og psykisk syge kan blive udsat for utrolige og ufattelige svigt og svinestreger, arbejdsløsheden er meget høj og voksende, familiens enhed og hjemmets fred angribes og undergraves, nye sygdomme kommer til, multi-resistente bakterier breder sig, boligudgifterne er ofte skyhøje, drenge og mænd hetzes, feminiseres og diskrimineres, indvandringen er så voldsom at der mangler penge til alt muligt, en massakre på infrastrukturen er af samme årsag i gang, og “velfærdsstaten” begynder at ligne en taberfabrik, eller den kan snart kollapse under sin egen vægt, eller på grund af pres udefra.

  Selvfølgelig kan og bør det overopsvulmede bureaukrati slankes, men hvis besparelserne sker de forkerte steder, vil det gå hårdt ud over velfærden, som i forvejen er kraftigt reduceret i løbet af de sidste to-fem-ti år.

  Det mest aktuelle spørgsmål er måske: er staten til for borgernes skyld, eller er borgerne blot statens undersåtter, prügelknaben, lønslaver, udplyndringsobjekter og stemmekvæg/malkekvæg/slagtekvæg?

 11. Af Hans Jørgen Nielsen

  -

  Som Ambrose Evans-Pritchard skriver* i dagens udgave af The Telegraph, så er disse hårde nedskæringer det samme som at skyde sig selv i foden eller at ligne med en hund der jager sine egen hale rundt og rundt. Fordi det gør efterspørgslen mindre, sådan at det trækker hele samfundet ned og skyder den dag hvor vi kan tage os ud af krisen langt ud i fremtiden.

  Men i stedet for kun at se på os selv og at have ondt af os selv, så bør vi i højere grad se på de som har det værre end os. Det er den samme rigiditet i form af krav i forbindelse med euroen som de er underlagt, men at de er så hårdt ramt gør nu at den dag vor Europa kan tage sig ud af krisen nu skubbes langt ud i fremtiden.

  Derfor er deres problemer i høj grad også vores, og derfor var det så skæbnesvangert at give dem den samme valuta, og derfor er det så skæbnesvangert at vi ikke benytter de fordele som ligger i at have sin egen valuta, og lader nedskæringer følges af monetære lettelser, som i Sverige, UK og USA, for at nævne nogle.

  ———-
  *) Dokumentation

  Europe clings to scorched-earth ideology as depression deepens

  Ambrose Evans-Pritchard

  *
  The labour share of total income has fallen to a 60-year low, eating away at demand. This is a formula for perma-slump. In a thinly veiled attack on Berlin, Frankfurt, and Brussels, the UN decried the “political blockade” against any solution to the crisis. It mocked the “discredited mantra” of flexible labour markets. Well, at least somebody is exposing the lie.

  The International Monetary Fund’s latest work on the `fiscal multipilier’ has largely demolished the credibility of EMU fiscal policy. Austerity takes a greater toll on GDP during a deleveraging crisis than orginally thought, doubly or triply so in countries that cannot devalue or cushion the blow with monetary stimulus.

  As constructed so far, the policy has been largely self-defeating even on its own terms. Debt dynamics are deteriorating at a frightening pace across half Europe. The IMF’s Fiscal Monitor says Italy’s public debt (128pc). It will be 4pc of GDP higher next year than estimated as recently as April. It will be 8.4pc for higher in Portugal (124pc), and 12.9pc higher in Spain (97pc).

  This is what a depression will do to you, and is in fact what happened to Britain in the 1920’s when combined fiscal and monetary tightening pushed public debt to 190pc. The cure was emancipation from the dollar peg (Gold Standard) in 1931, an emancipation that Britain’s status quo elites ruled out as too dangerous to contemplate.
  *
  *

  telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans_pritchard/9733486/Europe-clings-to-scorched-earth-ideology-as-depression-deepens.html

 12. Af Frank L

  -

  Efter voldsom vækst i de offentlige udgifter og antallet af ansatte der, op igennem nullerne, er det da logik for høns at der er nedskæringspotentiale der.

  Som sagt er der nok intet problem at skære “fedt” af i organisationen. Der hvor man så skal til at være varsom, er når der skæres i “muskler”.

  Op i gennem nullerne udviklede der sig et enormt regeltyrani, vækkeurstyrani og bureaukrati, som man sagtens og fuldt retfærdigt kan henregne til “fedt”

  Kommunesammenlægningen medførte mange nye chefstillinger som dybest set nok kan undværes.

  Når dette unødvendige lag er skåret væk, står man så forhåbentligt med en organisation der på ingen måde kan trues af udlicitering og outsourcing, netop fordi de så gerne skulle kunne levere samme ydelse som private, enten bedre til samme pris, eller samme ydelse til lavere pris.

  Det må være det der er målet.

  Som en forhenværende kinesisk formand sagde engang:

  Det er lige meget om katten er sort eller hvid – bare den fanger mus.

 13. Af Jens Hansen

  -

  Arvid Holm skriver:
  ’På sigt skal velfærdsydelserne derfor være de samme overalt i EU’.
  Dette vil være et uhyggeligt chok for danskerne, deres overførselsindkomster vil falde drastisk, men måske lærer de at sætte tæring efter næring.
  Korrigeret for forskelle i købekraft og omregnet i euro for at gøre tallene sammenlignelige – viser tallene fra Nordisk Ministerråd, at den disponible indkomst for en enlig forsørger på kontanthjælp er 770 euro om måneden i Danmark, 383 euro i Sverige, 555 euro i Island og 435 euro i Finland.
  En million danskere i den arbejdsdygtige alder 16-66 år er forsørget af det offentlige.
  Det kan dermed siges at være eksponent for en ny livsform, som kan kaldes De forvænte Velfærdsnydere. Denne livsform er formentlig et blivende træk i samfundet, eftersom Danmark indeholder omkring 2 millioner mennesker (heri ikke regnet 850.000 offentligt ansatte), der lever af de overførselsindtægter, som den private fremstillingssektors ca. 350.000 ansatte og den private servicesektors ca. 140.000 ansatte tilvejebringer.

 14. Af Hans Jørgen Nielsen

  -

  Jens, der er gået mange arbejdspladser tabt, og sket flere konkurser og tvangsaktioner som følge af den kunstigt stærke krone, både i den selvskabte krise 1986-93 og den delvist selvskabte 2008-2020*

  [Det nytter ikke hvis nogen siger at kronen vil stige hvis fastkurspolitikken stopper, fordi der er altid måder at holde den i ave på, f.eks ved en rask gang QE, som den tyske finansminister selv har sagt er en devaluering af bagdøren.]

  Hele pris- og lønniveauet er også højere herhjemme som en følge af den kunstigt stærke krone. Danmarks priser var i 2010 de højeste i EU med 43% over EU-gennemsnittet,- dette følges som bekendt af højere lønkrav. Dette er den største grund til at udenlandske virksomheder går uden om Danmark når de skal etablere sig; det er simpelthen for dyrt at ansætte nogen og for dyrt at købe varer ind som skal bruges i produktionen.

  Det var simpelthen en kæmpe fejl at lægge vores krone op af den tyske valuta, som Poul Schlüter gjorde i oktober 1982. Han skulle blot være fortsat med en flydende valuta som i de øvrige nordiske lande, Storbritannien og USA – for blot at nævne nogle. Sandheden er at flydende valutaer til alle tider og blandt majoriteten af verdens lande har været det almindelige. Det var perioden 1947-1971 under Bretton Woods som var det unormale.
  Det er jen ting, men hvordan i himlens navn — hvis man nu så gerne vil lægge sig op af nogen — kan man vælge at lægge sig tæt op af den tyske valuta? Blot tre år senere kom straffen jo, da de andre G5 lande med USA i spidsen gennemtvang en opskrivning af den tyske valuta. Nej, flydende valuta er det normale, og jeg er HELT overbevist om at Danmark kunne have profiteret mere med en flydende valuta end med en som er bundet til D-mark/euro. Kriserne 1986-1993 og 2008-nu ville simpelthen ikke have været så smertelige,- i form af arbejdsløshed, tvangsauktioner og konkurser, og de hårde nedskæringer vi nu ser ville ikke være nødige eller ville kunne ledsages af monetære lettelser – præcis samme monetære lettelser som syd-Europa skriger efter, men er afskåret fra p.g.a euro-medlemskaber.

  *)prognosticeret.

 15. Af Arvid Holm

  -

  Da det er hensigten, at EU på sigt skal indrettes og fungere som een nation, skal der efterhånden skabes samme regler overalt, ligesom der i dag er samme regler i Viborg og Herning eller i Düsseldorf og Hannover.
  Hvis der eksempelvis var højere bistandshjælp i Viborg end i Herning, ville Viborgs socialkontor få travlt, for Hernings bistandsklienter kan frit rejse dertil.
  Samme frihed tilstræbes for alle EU-borgere – de skal kunne slå sig ned overalt i EU.
  Danske politikere, der modsætter sig den nødvendige ensretning, stempler sig i praksis som EU-modstandere.
  De sætter sig selv i bås med de forfærdelige mennesker i Dansk Folkeparti, der aldrig har ret i noget som helst.

 16. Af Jens Hansen

  -

  Tja, undskyldninger er der nok af; men gør noget ved ’sygdommen’ – velfærdssamfundet, der trækker politikerne sig.
  I 2012 har vi lånt ca. kr. 250 mio. i døgnet.
  I 2013 – siges der – vil vi kun låne kr. 100 mio. i døgnet.
  Vi bruger årligt 300 milliarder kroner på offentlig forsørgelse.
  Borgernær service koster årligt 367 milliarder kroner.
  165.600 danskere modtager kontanthjælp, og vi samtidig har åbnet dørene for 44.000 østeuropæere uden uddannelse, plus de vanlige muslimer, hvor både indvandring og familiesammenføring er eksploderet, der koster 100 milliarder om året – jo, det går ’godt’!

 17. Af jens holm

  -

  Så PrebenF1 Jensen her igen – nu med de gode tressere. Han glemmer desværre, at gennemsnitslevefoden også var 3 gange lavere end nu…

  60`erne var en investeringsperiode, hvor man havde brug for amsser af arbejdskra´ft og den udddannede slags.

  Så det handlede om i hast at få stablet en masse uddannelser på plads incl HF og flere universiteter.

  Det handlede om, at en mase mødre skulle have deres børn i daginst.

  Det handlede om, at dette trods disse ommostninger skulle give overskud. Og dert gjorde og gør det også Preven F1.

  Det er da klart, man så får en massse ekstra offentligt ansatte, men i samme periode vokser arbejdsstyrken jo tilsvarende og mere i det private.

  Så hvad er det egentlig Du vil. Skal vi sætte levefoden ned og putet kvinderne i køkkenet og føde børn.

  I tresserne var der også eb mindre andel af gamle end idag. De levede kortere tid end nu.

  Så hvad er det, du lige vil gøre med dem Preben F1 Jensen – spaltegulve, robotstøvsugere og nej til medicin eller hvad…

  Og nej til en anden og flere andre. Min kommune har 8% bureuakrater og måske 19, hvis man tæller ævrig adminis´tration med, så målt i lønkroner er de store besparelser ikke her.

  De ligger ude og i ledelse,logistik, økonomisk tænkning udfra formål. De ligger i høj stadig hos borgerne, som i en ræke henseender faktisk søger at modvirke kommunalreformens gode sider.

  Så hovedmålet må være – uanset parti – at vælge politikere ind, som forstår, det er ligegyldigt hvem som kører bilen, hvis den ikke kan eller humper hele tiden. Her er vi også kendt for, at et meget stort flertal i kommunalbestyrelsen ikke har noget at sige, hvorfor interessen for dette hverv er vigende.

 18. Af jørgen f.

  -

  Jens Holm,

  Det er ganske enkelt ikke korrekt at antallet af privatansatte er steget siden v(æ)ldfærdsstaten tog fart.

  Siden 1970 er antallet af offentligt ansatte derimod steget med knap 500.000.

  Og omkring velstandsstigning skal man netop huske på er at kvindearbejdet var indtil 60’erne ikke var på BNP – det var først da man begyndte at passe andre børn end ens egne at ‘kvindejobs’ kom på BNP.

  Så en meget stor andel af ‘velstandsstigningen’ siden 60’erne er altså kreativ bogføring igennem at ’sætte pris på’ kvindens arbejde. En prislap på ca. 500.000 ekstra offentlig ansatte.

  Hele kvindefrigørelsen fra hjemmet er dermed opslugt af den offentlige sektor – og sat på skattebilletten

  Bedrøveligt – men sandt….

  Hvad angår antallet af bureaukrater i din kommune giver jeg heller ikke meget for den opgørelse. Det der tæller er antallet af ansatte lærere, pædagoger og suso-assistenter set i forhold til det samlede antal ansatte – lad mig få den %?

 19. Af P Christensen

  -

  Vi får ikke at vide, hvem der er afskediget, og hvem der er evt. er ansat. Der kan evt. være tale
  om afskedigelse af 50.000 effektive hænder og ansættelse af 20.000 bureaukrater, dvs. 30.000 afskedigelser netto.

  Hvad angår eksempelvis sundhedsudgifter, lå DKs ditto en kende over gennemsnittet i OECD i 2010.
  De udgjorde 11,5 % af BNP, hvori dog bl.a. var inkluderet efterflg. omkostninger til genoptræning mv. Fra 2000-2009 steg de dog med 3,9 % om året. Det skyldtes formentlig behandlingsgarantien,
  der bla. gav arbejde til privathospitalerne.

  Til sammenligning udgjorde sundhedsudgifterne i USA 17,6 % af BNP. Det er et højt tal, dels taget i betragtning at ikke alle indbyggere har en sygeforsikring, dels at privatisering i teorien burde kunne billiggøre tingene. Men et er teori, noget andet praksis. Flere faktorer kan spille ind: egenkapitalens forrentning, amerikanernes BMI…

  http://www.oecd.org/els/healthpoliciesanddata/oecdhealthdata2012-countrynotes.htm

 20. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  DANSKERNES LIVSKVALITET OG LIVSGLÆDE STYRTDYKKER….

  Jens holm….

  Du hævder at befolkningens velstand er steget til det tredobbelte. Det er den ikke, og livskvaliteten slet ikke.

  Alle jeg har talt med, som har oplevet tresserne, finder at der er sket en meget sørgelig og bekymrende udvikling siden dengang.

  En udvikling man kan skrive tykke bøger om.

  Men prøv dog at se på dagens Danmark. Et samfund hvor demokratiet, friheden og trygheden er på vej til at forsvinde. Et samfund hvor staten plyndrer borgerne på over 2000 forskellige måder. Et samfund hvor “nomenklaturaen” er i gang med en dance macabre som på sigt vil bringe undertrykkelse, fattigdom, kriminalitet, ondskab, ufred, død og udslettelse (eller blodig strid og fordrivelse) ud i alle hjørner af landet. Et samfund hvor millioner af danskeres livskvalitet og livsglæde er betydelig forringet i forhold til tiden inden det røde vanvid infiltrerede skolerne, Borgen og hele systemet.

  Det er nu klart at EU ikke helmer før de græske og spanske tilstande er udbredt til hele Europa, ligesom det er klart at Borgens flertal har mistet respekten og sympatien for nationalstaten, folkestyret, danskheden og danskernes/ borgernes rettigheder, kultur og familieværdier osv.

  OK, det er måske ikke klart for de blinde og døve eller de ignorante rødkålshoveder, men for alle andre er det vist meget tydeligt at Danmark er på vej ned ad brættet, på vej ned mod græske og katastrofale tilstande.

 21. Af B Nielsen

  -

  Landets borgmestre blev ved kommunesammenlægningen i 2007 foræret en gylden mulighed for at rationalisere, men den valgte de fleste at sidde overhørig.

  På trods af, at der burde være blevet en masse kommunaldirektørere og andre DJØFere til overs ved sammenlægningen, blev stort set ingen afskediget. I stedet opbyggede de fleste en meget større administration, end der havde været i forvejen.

  At man tvunget af nødvendigheden nu langt om længe skærer noget ned, er en sen erkendelse. Desværre ses det alt for ofte, at de kære DJØFere igen går fri.

  Lars Løkkes forslag om nul-vækst er ikke alene fornuftigt, det er tvingende nødvendigt, ellers trækker de offentlige udgifter hele samfundet ned som en møllesten om halsen.

 22. Af Thomas H. Rasmussen

  -

  Utroligt at vi i en situation med store statsunderskud, stigende grænsehandel og hvor arbejdspladserne fosser ud af landet skal bruge penge på alle overflødige foreninger, nævn, råd, centre, institutter, udvalg m.fl. hvor en flok halvstuderede røvere sidder og ikke laver noget som helst fornuftigt af samfundsmæssig værdi – i landet med verdens dyreste offentlige sektor og verdens højesteskattetryk! I forvejen bruger de landsskadelige De Radikale og den røde løftebrudsregering 16 mia. kr. p.a. (lånte penge) på at rejse verden rundt og dele ud til korrupte ulande ligesom de importerer tusindvis af socialklienter til Danmark til evig bistand! Men godheds- og indvandringsindustrien jubler da der jo er penge i at klientgøre folk. I går så vi f.eks. i TV2 Nyhederne at den kvindelige asylchef for Sandholmlejren overhovedet ikke havde kontrol med de mange kriminelle aylsansøgere som sælger narko i København! Men festen og det store offentlige tag-selv-bord er forbi og græske tilstande venter hvis der ikke snart gribes ind over for alle disse pampere og samfundsnassere som ikke gider bidrage til samfundet! I forvejen har vi i vores lille land 250.000 førtidspensionister mellem 18-65 år + titusindvis af kontanthjælpsmodtagere – hvoraf de fhv. langt fleste er indvandrere – som åbenbart i årevis kan ligge på sofaen uden at yde noget til gengæld for deres offentlige ydel ser!

  Man kan virkelig lære af Sverige hvor den borgerlige regering har fået landet på rette kurs men politikerne herhjemme tænker mere på egne taburetter end at gøre det rigtige for landet! Den offentlige sektor og økonomi er helt ude af kontrol og alle offentlige virksomheder, institutioner m.fl. skal underkastes et realitycheck a la SAS så de alt for mange offentligt ansatte – bl.a. lærerne – kommer til at arbejde ligeså meget som de privatansatte og så alle samfundsnasserne også skal bidrage med noget! Når/hvis de græske tilstande kommer så skal de rige nok overleve medens det netop vil gå ud over de offentligt ansatte og de alt for mange på overførselsindkomster – fordi politikerne ikke har vist rettidig omhu!

  Næste år vil vi slutte med en offentlig gæld på omkring 500 mia. – tæt på et helt års skatteindtægter eller svarende til små 100.000 per borger med eller uden privat finansieret indkomst. Heldigvis er renten lav p.t. og derfor slipper vi med at betale renter med 24 mia – 24.000 millioner.

  Tænk hvis vi ingen gæld havde? Så kunne skatterne være 24 mia. lavere på bare den udgiftspost og vi havde haft for 24 mia. bedre konkurrencekraft. Jeg ser kun én holdbar vej til et økonomisk trygt samfund og det er at stække de folkevalgtes ubegrænsede ret til at stifte gæld og udskrive skatter. Ind i Grundloven med dét.

 23. Af Kim Houmøller

  -

  Skattelettelser er gift for et sammenhængende samfund. Når lavtlønnede samt pensionister skal bidrage til velbjergede, der ikke vil betale til fællesskabet, er fundamentet i det danske samfund truet på livet. At påstå borgmestre har gjort det umulige er usandt. Ingen skal bilde mig ind at færre varme hænder ikke mærkes.

 24. Af jørgen f.

  -

  På en glad lille cowboy…

  Jeg er en kommunalt ansat snylter,
  der ødelægger danskernes økonomi.
  Jeg laver urigtige statistikker,
  for det kan min borgmester bedst li’
  Jubi yahh jubi yahh.
  Det kan min borgmester bedst li’

  Vi fyrer gerne en sosu,
  og ansætter et par djøf’er i stedet.
  så laver vi et notat til de gamle,
  og fortæller de ikke skal i bad.
  Jubi yahh jubi yahh.
  Og fortæller de ikke skal i bad.

  Der kan frit digtes og nynnes videre på kommunekontoret.

 25. Af poul munk

  -

  Jeg vil opfordre Bent Winther, Cepos og alle de andre der klapper i hænderne over fyring af masser af offrentlige ansatte, om at læse Ekstrabladet i dag om en 49 årig handicappe kvinde, er det et sådan samfund I ønsker jer, det er så let, at sige nulvækst, uden at gå ind i konsekvenserne, det er så let at sige den og den kommune er så dygtige til at spare, når man ikke behøver at se dem, dom det går udover i øjnene

 26. Af Jens Ag

  -

  @poul munk

  Som forældre til to børn med autisme, og som sådan en storforbruger af offentlige serviceydelser, kan jeg fortælle dig at jeg bestemt ønsker mig et samfund med meget færre kolde, kyniske, inkompetente og selvtilstrækkelige offentlige ansatte.

  Hele det offentlige “velfærdssystem” system er blevet et system til at sikre offentligt ansattes velfærd mere end brugernes velfærd.

  Når man har handikappede børn så er det desværre for mange sådan at den største belastning rent faktisk er interaktionen med offentlige myndigheder, der desværre bag beskyttelse af “METODEFRIHED” mv. totalt kan undslå sig at dygtiggøre sig, samarbejde med pårørende, eller på nogen måde dokumentere at de udretter nogetsomhelst positivt.

  Der er så uhyggelig mange folk der tvinges til at fraflytte kommuner fordi offentligt ansatte ikke vil samarbejde og gennem deres virke placerer disse børn og unge i systemer der er rasende dyre, i samværd med børn der er så voldlige at normale skoleklasser ikke kan klare dem (men det er ok at handikappede børn der har svært ved at forstå andre menneskers reaktionsmønstre skal sættes sammen med de børn med meget ekstrem og voldelig adfærd, for det gør jo ikke så meget hvis en 7 årig autistisk dreng bliver tæsket med en skovl, kæp, skrældespand).

  Det er hvad vor sadistiske offentlige sektor gør – isolerer alle børn med handikap uanset om det er gangbesværede, synshandikappede, høre handikappede, børn med sociale vanskeligheder enten pga diagnoser eller andet….

  VI er et af de mest intolerante lande i veden overfor handikappede, ældre mv, og det kan vi takke vores system hvor man gemmer disse mennesker af vejen.

  Hele den offentlige sektor ville være så meget mere effektiv hvis den betalte for ydelser istedet for at levere dem – for det er den offentlige sektor totalt inkompetent til.

 27. Af Erik Pedersen

  -

  Pengene er vel sparet ved at offentligt ansatte nu arbejder ca 65 procent af hvad private gør( når alle mærkelige overenskomst regler medregnes) nu mangler man så bare den mest luddovne og forkælede gruppe på hele arbejdsmarkedet – lærerne

 28. Af jørgen f.

  -

  En julefrokost sang til direktionen i Jens Ag’s kommune:

  Vi har en autist, en autist, og så en rigtig sadist her i lejren – ja, her i lejren.

  Vi har en autist, en autist, og så en rigtig sadist her i lejren hvor vi bor ….

  Vor pædagoger er døve, de kan ikke se – de har ikke fået deres solbriller med – nej – de har ikke fået deres solbriller med.

  Når børnene er alene, så råder naturen selv – de lærer at sige fra – hvis de da ikke bliver slået ihjel – ja de lærer at sige fra, hvis de da ikke bliver slået ihjel.

  Vor pædagoger er døve, de kan ikke se – de har ikke fået deres solbriller med – nej – de har ikke fået deres solbriller med.

 29. Af poul munk

  -

  ja det er en sport, at lægge offentlige ansatte for had, det viser kun, at dem der skriver her ikke aner en pind, har I arbejdet i døgnplejen eller på et sygehus og knoklet r…. ud af bukserne og til de lave lønninger, at påstå at de kun er 65% effektive er så uforskammet så det skriger til himlen, hvis der kan findes et sted, hvor der ikke arbejdes effektivt, og det er muligt, så er det dårlig ledelse, men denne generalisering her foregår er uforskammet og sætte ligheds tegn mellem fyring af 30.000 ansatte og påstå at service niveauet er det samme, så bor man i et elefenbens tårn, kom ned på jorden kære Bent Winther ud i virkelighed, det er vist længe siden du har været der.

 30. Af Jens Hansen

  -

  poul munk.
  Nu har jeg haft en del at gøre med det off., at de – som du siger – arb. Rø… ud af bukserne, er nu en meget kraftig overdrivelse. Det er just ikke effektivitet, og arbejdsiver der generelt plager det off.
  Du nævner ligeledes lave lønninger, der vil jeg holde med Spies, da han sagde: ’Mange danskere får ikke løn efter fortjeneste, det kan de kun være glade for’.

 31. Af Claus Nielsen

  -

  -> Erik Pedersen, 11. december kl. 12.23:
  Det er altid nemt, at gøre sig klog på andres arbejde – særligt når man ikke selv skal udføre det! Jeg arbejder som gymnasielærer og talte for nyligt med et par forholdsvist nyansatte lærerkolleger.
  Den ene sagde, at han ALDRIG havde arbejdet SÅ hårdt og meget for pengene i det private, som han gør nu.
  Den anden fortalte, at hendes mand var ved at være rigtig træt af, at hun altid sad med forberedelse og opgaveretning til langt ud på aftenen, så det endte nok med at hun ville finde et andet job.

  Og her tale vi om erfarne folk med en fortid i erhvervslivet i deres bedste alder.

  Lærerne har bl.a. den utaknemmelige opgave, at opdrage på andre folks uopdragne børn – DET er ikke misundelsesværdigt!

Kommentarer er lukket.