Det nye politiske paradigme for Danmark

Af Bent Winther 56

Den økonomiske krise, som snart har hærget i fem år, har grundlæggende flyttet positionerne i dansk politik. Dogmer, som tidligere var aldeles urokkelige, står for fald – et for et. En ting er, at skattestoppet, millionærskatten, betalingsringen, de 12 minutter og de billigere busbilletter røg på den politiske mødding. Det, der er i gang nu, er langt mere fundamentalt.

Lytter man til samfundsdebatten og partiernes meldinger, er der ved at ske en drejning i selve synet på Danmarks rolle i verden, og hvad Danmark skal leve af. Det nye paradigme for Danmark efter krisen består af en række elementer, som indbyrdes hænger sammen, og som der med nogle variationer synes at være  konsensus omkring fra højre til venstre i Folketinget og mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. En ny realisme ser ud til at have indfundet sig. Lønningerne skal ned i forhold til omverdenen, den offentlige sektor skal fylde mindre, og vi kan ikke uddanne os ud af problemerne.

Tilbage i slutningen af 1990erne og begyndelsen af 00erne rasede debatten om globaliseringen – hvad skulle der dog blive af lille Danmark, når produktionen branche for branche rykkede til lande med lave lønninger og lave skatter og omkostninger. I kølvandet på Murens fald og de åbne globale markeder var både Poul Nyrup Rasmussens (S) og Anders Fogh Rasmussens (V) svar, at vi skulle være klogere. Hvis de andre er billigere, skal vi være smartere. Uddannelse, uddannelse, uddannelse blev løsningen for de europæiske velfærdssamfund, som det blev formuleret af den daværende britiske premierminister Tony Blair. Herhjemme afsatte VK-regeringen en større pulje penge til »globalisering«. Milliarder øremærket til uddannelse på alle niveauer skulle ruste Danmark i en verden, hvor kapital, produktion og arbejdskraft i rekordtempo kunne flyttes rundt mellem verdensdelene.

Det gik egentlig ganske godt. Selv om virksomhederne flyttede eller outsourcede til Kina og Indien i stor stil, hjalp en buldrende højkonjunktur de europæiske lande med at holde skindet på næsen. Lønningerne steg sammen med alt muligt andet – aktiekurser, huspriser og antallet af ansatte i den offentlige sektor.

Men med den pludselige og dybe krise. som satte ind i 2008, er forestillingen om et dansk vidensamfund af højtuddannede udviklere i den kreative klasse ved at krakelere. Det kan i hvert fald ikke stå alene. Den nye erkendelse er, at Danmark også skal være et land for traditionel industriproduktion. Kina og Indien opruster også på uddannelse, viden og forskning, så det er en stakket frist. Logikken i den globale arbejdsdeling er ikke så simpel, som nogen havde forestillet sig i globaliseringens barndom.

Den nye erkendelse smitter af på især to andre forhold. Dels bliver man nødt til at indrette et uddannelsesystem efter de nye vilkår og satse på at uddanne flere faglærte arbejdere på erhvervsuddannelserne; dels bliver man nødt til at nedbringe lønningerne for de lavestlønnede, hvis almindelige produktionsvirksomheder skal kunne konkurrere med udlandet. Og hvis man skal kunne få nogle af de mange, som i dag er på overførselsindkomster ind på arbejdsmarkedet på almindelige vilkår.
Derfor er bekæmpelsen af uddannelsessnobberiet og debatten om overuddannelse, som var  tema i Politiko lørdag, en logisk konsekvens af, at Danmark skal kunne klare sig i konkurrencen på almindelig industriproduktion. Det næste spørgsmål er, om den danske velfærdsmodel kan overleve den voksende ulighed, som en større lønspredning vil føre til. Det er venstrefløjen og fagbevægelsen især bekymret for. Derfor er endnu en logisk konsekvens for dem, at fremtidige skattelettelser målrettes almindelige lønindkomster.

Lavere skatter og lavere omkostninger for virksomhederne betyder en mindre offentlig sektor, og en mindre offentlig sektor betyder mere brugerbetaling, flere forsikringsordninger og en hårdere prioritering. Det er det nye politiske paradigme, som er ved at blive rullet ud – og det er uafhængigt af, om statsministeren hedder Helle Thorning-Schmidt (S) eller Lars Løkke Rasmussen (V).

56 kommentarer RSS

 1. Af Erik Larsen

  -

  Skattestop, billiger busbilletter (tænk “søvnig-reklamer” på busserne), “kick-start” – flere i arbejde, bedre forhold for de ældre, mindre afgifter o.s.v. o.s.v – jeg gider ikke nævne løftebrydernes mange løgne.
  Men DET de har nået – ER FLERE INDVANDRERE , LETTERE FOR ASYLSØGERE, GRÆNSEBOMME FJERNET, LEMPELSER PÅ FAMILIESAMMENFØRING o.s.v. os.v .
  Det er grotesk – DER ER IKKE ANDRE END DE RADIKALE OG DE ENHEDSAUTONOME DER GÅR IND FOR DET HER!
  EU gider jeg slet ikke at tale om. katastrofe.
  VÅGN NU OP DANSKERE!!!!

 2. Af Erik Larsen

  -

  “Karl Wilders ” m.fl. – jeg fatter stadig ikke at der nogle der gider kommentere de syge “bestilte” indlæg fra en “søren.sørensen”?? Der er – ER ingen mening i nogetsomhelst han forsøger at skrive – det er ren, ren “sabotage”.

 3. Af hr J Christensen

  -

  Jeg så alaska/kannada eskimoer fordele en stor nyfanget hval med 20 kg kød til hver borger ca. 200.

  SE, det er fordelings politik som i de rigtige ældgamle dage. Eller en svunde fortid om man vil.

  Så hvad skal vi med den socialdemokratiske misundelses politik og jeg vil bestemme over borgerne politik? Også kaldet velfærdspolitik. Men den har desværre rødder i ortodokse jøder og den lige så jødiske marxisme. Ja, hvad fordeler de ortodokse jøder i israel egentligt mellem deres undersåtte i gazastriben? Bumper?

 4. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af Bjørn Sørensen, 31. januar 2013 kl. 22:16
  Fuldstændigt visionløs egoistisk pludder her…
  Velfærdsamfundet skal afvikles og religionens opium frem for folket…ja, visionen er klar her for de oplyste!

  Danmark skal overtage Grønland totalt, nu, det er og altid har været en del af Danmark. Danmarks fremtid ligger der, ligesom har været norges i olien, meget taget fra Danskernes del!…De Danske militær styrker skal ind der nu og overtage Grønland totalt og for alt fremtid. Dette er stadig muligt, men de radikale medløbere og S går jo aldrig med til at repræsentere folket der endvidere og i endnu værre kapacitet noget som helst borgerligt parti da jo har frasolgt det hele der! Da VKO frasolgte grønland og dets værdier over i egen fåtallige tegnebøger frasolgte de også Danmarks fremtid. Vi er altid på nåden nu af at Novo, Mæersk mv. ikke udflytter!
  Jo de borgerlige har totalt ødelagt hele Danmarks fremtid i deres personlige totale grådighed under deres sidste lo år! Ligesom dig! Gud hvor vil vi ønske at folk som dig forlod Danmark og efterlod alt du har stjåldet fra det Danske folk som du ikke tilhører!

  “Kristendommens fundament er ikke at men er ansvarlige”, men at men er underlagt ham med magten, pengene osv. og at du får “livs-sorg” hjælp via betaling hvilket er væsentlig billiger end real hjælp der hjælper og som betyder Penge fra dem der har stjælet lønmodtagernes del!! Jo kristendommen som alt religion skal frasorteres før men kan få et succesfuld samfund!

  Socialismen er en ny form end dine oldtids manipuleringer for egen tegnebogs fyldning…
  Idag er Liste Ø blot et lønmodtager parti og faktisk det eneste der repræsentere -80% af befolkningen i økonomisk forståelse… Kommunisme som oldtids borgerligt tænkt, er dødt.

  Dem der forsøger at sætter venstrefløjen op som farlige er top lo% og Berlingske aktie ejere.
  Uden de Radikale ville Berlingnske jo være en fodnote snart kun, deres økonomske problemer som repræsentant for lo% af befolkningen kun viser at deres dage er talte. Men mange Radikale vælgere læsere jo stadig tanten, og dette er deres overlevelse chance, den sidste borgerlige skanse skal nok gøre det nødvendige og redde tanten! De har nemlig lige som tanten kun en tanke, ligesom bjørn sørensen, tanken hedder
  PENGE OVERTAGET OG BEHOLDT FRA ANDRE DER HAR TJENT DEN, TÆNKT DEN, SVEDT DEN,BETALT DEN, OPBYGGET DEN!

  Erik Larsen, Du tilhører jo det lav-kulturelle segment med storheds foranstillinger, bevist her endnu engang ved bare dit brug af store bogstaver i egen storhed,her der og allevegne uden relatering!. Enhver psykolog som læser dig, havet aflåst dig nu, som BLA. et familiær medlem af mig selv der repræsentere staten der i analyser! Jeg tror, som tror han at du er et meget farligt menneske og hvis men skulle sammenligne dig med nogen er navnet klart..Anders Breivik. Håber da PET følger dig i tykt og tyndt! Men, formentlig er du bare en af deres støtter og ansatte! Så, ja, ligesom Norge er virkligheden langt udover fantasien i ondskab der!Når men tænker på dine våben tanker, mv…ja håber virkelig PET går ind og laver en foranstaltende ting der….

 5. Af Bjørn Sørensen

  -

  @ søren sørensen

  Dine rablerier er kakofoni, mislyde af uvidenhed om realiteternes verden.

  Din manglende evne til at formulere dig ordentligt på dansk fortæller mig at du nok ikke er særligt belæst. Du har opholdt dig for meget i rød ammestue, og hvad du har lært der har du slugt råt.

  Gå ned på biblioteket og find nogle bøger og læs dem så du kan udvidde din horisont.
  For de “salmevers” du har lært udenad har ikke givet dig et billede af den virkelige verden.

 6. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af Bjørn Sørensen, 2. februar 2013 kl. 11:59
  Du er en helt normal borgerlige jule kravlenisse der når debatten køre stoppe diskussionen og går over i person angreb uden at relatere…Kryp du bare ned i illusionerne om dig selv igen og fri os ordentlige mennesker for din slags…Når du så har lært ikke at stjæle fra folket, kom tilbage. I 1779 havet vi skåret knobben af, så vær du taknemlig for at du får lov at fortsætte dit misbrug af flertallet via dine sorte meninger for egen tegnebog.

Kommentarer er lukket.