Støjbergs fem benspænd

Af Bent Winther 30

Det er lettere at stille spørgsmål end at finde svar i den flygtningekrise, Europa står i. Og det er svært at være skråsikker, når alt er i opbud og kendte systemer brydes ned. Det svarer det til at sidde på ryggen af en rasende tyr og forsøge at få den til at gå i en bestemt retning. Selvmodsigelserne hober sig op, og argumentationskæder springer, mens man forsøger at holde sig fast. Her er fem af integrationsminister Inger Støjberg paradokser.

Det første. Det europæiske asylsystem er brudt sammen, hvilket kan få enorme negative konsekvenser for Danmark. Den danske regering vil dog ikke deltage i det nye asyl system med fælles modtagelejre og fælles fordeling af flygtninge i Europa, som store lande i EU arbejder på som Dublinkonventionens afløser. Men lykkes det den tyske kansler Angela Merkel og andre at få de europæiske lande med på en kvotefordeling, vil Danmark uden for stå i det dilemma, at vi ikke kan sende afviste asylansøgere nogen steder hen, og Danmark vil måske blive en magnet for asylansøgere, som ikke vil risikere at blive fordelt til mindre attraktive lande. Støjberg kunne have sagt: »Vi venter lige og ser, hvad de andre bliver enige om, og hvad der er mest fordelagtigt for Danmark.«

Det andet. Hjælp i nærområderne betegnes af regeringen som bedst for alle. Det er billigere og begrænser indvandringen og gør det lettere for flygtninge at vende tilbage til deres hjemland. Men nærområderne mangler desperat hjælp. FN har måttet skære i den mest basale hjælp til fødevarer i Syriens nabolande, fordi donorlande kun har leveret en tredjedel af den økonomiske hjælp, de har lovet. FN står aktuelt og mangler 53 milliarder kroner til nærområderne. Støjberg kunne have sagt: »Hjælp i nærområderne er bedst. Danmark stiller sig i spidsen for en international donorkonference, der skal på landene i Europa til at slippe skillingerne.«  

Det tredje. Regeringen forsøger meget konsekvent at begrænse antallet af asylansøgere til Danmark. Men antallet, der kommer til Danmark svinger ret præcist med konflikterne i verden. Og EU’s fri bevægelighed betyder, at flygtninge, som får asyl, familiesammenføring og opholdstilladelse i eksempelvis Sverige og Tyskland frit kan rejse til Danmark efter få år. Støjberg kunne have sagt: »Situationen kræver europæiske løsninger. Skal indvandringen til Danmark fra tredjelande være mindre, er det fint at forsøge at nedbringe antallet af asylansøgere, men størstedelen af indvandringen er vi desværre ikke herre over.«

Det fjerde. Regeringen har indført en lavere integrationsydelse for nyankomne til Danmark. Begrundelsen er blandt andet, at det skal tilskynde dem til hurtigere at komme i arbejde. Men i sit eget lovforslag vurderer regeringen, at det kun er omkring 400, der vil komme i arbejde. Sidste år fik omkring 6000 opholdstilladelse. Støjberg kunne have sagt. »Udlændinge som kommer hertil, skal have en lavere startydelse, fordi det er retfærdigt i forhold til de danskere, der har boet og betalt skat i Danmark i årevis.«   

Det femte. Regeringen har udskrevet folkeafstemning om en ændring af retsforbeholdet.  Danmark står uden for – og vil fortsat stå uden for – den fælles asyl- og indvandrerpolitik i EU. Det står hugget i granit, lyder det fra regeringen og ja-partierne. Men en stor del af det, som man normalt opfatter som asyl- og indvandrerpolitik handler om EU’s ydre grænser, behandling af asylsager og internationale konventioner, som Danmark er fuld og helt med i. Støjberg kunne sige: have sagt: »Danmark vil heller ikke fremover deltage i asyl- og indvandrersamarbejde på et overstatsligt niveau. Men alt det andet er vi da med i.«   

30 kommentarer RSS

 1. Af Søren Rasmussen

  -

  Mange kloge mennesker har allerede formuleret løsningen på den gordiske knude der hedder flygtninge og folkevandring.

  Fakta er at de fleste lande ikke kan, ikke tør eller ikke vil modtage det enorme pres der kommer fra krig og overbefolkning fra muslimske kontinenter.

  Det er fakta.

  Krigen i Syrien er det første store problem.

  Løsning?

  stop krigen.

  USA, EU og resten af det frie verdenssamfund skal give Azad og ISS et tilbud de ikke kan sige nej til.

  Putin som spiller med fordækte kort med sin støtte til Azad, må se i øjnene at der kun er en måde at stoppe krisen. Han kan hjælpe Azad i forhandlingen. Hvis han hjælper med våben, så vil krigen blot blive mere ond. Der er kun et svar, forhandling eller total krig.

  Det bliver ikke kønt at se på. – men det er løsningen.

  Hvis DR nedlægges har vi 4.000.000.000 kr. at gøre godt med til genopretningen af Syrien.

  Dansk Landbrug har en enorm overkapasitet, ikke mindst mælk. Send det til Syrien.

  Danske Vindmøller kan bygges i Syrien, lave strøm til brønde, infrastruktur, produktion etc. – ren Marchaelhjælp.

  Nuværende flygtninge kunne få korte målrettede kurser i infrastruktur, landbrug, hjælp til selvhjælp.

  Alle medlemmer af radikale og enhedslisten, dem med uddannelse, ikke den lille Johanne, kunne tage med og oplærer potentielle kandidater i håndværk, børnebegrænsning, hjælp til selvhjælp etc. i nærområdet.

  En hver jysk kommiselev, lærling, landbrugselev, ung fisker finder dette logik for høns.

  Københavnere er generelt politisk dummer end dumme.

  Postulat?

  nej.

  Dokumentation:

  Enhedslisten, Radikale og SF er politisk så store i København at de har sat sig på magten, på de fleste borgmesterkontorer etc. i København. Nepotismen, elendig forvaltning, ringe styring og dumhed er dagens orden i landets hovedstad.
  De læser den radikale Politiken som bekræfter dem i egen uvidenhed.

  Men først. Stop krigen i Syrien…….

 2. Af Søren Revser

  -

  Hvad skulle magttagerne dog gøre uden flygtninge?

  I ro og mag kan de så regere uden indblanding, alt imens pøblen holdes i kog med indvandrer ævl.

  Og Medierne agerer som vanligt velvillige propaganda organer. Nyttige idioter er jo altid til købs.

 3. Af Benny B

  -

  Eu. dvs. Frankrig og Tyskland er ved at vælge den svenske selvmordsmodel.
  Det er i denne time, at Eu vælger side og det ser desværre ud til at de vælger kaos.

  Det er nu, at Løkke skal rejse sig op og bruge det mandat, han har fået ved valget, Indfør grænsekontrol nu!

  Bevar Danmark!

 4. Af Lars Nygaard

  -

  Punkt 1:

  Såvidt det fremstår vil der blive etableret modtagecentre i Grækenland og Italien, hvor migranter skal placeres indtil det er afgjort om de kan få asyl.

  Det er lidt svært at se, hvordan det skulle kunne betyde, at flere kommer til Danmark, da hensigten netop er at forhindre at de egen hånd rejser ind i Europa.

  Punkt 3:

  Der er en grundlæggende forskel på at komme som asylansøger eller EU-migrant. Asylansøgerne får bolig og starthjælp, medens EU-migranter skal klare sig selv.

  Punkt 4:

  Der findes en fortælling på venstrefløjen, om at hvis bare man giver folk mange penge for ikke at arbejde, så kommer de nemmere i arbejde. Folk på højrefløjen undrer sig over venstrefløjens logik.

  Punkt 5:

  Du har helt ret. EU-lovgivning griber så meget ind i hinanden, at selvom vi formelt står udenfor asylområdet, så vil anden lovgivning gribe så meget om sig, at vi reelt vil være med alligevel.

 5. Af Jakob Rasmussen

  -

  Når muslimske kvinder også får ret til at bestemme over deres egen krop, og får adgang til uddannelse og lønnet arbejde uden for hjemmet, så vil fertiliteten i de muslimske lande også falde til et stabilt, bæredygtigt niveau.

  Familieplanlægning er det langsigtede, holdbare svar på folkevandringerne fra de fattige, muslimske lande.

  Men familieplanlægning forudsætter ligestilling mellem kønnene, og det muslimske lovsystem, sharia, er en direkte forhindring for muslimske kvinders ret, til at bestemme over deres egen krop:

  Selvom en muslimsk familie allerede har flere børn, end den kan brødføde, så må en muslimsk kvinde, ifølge sharia, kun nægte at have sex med sin mand, hvis hun er syg, og hun skal have hans tilladelse til at bruge prævention.

  Folkevandringen fra Afrika og Mellemøsten skyldes altså konflikter, der på overfladen skyldes politiske, etniske eller religiøse konflikter; men konflikterne skyldes i realiteten kronisk nød og fattigdom, der der en direkte følge af overbefolkning i de lande, som fattigdomsmigranterne flygter fra.

  Overbefolkningen i de primært muslimske lande, som de flygtende flygter fra, er en direkte følge af kronisk overfertilitet; fattige bliver ved med at få flere børn, selvom de ikke kan brødføde de børn, som de allerede har.

  Problemet med kronisk overfertilitet i fattige, overbefolkede lande bliver kun løst midlertidigt, ved at vi modtager befolkningsoverskuddet, hvis der ikke gres en bevidst, human indsats for at bremse befolkningstilvæksten.

  Løsningen på kronisk overfertilitet er familieplanlægning og ligestilling mellem kønnene – og her er sharia den største forhindring.

 6. Af Jesper Lund Jesper Lund

  -

  Støjberg kunne have sagt. “Udlændinge som kommer hertil, skal have en lavere startydelse, fordi det er retfærdigt i forhold til de danskere, der har boet og betalt skat i Danmark i årevis.”

  Dette argument for en lavere startydelse er umiddelbart rimeligt. Problemet er blot, at det er umuligt at leve et liv med bolig i Danmark for denne lavere startydelse. Kommuner har gjort opmærksom på dette problem. De mener, at der må bygges egentlige flygtningebarakker, som flygtninge har råd til at bo i. Er det vejen til nye ghettoer?

 7. Af Jakob Rasmussen

  -

  Familieplanlægning er det langsigtede, holdbare svar på folkevandringerne fra de fattige, muslimske lande.

  Når muslimske kvinder også får ret til at bestemme over deres egen krop, og får adgang til uddannelse og lønnet arbejde uden for hjemmet, så vil fertiliteten i de muslimske lande også falde til et stabilt, bæredygtigt niveau.

  Men familieplanlægning forudsætter ligestilling mellem kønnene, og det muslimske lovsystem, sharia, er en direkte forhindring for muslimske kvinders ret, til at bestemme over deres egen krop:

  Selvom en muslimsk familie allerede har flere børn, end den kan brødføde, så må en muslimsk kvinde, ifølge sharia, kun nægte at have sex med sin mand, hvis hun er syg, og hun skal have hans tilladelse til at bruge prævention.

  Folkevandringen fra Afrika og Mellemøsten skyldes altså konflikter, der på overfladen skyldes politiske, etniske eller religiøse konflikter; men konflikterne skyldes i realiteten kronisk nød og fattigdom, der der en direkte følge af overbefolkning i de lande, som fattigdomsmigranterne flygter fra.

  Overbefolkningen i de primært muslimske lande, som de flygtende flygter fra, er en direkte følge af kronisk overfertilitet; fattige bliver ved med at få flere børn, selvom de ikke kan brødføde de børn, som de allerede har.

  Problemet med kronisk overfertilitet i fattige, overbefolkede lande bliver kun løst midlertidigt, ved at vi modtager befolkningsoverskuddet, hvis der ikke gres en bevidst, human indsats for at bremse befolkningstilvæksten.

  Løsningen på kronisk overfertilitet er familieplanlægning og ligestilling mellem kønnene – og her er sharia den største forhindring.

 8. Af preben jensen

  -

  I de sidste 50 år har man hældt billioner af kroner/dollars/euroer i Afrika og arabiske lande, og hvad har det hjulpet? Ingenting iflg. sagkyndige. Tværtimod har det gjort tingene værre. Vil mere af det samme så hjælpe? Bortset fra det blokerer f il tr et så mange saglige indlæg, at debatten er ved at være en skæv og tandløs parodi. Opgiver nok snart at deltage.

 9. Af John Laursen

  -

  Bent Winther

  Punkt 2 :

  Det er ikke kun Syriens nabolande som er nærområdet. De olierige golfstater der har masser af penge og plads, hører også til Syriens nærområde. Disse rige golfstater modtager ikke migrantstrømmen selvom de har ressourcerne til det og derfor har disse stater og FN har et forklaringsproblem, overfor dem der tager imod.

 10. Af John Laursen

  -

  Bent Winther

  Alle 5 punkter :

  Som Henrik Day Poulsen skriver: _ ” Europa kan og skal ikke løse hele verdens problemer, mens Golfstaterne, Rusland, Kina og USA griner i skægget og overlader flygtningeproblemet til os. “

 11. Af Henrik Rudolph

  -

  Jacob Rasmussen
  Du skriver :”når muslimske kvinder får ret til at bestemme over egen krop osv”
  Ja hvis dette nogensinde sker , er det fordi de ikke er muslimer længere.
  Så alle dine efterfølgende tanker er blot utopiske fantasier.
  Prøv istedet at komme med nogle mere realistiske løsninger.
  Heldigvis bor der nogle fornuftige mennesker i Ungarn der forstår at bremse et rablende EU. De prøver , i modsætning til Tyskland og Frankrig at overholde de regler der findes . Dertil har de indset at muslimsk kultur ikke dur for kristne lande. Noget vi i de “korrekte” lande end ikke tør hviske , selvom det er helt indlysende , hvis man tør se sig lidt omkring.

  Jeg har fuld tillid til Inger Støjberg .Det tyder på hun er den eneste politiker på Christiansborg som vil Danmark og fremtidige danskere det bedste.
  Håber bare ikke hun bliver trynet af alle levebrødspolitikerne .

 12. Af Jesper Lund Jesper Lund

  -

  John Laursen

  Det ville være hjælpe på flygtningepresset på Europa, hvis golfstaterne også modtog flygtninge.

  Du skriver at golfstaterne hører til Syriens nærområde. Med den definition af et nærområde, vil den sydøstlige del af Europa også tilhøre Syriens nærområde. F.eks. er afstanden mellem Syrien og Oman ca. 2000 km, mens afstanden mellem Syrien og Bulgarien eller Grækenland kun er ca. 1200 km. Prøv selv at måle afstande i Google Earth.

 13. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er det stjerne ligegyldigt, hvad Støjberg, Lykke eller regeringen Venstre mener. Danmark er svinebundet på hænder og fødder af EU/FN, og med mindre regeringen Venstre vil tage et opgør på dette punkt, styrer EU/FN slagets gang på området folkevandring for Danmark!

 14. Af Maibritt Søvsø Carstens

  -

  Danmark skal tage vare om sig selv og få lukket grænserne for “flygtninge”, for der findes INGEN flygtning i Danmark, da ingen af vore nabolande er i krig.
  Velfærdsturismens flodbølge skyldes helt og aldeles mangel på børnebegrænsning i hjemlandene. Også deraf er deres krige opstået, religionskrigene.
  Deres religion blokerer for børnebegrænsning og fred.
  Skal vi betale for andres bizare og fejlslagne religion?
  Jeg siger NEJ.
  Og nej til mere EU.
  Nok er nok.
  Go on Inger Støjberg, gerne med ideer fra DF.

 15. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt med Helle Thorning som kandidat til posten som FN-flygtningehøjkommisær må enhver “klaphat” vel efterhånden kunne lægge 2 og 2 sammen.

  Det er ikke danske interesser danske toppolitikere tjener. Det er globale- og personlige mål, de går efter. På det punkt er staten Danmark blot et punkt på det personlige CV, og et flueben på papiret over udraderede suveræne stater.

  Velkommen til New World Order!

 16. Af poul boie pedersen

  -

  De nævnte fem punkter kan man i hovedtræk være enig i. Men jeg synes, at debatten kører i overgear med et par manglende synspunkter.
  Før det første sættes der næsten aldrig tal på det, som alle kalder flygtningetsunamien. Det er jo lidt paradoksalt, at tilgangen af asylsøgere i årets første 7 måneder ligger lidt lavere end sidste år, når vi samtidigt nærmest er gået i panik. Jeg underkender bestemt ikke, at flygtningestrømmen her i højsæsonen pt.. virker voldsom, og formentligt ikke lige mindskes i den nære fremtid, bare synes jeg, at det ville være rart at tale om forholdene på baggrund en mere nøgtern statistisk vurdering end i den sædvanlige katastroferetorik, som politikere elsker og bruger til at høste stemmer.
  Dernæst er det en helt forkert vurdering, at de flygtninge vi ser ved vore grænser skyldes overbefolkning rundt omkring. Folk der bare ønsker et bedre liv sendes hjem igen, og da den andel af asylsøgerne der får ophold, er steget drastisk de seneste år, er det en tydelig indikation for, at der faktisk er flere reelt nødstede iblandt. Hos os er det især syriske og derefter eritreanske flygtninge, der topper listen.
  For det tredje er det næsten spildt ulejlighed at undre sig over Støjbergs slag i bolledejen, der i hovedsagen er både virkningsløse og selvmodsigende.
  Støjberg er hverken repræsentant for det rationelle eller det mest begavede, som dansk politik kan præstere. Derimod er hun mellemproportional mellem Venstres sparepolitik og DF’s løbende krav om, at det er meget vigtigere at flygtningepolitikken ser stram ud, end at den virker. og at man ser humanisme, som hele demokratiet da godt nok bygger på med respekten for individet, som et skældsord. For DF er det selve grundlaget under partiets vælgertilslutning, at flygtningepolitikken udelukkende er et dansk politisk fænomen, da det er her partiet valg efter valg har høstet tilslutning. Hele denne dynamik er årsagen til DF’s modstand mod fælleseuropæiske regler for fordeling af asylanter, og det er så helt ligegyldigt om det fører til kontraproduktive foranstaltninger eller symbolpolitik med flere flygtninge, kamp om de ringeste forhold for de der opnår asyl, eller direkte fatale følger for det enkelte individ.
  DF har altid levet af ballademageri allah Krarup, Langballe og nu Henriksen.

 17. Af John Laursen

  -

  Angående afstande i Syriens nærområde. Hvis man forestiller sig at migranterne fra Syrien ønskede at komme til det rige Saudi-arabien, hvad de altså ikke kan, fordi Saudi-arabien ikke vil modtage dem, så er den korteste afstand mellem Syrien og Saudi-arabien via Jordan ca. 150 km.
  Altså en langt, langt kortere afstand end afstanden til Europa via Tyrkiet.

 18. Af Jakob Rasmussen

  -

  Henrik Rudolph

  Det handler om, at få FN til at tage kampen for muslimske kvinders basale menneskerettigheder alvorligt.

  Dén kamp er bestemt ikke umulig, selvom det betyder, at FN må tage et tvingende nødvendigt opgør med de muslimske lande, der bruger sharia, til at retfærdiggøre systematiske krænkelser af de muslimske kvinders basale menneskerettigheder.

  Hvis vi kan få FN til at kæmpe lige så ihærdigt, for at forsvare de muslimske kvinders basale menneskerettigheder, som FN kæmper for at få ikkemuslimske lande til at åbne dørene på vid gab for fattigdomsflygtninge fra overbefolkede, muslimske lande, så vil de muslimske kvinder hurtigt få retten til at bestemme over egen krop.

  Det vil betyde, at de muslimske kvinder, der bor i muslimske lande, hvor sharia er lovgrundlaget, også får ret til at sige nej til sex, får ret til selv at bestemme, om de vil bruge prævention, eller få abort – og, ikke mindst, om de vil have flere børn.

  Desuden vil der være færre fattige, muslimske familier, der ikke kan brødføde sig selv, når de muslimske kvinder, der bor i muslimske lande, får ret til uddannelse og lønarbejde på lige fod med de muslimske mænd.

  Ligestillingen af de muslimske kvinder, der bor i de muslimske lande, vil medføre, at fertiliteten vil falde til et bæredygtigt niveau, hvilket – kombineret med at kvinderne får en uddannelse og et lønnet arbejde – vil få nøden til at forsvinde.

  Når fertiliteten i de muslimske lande falder til et bæredygtigt niveau, som følge af de muslimske kvinders ligestilling, og den kroniske nød dermed forsvinder, vil fattigdomsmigrationen fra de overbefolkede, muslimske lande falde til et niveau, der nemt kan absoberes.

 19. Af r. vangkilde

  -

  STØJBERG VIL NATIONALSOCIALISME! – demokratiet er et socialt fællesskab ELLER, har vi glemt
  selvforsørgelsen, som er grundlæggende for et liberalt samfund med begrænset sociale ydelse, og ikke et total velfærd med forsørgelse til alle uanset rig eller fattig flygtning.
  Støjbeg vil ikke en fornuftig løsning, at bruge flygtninge til en fordel for Danmark.

 20. Af Jakob Rasmussen

  -

  Vangkilde

  Hvis argumenterne er svage, så brug caps lock…

  Syriske flygtninge er netop en af de grupper af flygtninge, hvor færrest er selvforsørgende, og flest lever af overførselsindkomster.

 21. Af Jesper Lund Jesper Lund

  -

  John Laursen

  Den nordligste del af Saudi-arabien må være et af Syriens nærområde selvom de to lande ikke har fælles grænse. Ikke de andre Golfstater.

  Den sydøstligste del af EU, nemlig den græske del af Cypern, må så også hører med Syriens nærområde. Afstanden mellem Syrien og den græske del af Cypern er kun ca. 170 km over hav.

 22. Af Christian Laursen

  -

  Hvorfor kan man ikke gå sammen via FN, når der opstår sådanne problemer som vi ser lige nu, man må da kunne fryse alle syriske middeler, og bruge dem til at betale lande som nu står overfår den massive folkevandring som sker lige nu, den syrisk regering udrenser de folkeslag som de ikke bryder sig om, og sender regningen videre til europæiske lande, men hvis de nu selv skal betale for det, kunne det jo være de kommer på andre tanker.

 23. Af S Rasmussen

  -

  Vi skriver 2015 og det handler stadig om relegions krig. Nærmere betegnende islam og forskellige udlægninger af muslim udlægninger. Hvorfor helvede skal vi blive ved med at tørre op efter en gammel overtro der dræner den halve verden for fred og normal tænkning. Fertiliteten er ved at smadre alle former for planlægning. Det er demokratierne de flygter til og som skal rydde op i det muslimske selviscenesatte lort.

  Der mangler i den grad politisk lederskab og handlekraft. Ikke så megen rysten på hånden. Få dog stoppet det selv destruktive lort. Nød lærer nøgen kvinde at spinde eller dø. De radikale kællinger der er ved at overtage lederskabet, i København, Berlin, Paris, Bruxelles etc. Vil blive demokratiets endeligt. Gud bevare os alle….

 24. Af Jan Petersen

  -

  Det virker her som om, ingen aner, at Danmark har indgået bindende aftaler om at afvikle staten Danmark?

 25. Af preben jensen

  -

  Ja, de europæiske og danske mænd er utrolig naive…. og feminiserede bliver de fra de er små…. ved at blive anbragt i urolige, støvede, støjende og stressende vuggestuer, børnehaver og skoleklasser hvor kvinder dominerer. Og hjemme er der måske en enlig mor men ingen far. Den kommunistiske familie- og børnepolitik er idiotisk og menneskefjendsk og har spillet fallit. S. ras mus sen har ret. Rødstrømperne, feministerne, ligestillingsfanatikerne, kvindesagskvinderne, politikkvinderne og de radigale kællinger er i gang med at køre hele Europa i sænk.

 26. Af Søren Rasmussen

  -

  Preben Jensen

  Du må ikke tage mig som modstander af kvindebevægelse, rødstrømperne etc. Dem er jeg helt enige med.

  Mit udtryk som radikale kællinger, skal læses og forstås, i overført betydning. Det er en metafor for naiv dumhed og manglende evidens i relation til normal logik og fremdrift.

 27. Af Palle Andersen

  -

  Danmark kan til hver en tid umiddelbart returnere personer, der uretmæssigt ønsker, at krydse grænsen til Danmark fra andre lande (uanset om det er pr. fly, køretøjer eller på gåben).
  Sådanne personer kan inden for 3 måneder uden videre udvises til det land, som de kom fra.
  Intet er ændret i dette faktum. Det gælder for alle stater.
  Og med Tysklands og Østrigs enegang vedrørende “den åbne dørs politik” for alle, så må Schengen-samarbejdet (med den fælles ydre grænsekontrol for alle Schengen-landene) herefter være stendød.
  Dansk grænsekontrol – NU !

 28. Af søren rasmussen

  -

  Hvad f….. Preben Jensen

  Kvinder er livets salt. Unge, modne og ældre/gamle. – de kan noget vi ikke kan. jeg elsker kvinder. vi når dem ikke til sokkeholderne. Men lad være med at nævne det… ok de snakker for meget.

  Dem skal du ikke blande ind i idioti fra den radikale lejer. De radikale er en uddøende race.

  Du skriver meget rigtigt, men ro på ven.

 29. Af preben jensen

  -

  sø ren rasm….. hvordan kan du være enig med de feminister og radigale madammer der er ved at ruinere alle vores værdier?? Læs snap hanen i dag og kommentarerne til “Frankrig i flammer” på 180 grader.

 30. Af helena Hansenhhhhh

  -

  Hvis I vil at Danmark skal overleve som nation og danskerne som folk, så stem NEJ den 3. december. Stemmer I ja kan tyskerne frit lovgive i Danmark.
  Tyskerne er nu igen ved at skabe krig i Europa. De har støttet oprørsgrupper i Syrien, Egypten og Marokko.

Kommentarer er lukket.