S fandt sit alibi for at slå bommen ned

Af Bent Winther 48

Det har taget mange år, ja flere årtier for Socialdemokraterne at finde sine ben i udlændingepolitikken. Men nu er de der, benene. Og indtil videre vakler de ikke. Frederiksen og Sass har fundet sin egen socialdemokratiske begrundelse for at stoppe flygtningestrømmen til Danmark. Det handler ikke om værdier, halalkød, nationalromantik, kolonihaver, islam, moskeer og tørklæder – ikke så meget i hvert fald. Det handler om penge. Økonomi, stupid. Om at have råd til velfærd, skoler og sygehuse med lige adgang og et solidt socialt sikkerhedsnet. Og det er til at forstå i den røde lejr.

 

I den forløbne uge har først gruppeformand Henrik Sass Larsen og senere partiformand Mette Frederiksen slået analysen fast med syvtommersøm. Mange flygtninge og velfærd er hinandens modsætninger. Endelig er broen mellem værdipolitikken og den økonomiske politik etableret, så den er til at fatte helt ud i den yderste partiforening, hvor man stadig måtte have et billede af Svend Auken hængende.

 

Den nuværende flygtningesituation »vil spise al offentligt økonomisk råderum op,« skrev Sass Larsen for nylig. Danmark står over for en »social katastrofe«, og »kommunerne vil segne«. Mette Frederiksen uddybede med at kalde den unikke danske velfærds­model uforenelig med en åben udlændingepolitik.

 

Indvandrestop eller kaos, fristes man til at sige. Er der nogen, der står vagt om det unikke velfærdssamfund, er det Socialdemokraterne. De har nærmest opfundet det, hvis man spørger dem. Så når det er truet, skal der selvfølgelig handles. Mette Frederiksen har den samme sociale indignation, som da hun kom i Folketinget for 15 år siden, siger hun. For når samfundsøkonomien har det skidt, går det ud over de svageste. Det var den samme begrundelse, som Helle Thorning-Schmidt og Bjarne Corydon brugte til at gennemføre upopulære reformer. De  var økonomisk nødvendige. Hvor mange sosu’er vil du fyre for at få at tage imod 1000 ekstra flygtninge? Hvor meget er du i humanismens navn villig til at sætte folkepensionen ned? For de flest socialdemokrater er valget ikke svært, når det stilles op på den måde. Og det gør det.

 

Socialdemokraterne var tæt på at acceptere den lave integrations­ydelse i forhandlinger med regeringen, partiet presser med DF regeringen til at etablere flygtningelandsbyer, og Sass Larsen så helst asylansøgere placeret i lejre i Algeriet.

 

Koblingen mellem økonomi og ikke-vestlig indvandring er bestemt ikke ny, men tidligere blev den også i S opfattet som mod­bydelig og småracistisk. »Man kan ikke sætte kroner og ører på mennesker«. Det nye er, at sammenstillingen er indkorporeret i den hidtil strammeste socialdemokratiske udlændingepolitik. Henrik Sass Larsen siger, at han har ment det samme siden 1990erne – nu er hans brøleforbud endelig ophævet. Dengang var antallet af flygtninge og indvandrere i Danmark ikke noget problem for Socialdemokraterne, senere var det måske et problem, så et klart problem med begrundelsen, at vi skal kunne følge med og ikke tage imod flere, end vi kan nå at integrere – kulturelt, i boligområderne på arbejdsmarkedet. I dag er antallet det altoverskyggende problem, fordi det truer med at smadre det, som for socialdemokrater er mere helligt end »Danmark for Folket« og Anker Jørgensen – velfærdssamfundet. Derfor høres der kun sporadiske protester fra baglandet over partiets største skridt til højre i nyere tid. Værdipolitikken og den økonomiske politik er endelig smeltet sammen til et kød.

 

Men holder det? Ja, økonomer og eksperter er sådan set enige – afhængig af antallet af asylansøgere, naturligvis. Den ringe integration på arbejdsmarkedet gør, at flygtninge og indvandrere i den danske samfundsmodel kan blive en betydelig økonomisk byrde. Alternativet til at begrænse indvandringen er et mindre fintmasket socialt sikkerhedsnet, lavere mindsteløn, skattestigninger eller offentlige besparelser. Fire modbydeligheder, der alle står på topfem over, hvad socialdemokrater afskyr mest.

 

Med den nye melodi har Socialdemokraterne opgivet troen på, at Danmark kan integrere sig ud af problemerne. Hvis forudsætningen for flere i arbejde er indslusningsløn, en lavere mindsteløn og flere fattige, så er man helst fri. Socialdemokraterne har omsider fundet en tone, der bedre matcher partiets historie. I hvert fald så længe den største flygtningekatastrofe i nyere europæisk historie står på.

48 kommentarer RSS

 1. Af Jakob Rasmussen

  -

  Flygtningestrømmen kan stoppes. Tidligere flygtede etiopierne fra Etiopien, på grund af sult. Nu er Etiopien det land i Afrika, der modtager flest flygtninge.

  Uddrag fra “Bill Gates: US ’should take more’ refugees” af Joe Miller, BBC News 22/1 2016:

  “Ethiopian example

  Mr Gates, who runs the largest charitable foundation in the world, said that economic development would stem the tide of migration from some countries.

  He cited Ethiopia, which used to be a source of refugees, but has now taken in “more than any other African country”.

  This reversal, Mr Gates added, was “partly because we’ve invested in agriculture, governments had good policies, so food productivity is up very dramatically – over 50% in the last five years”.”

 2. Af J. Hansen

  -

  I den forløbne uge har først gruppeformand Henrik Sass Larsen og senere partiformand Mette Frederiksen slået analysen fast med syvtommersøm. Mange flygtninge og velfærd er hinandens modsætninger.
  Citerer Bent Winther.

  Både SR regeringen og V regeringen begyndte på nedskæringer til de fattige og mens udsatte inden flygtningene pludselig væltede til Europa.
  Og et af V regeringens første tiltag var at bruge hundrede millioner på nedsættelse af afgifter på luksus biler til vennerne.

  Der bliver sikkert plads til begge dele.
  Gøre livet surt for flygtninge.
  Og nedskæringer på ydelser til de fattige og udsatte.

 3. Af Karl Nielsen

  -

  Panikken er brudt ud i S!

  Social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) stoppede i 2013 beregningerne af, hvad indvandringen koster det danske samfund i kroner og øre:

  “Jeg er bare grundlæggende uenig i, at det er særligt vigtigt, eller relevant,”

  Marianne Jelved: Du glemmer, at sådan kan man ikke opgøre omkostningerne til for eksempel flygtninge op, for dem tager vi ikke imod af økonomiske, men af menneskelige grunde.

 4. Af Svend Jensen

  -

  Henset til det gigantiske fødselsoverskud i Afrika, mellemøsten og de fleste muslimske lande i øvrigt, er der kun én farbar vej frem. Det må altsammen ende med total standsning af enhver form for indrejse af personer fra disse lande, som åbenbart intet vil foretage sig for at holde deres uhyrlige befolkningstal nede på et “sustainable” niveau.
  Afsenderlandenes befolkningsoverskud kan på sigt kun overleve ved at søge nye græsgange hvor som helst.
  Modtagerlandene kan kun overleve ved med alle midler at stoppe græshoppesværmene inden de når frem til forrådskamrene i nord.
  Set i det perspektiv, er Grækenland, Italien og Spanien allerede fortabt. Disse lande bør straks isoleres fra resten af Europa, for at vi andre kan reddes.
  Hurra for Pyrenæerne, Alperne, Karpaterne og kaukasus – de vil være vores sidste skanse.

 5. Af Niels Peter Lemche

  -

  Svend Jensen,

  Og hvad skulle så forhindre græshoppesværmen at hoppe over disse forhindringer? Eller hvordan overbeviser du disse lande, som vel egentlig også indbefatter Portugal, resten af Balkan, og sikkert også Frankrig, at de skal stoppe sværmen, når det jo er så meget lettere og uhyre profitabelt at sende den videre nordpå? Vil du lukke grænserne med atomvåben, eller bruge kemisk krigsførelse mod sværmen?

  Begavede løsninger er vist ikke din force. Var det ikke snarere ved Eideren, at du ville sætte grænsen? I dit perspektiv er Tyskland vel allerede tabt.

 6. Af Niels Peter Lemche

  -

  Boccaccio har i øvrigt i Decameron en fortælling fra den store pest–den sorte døds–tid, hvor en gruppe levemænd lukkede sig inde med deres familier på en borg, og lukkede den hermetisk af for omverden. Men pludselig fløj porten op, og døden stod midt blandt dem.

 7. Af Niels Peter Lemche

  -

  Fint med min kommentar, men der var lige en før, som denne hægtede sig op på.

 8. Af Hans Sørensen

  -

  Hvor er det glædeligt der nu er over 120 mandater i Folketinget, der vil stoppe den dødsspiral Danmark er havnet i, og som flygtninge/migranter i stort antal er den direkte årsag til. At V, K, LA, DF og S ikke er enige om motiver og metoder mv. er mindre vigtigt. Alle partier vil hjælpe flygtninge – gerne langt flere end nu – men når plus 120 mandater vil noget fundamentalt anderledes end “humanisterne” i godhedssegmentet, så er Danmark på rette vej.

  Folkeskolen er mere eller mindre ødelagt. Andelen af unge der forlader Folkeskolen uden at kunne regne, skrive og tale dansk/engelsk er alarmerende højt. Antallet af personer på overførselsindkomst er eksploderet og verdens suverænt højeste. IndkomstSkat, ejendomsskat, afgifter og moms er verdens suverænt højeste. Antallet af personer ansat i den offentlige sektor, er verdens suverænt største. Men der er mange flere sygdomstegn.

  Landet er dødsygt og det skyldes i væsentlig grad, at Danmark er så elendige til at integrere især muslimske borgere og at tilfældige flygtninge/migranter og deres familier fortsat bydes velkommen på dansk jord.

  Det er jo nærmest ufatteligt så blind, døv og naiv man må være (hvis man ikke ligefrem lever af trafikken), hvis man efter 30-40 år med med flygtninge/migranter på dansk jord, mener vi skal fortsætte som hidtil og overlade evt nye beslutninger til EU.

  Løsningen er at danske lovgivere (naturligvis gerne med EU) insisterer på at stoppe asylshoppingen, så det ikke er asylanten, der bestemmer slutdestinationen. Det vil sandsynligvis stoppe en masse mennesker i at flygte fra nærområderne, hvis det er os der hjælper, der bestemmer slutdestinationen. Om det skal være i europæiske lande eller i nærområderne flygtningene må bo, er noget de enkelte lande selv må afgøre. Dem der evt kommer på dansk jord skal være er inviteret, fordi nogle fagfolk mener sandsynligheden for integration er stor, så vi får stoppet skadevirkningerne på det danske velfærdssamfund. Og med mulighed for hjemsendelse, hvis man er på overførselsindkomst, når der er fred i hjemlandet.

  Stramningerne på flygtningeområdet er en vigtig del af løsningen, men integrationen af dem der allerede er her, er et kapitel for sig, hvor det også kræver helt nye løsninger. Loftet over overførslerne er dog en god begyndelse.

 9. Af Jan Petersen

  -

  Det er vel aldrig særlig nemt for en stueren socialdemokrat pludselig at tage springet til uren stue. Det kræver unægtelig velvalgte ord – griner højt!

 10. Af P Christensen

  -

  Det som i årevis har været helt evident for selv de mest tungnemme
  ude i virkeligheden, har godtnok også været lang tid
  om at trænge igennem til Sossernes øverste rækker.

  Men modsat andre høje steder, giver elfenbenstårne jo
  hverken indsigt eller udsigt.

 11. Af Svend Jensen

  -

  @Niels Peter Lemche – 22. januar 2016 13:56
  Citat: “Begavede løsninger er vist ikke din force”

  Typisk dansk reaktion – i stedet for at servere et begavet forslag selv, sender man brok, kun brok og mere brok for at bevise sin overlegenhed.
  Hvordan man så end vender og drejer problemet, er den sidste udvej altid den direkte og rå vold. Betænk, at vi ultimativt kan stå direkte overfor enorme horder, som oven i købet kan være bevæbnede. De vil af sult og nød være ekstremt motiverede for at skaffe sig mad og “lebensraum”.
  Hvad ville du foretage dig, hvis 1 million sultne muslimer står i nordtyskland på vej mod Danmark ? Smøre halal madpakker og rede op til dem ?
  Glem alt om, at de debile politikere i Europa kan forhindre noget som helst. De inkompetente fjolser laller forvirrede rundt, akkurat som de romerske senatorer i folkevandringstiden.

 12. Af Hektor Heimlich

  -

  Socialdemokraterne er nogle hyklere og Venstrefolk er nogle kræmmere. De radikale er godhedsnarkomaner!

 13. Af Niels Peter Lemche

  -

  Svend Jensen,

  Der lærte du noget. Se bare på dit scenarie med en million sultne flygtninge i Nordtyskland. Jeg troede, at du ville holde dem syd for alperne.

  Nu er det ikke min opgave at komme med konstruktive forslag. Det har vi dine foragtede politikere til med deres stab af embedsmænd.

  Dit scenarie er overhovedet ikke usandsynligt, Og der er, hvis det skulle ske, intet at gøre ved det, med mindre dine foragtede politikere giver ordre til at skyde. Men lad os nu se. Jeg har før ymtet for at vride halsen om på IS nu. Det vil bryde flygtningestrømmen fra Mellemøsten og sende kohorter af dem hjem. Afrika er en anden sag. Vil man stoppe dem, må man få ram på bagmændene, der tjener millioner hvis ikke milliarder på denne “eksport”. Under alle omstændigheder kræver det mod og mandshjerte, viljen til at yde en indsats.

 14. Af Jan Petersen

  -

  Læste iøvrigt lige på b.dk, at Tyskland modtog 1,1 mill migranter i 2015, men ingen aner, hvor 600.000 af dem befinder sig.

  Læste også på et udenlands medie for et par dage siden, at Grækenland sidste år modtog 853.650 flygtninge. Jeg er ret sikker på, Grækenland heller ikke aner, hvor de er henne.

  Men iøvrigt tjekkes alle flyrejsende som mulige terrorister! Gu’ ved, om den egentlige årsag hertil er, at magthaverne selv flyver – og sjældent eller aldrig bare vader over en grænse?

  I dagens EU gøgerede er der tilsyneladende ingen grænser for horribel galskab!

 15. Af Rikke Nielsen

  -

  Årsagen til at jeg beskylder S for at være populistisk i denne sag er, at ligegyldigt om “grænserne lukkes” eller ej, så skal den store pengepung tages op for at løse flygtningekrisen.

  At lukke grænsen (og lader 5000 km kystlinje stå åben) løser i n g e n t i n g.

  Det er fuldstændig naivt – og ingen politikere er naive – at tro, at Danmark slipper ud af flygtningekrisen ved at lukke grænserne.

  Derfor vil det – ligegyldig hvordan vi vender og drejer det – komme til at koste danske velfærd. Jeg savner at politikerne tør komme med denne udmelding i stedet for at gemme sig bag frikadellebeslutninger og slag i luften.

  Vi kunne jo starte med at spare på indkøb af nye fly til Luftvåbnet.

 16. Af Niels Peter Lemche

  -

  Rikke Nielsen,

  Der var for nogle dage siden det dumme forslag med at anvende hjemmeværnet langs grænsen til Tyskland. Hvis det ikke er krig, er det en frivillig sag, om de vil være med; men kystovervågningen, her er marinehjemmeværnet faktisk et stærkt kort med deres kuttere. Når de står til søs er de operative og bevæbnede. De kan faktisk bruges. Jeg ved ikke meget om status for fly til flyvehjemmeværnet; men har de fået nogle, så kan man godt forestille sig, at de blev brugt til dette.

 17. Af Rikke Nielsen

  -

  Niels Peter Lemche, jeg kan lige se for mig, 5000 km/1,75 m= 2,8 mill hjemmeværnsfolk stå hånd ved hånd for at beskytte 5.000 m kystlinje.

  Så giver de da endelig mening 😉

 18. Af Rikke Nielsen

  -

  m=km

 19. Af Jan Petersen

  -

  At kaste sig ud i en “seriøs” diskussion med visse kvinder kræver åbenbart, at man er uddannet børnehavepædagog – griner!

 20. Af Rikke Nielsen

  -

  Jan Petersen, sorry, hvis du som hjemmeværnsmand, føler dig stødt på manhetterne – brugen af dig som eksempel havde udelukkende til hensigt at visualisere, hvor meget 5.000 km egentlig er.

  Jeg er ret sikker på, at børnehavepædagoger ser op til mænd som dig, så ro på 😉

 21. Af Jan Petersen

  -

  Rikke, hånden på hjertet og hovedet koldt og klart – hvem har du egentlig forestillet dig, der skal anløbe den der 5.000 km kystlinje?

 22. Af Rikke Nielsen

  -

  Jan Petersen, lad mig vende spørgsmålet om. Hvad gør vores kystlinje mere sikker end vandkanten rundt om Lesbos?

 23. Af Jan Petersen

  -

  Rikke, det gør alt det meget vand, der iøvrigt findes mellem Lesbos til vesterhavet og nordsøen!

 24. Af preben jensen

  -

  Efterhånden er det kvalmende at følge med i de radigales udspil. Nu vil de bruge milliarder på at bygge tusindvis af huse til migranterne. andre milliarder vil R, jel ved og mar tin lide gaard bruge på at servicere de invaderende horder. Hvorfor har de røde “humanister” aldrig villet skaffe boliger til de hjemløse danskere? Hvorfor synes R at danskere gerne må fryse/dø af kulde…??

 25. Af preben jensen

  -

  Hvis man er så “intellektuel” og “intelligent” at man skal bruge 30 år på at forstå at kulturfremmed masseindvandring ind i et lille land er en problematisk og risikabel sag, er man så ikke mere landsbytosse og “nyttig idiot” end man er intelligent og velbegavet…?? Er den politiske “elite” blevet til de evnesvages klub?

 26. Af Lars Kristensen

  -

  Rikke Nielsen mener måske Danmark skal opretholde vores suverænitet med luftballoner nu hvor F16’erne snart er nedslidte 🙂

  Som andre skriver, så er det næppe fra Nordsøen der kommer migranter i gummibåde – har du overhovedet noget kendskab til dansk geografi – Rikke Nielsen?

 27. Af Tobias Rasmussen

  -

  Jeg ved ikke hvad man skal mene om dit referat Hr. Winther – for det er vel dybest set et referat af S ændrede politik du beskriver andet end de 2 sidste afsnit måske. Åbenbart må vi så gå ud fra at du er enig eller hvad??? Nå men når du nu ikke vil kommentere så prøver jeg.

  Vi kan jo starte med at frasortere den humane del, som også er in sync med langt største delen af flertallet i folketinget, i befolkningen og udlandets syn på Danmark i øvrigt – et syn de samme mennesker og politikere i øvrigt trækker på skuldrene af. Om det vitterlig skulle få en betydning for DKs erhverv, tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft og evne til at indgå politiske aftaler må tiden vise, lidt som flygtningestrømmen der også viste sig reel nok efter at FN og andre organisationer i årevis havde advaret. Lidt som klima problemer også kom efter at man havde advaret i årevis. Men der er jo så meget man advarer imod og alle advarsler kan jo ikke have sin rigtighed, ikk.

  Anyway, den humane del frasorteret så sidder man tilbage med S mirakelkur og spørger sig selv om det er den færdige løsning. Er det løsningen med nærmest kirurgisk præcision at indførte præcis den samme model som slog fejl i 90’erne?? Svjv. så har en række tidligere og nuværende S borgmestre netop advaret imod de samme flygtninge landsbyer der slog fejl i 90’erne?? Hvor lægger logikken her? Eller er der noget jeg har misset her? Det er selvfølgelig med det økonomiske skue for øje – et skue som fortæller at med ringe integration jo større belastning for samfundet.

  Men lad os se bort fra det. Så er der etablering af lejre i andre lande i stedet for i DK – en øvelse der selvsagt tager tid og forhandling og praktiske foranstaltninger også i forhold til resten af EU, men lad det nu ligge. Det er altså mao. en direkte kopi af DFs Australien model der foreslås svjv. – eller er der igen noget jeg har misforstået??

  DFs australske model har flere steder vist at ville koste mere end 10 gange så meget som traditionelt. Der var sågar en artikel i selvsamme avis for bare ½ år siden herom. Regningen for Australien hed 6,4mia for 2200 asylansøgere i 2014 – det er 2,9mio. pr. år!! Umiddelbart interessante betragtninger i forhold til udtalelser om at “vi kan hjælpe 1000 i nærområderne for hver person vi kan hjælpe her”. Der er i hvert fald noget der ikke helt stemmer her. Måske hænger det sammen med S ide om at finansiere lejrene med “ordentlige forhold” samt selvfølgelig en pose penge til aftager landet kommer til at koste mere end et forhold på 1:1000 i hvert fald??? 2,9mio. pr snude i forhold til 25.000 bevirker i hvert fald en ikke ubetydelig økonomisk byrde, som jeg undrer mig over om man mon har gennemtænkt i S. Et andet “Australien” eksempel var Italien der hurtig opgav samme model med Libyen som aftager for nogle år siden med nogenlunde samme tal og fordi Libyen havde lidt svært ved at overholde deres aftale. Har S mon ulejliget sig til at kigge på disse to eksempler? Italien er trods alt et andet europæisk land?? Hvad gør man hvis Algeriet ikke overholder sin aftale heller?? Hvor lang tid skal man finansiere flygtninge familier i Algeriet? Skal man også hjælpe med opbygning af infrastruktur og arbejdspladser? Hvad om afrikanere finder ud af at der er et smuthul her til at få finansieret deres familie i stedet for at sulte et sted??

  Hvad er så tanken omkring den øvrige hjælp til nærområderne som S også snakker om? Skal der udover en deal med Algeriet eller hvem det nu måtte være postes yderligere penge i en generel FN fond eller holder man sig til Australien modellen??? Hvad er S tanker om at løse konflikten i Syrien eller regner man med andre klarer den? Hvad er S tanker omkring de fremtidige udfordringer da FN har advaret om op imod 60 mio. flygtninge om få år?? Lad mig igen minde om at FN har advaret før hvor deres advarsler blev til virkelighed – advarsler man selvfølgelig valgte at overhøre. Advarsler der medførte at man ikke har mulighed for at løse tingene i tide.

  Jeg synes nu der er en hel del spørgsmålstegn til S mirakelkur end bare at referere den og godtage den som en færdig løsning, men måske har jeg igen misforstået et eller andet??

 28. Af hektor heimlich

  -

  Lykketoft mener at det er umuligt at returnere flygtninge: sikke noget ævl fra en doven politiker: det er klart at det er muligt at returnere dem når forholdene i hjemlandet ændres og når vi finder uf af at de slet ikke kommer fra Syrien. Det er bare på med vanten Løkke og så drik noget færre bajere!

 29. Af P Christensen

  -

  Nu er kun hver 3. asylsøger syrer.
  Gad vide hvad deres holdning og røst var, da man i Syrien for 10 år siden brændte vor ambassade
  og Dannebrog af i vrede mod vort land?
  Money talks.
  http://www.politiko.dk/nyheder/asylpreset-paa-danmark-har-skiftet-karakter-nu-er-kun-hver-tredje-syrer

 30. Af Axel Eriksen

  -

  Rikke Nielsen kommer med en massiv mængde vrøvl.
  – Geografi ved hun ikke noget om – Den danske kystlinje er 7.000 km – alle øer inclusive.
  – Regne kan hun heller ikke – 2.800.000 hjemmeværnsmænd?
  – Fly skal spares væk – Fly er det mest effektive overvågningsmiddel!

 31. Af Svend Jensen

  -

  @Niels Peter Lemche – 22. januar 2016 17:18
  Citat: “Nu er det ikke min opgave at komme med konstruktive forslag. Det har vi dine foragtede politikere til med deres stab af embedsmænd.”

  Et billigt argument, som ellers kun er gængs hos de radikale og deres medløbere. Det ville klæde alle snakkehovederne i debatten, hvis de klart meldte ud om de ville acceptere, at dansk militær i givet fald med våben i hånd skal holde migrantflokkene ude. Kalifatet er på march.
  Den eneste rationelle politiker i Europa med ansvar jeg kan få øje på, er Viktor Orban fra Ungarn – han gør det bare – uanset hvad tumperne i bruxelles gylper op med.

 32. Af Niels Andersen

  -

  Kl. 23.55 erkender Socialkammeraterne endeligt flygtningeproblemets apokalyptiske proportioner.

  Med ca. 1,5 mia. potentielle fattigdomsflygtninge i Mellemøsten og Afrika er hermetisk lukkede grænser det eneste forsvar mod den Fattigdomstsunami, som er på vej mod Europa, særligt de naive, pladderhumanistiske, åbne velfærdsstater i nord.

  Vi kan ikke integrere os ud af verdens problemer med krig og fattigdom, som ofte går hånd i hånd næret af en middelalderlige religion med klan- og stammetilhørsforhold i centrum.

  Vi etniske danskere ønsker hellere ikke at blive integreret med samme. Integration betyder at leve sammen under et fælles grundlag, men vi ønsker ikke at lave et fælles grundlag med personer, som er analfabeter, antisemitister, kvindeundertrykkende m.m..

  Derfor træk alle styrker hjem fra Mellemøsten for at forsvare EU’s ydre grænser, men vi må nok starte med vores egne grænser, indtil tyskerne får fjernet den muslimelskende Merkel.

 33. Af Niels Andersen

  -

  Tiden er løbet fra både FN og EU. Danmark kan jo starte med at melde sig ud af FN, så vi kan afvise alle asylansøgere samtidig med, at vi lukker grænserne med henvisning til Schengens sammenbrud.

  Med 1,5 mia. potentielle fattigsdomsflygtninge i Mellemøsten og Afrika står vi danskere og europæere overfor den potentielt største fare nogensinde. En reel og konkret fare for at blive udslettet som nationer og folkefærd. Den er helt sammenlignelig med den ene af de 10 plager i Egypten eller syndfloden.

  GUD BEVARE DANMARK, håber jeg, for politikerne gør det ikke.

 34. Af Finn Bjerrehave

  -

  Hvorfor Tyrkiets krig mod EU accepteres, er nok det største spørgsmål, som ingen stiller politikerne.
  For 6 mdr siden var disse såkaldte flygtninge i tryghed i Tyrkiske flygtningelejre, og efter Russerne begyndte at bombe den frie Syriske arme, forstod Erdogan, krigen i Syrien var tabt, og derefter lukkede ca 1,5 millioner fra flygtningelejrene op i EU, og tillod transporten i u-sikre gummibåde, nemlig når flygtninge drukner, åbnes vores grænser, og det skeete.
  Shengen blev udfordret, nemlig de ydre grænser svigtede lukkede disse 1,5 millioner mennesker op i EU, og kaos var skabt, og for at stoppe Erdogans flygtningekrig mod EU, blev pengeposen åbnet, og Erdogan bremsede tilførslen.
  EU kan nu love disse flygtninge sikkerhed i EU lande, indtil krigen i Syrien stopper ( den stopper når vi ikke leverer våben og ammunition ) og derefter hjem og genopbygge Syrien til fordoms trygge og stabile land ( Arabiske stemmer P1) og måske dette pres på EU, får borgerkrigen til en snarlig ende
  Tryghed og perspektiv, nemlig som vestegnens borgmestre har følt i mange år uden lydhør i Soc.D. det er svært at assimilere Muslimer i vores kultur, hvorfor fortsætte ?
  EU,s udfordring.Finn Vig

 35. Af Arne Hornborg

  -

  Danmark skal forklare, forsvare VORE (berettigede) stramninger på udlændingeområdet???
  Danmark skal absolut IKKE hverken stå skoleret eller forklare sig overfor den ,,utidssvarende” såkaldte menneskerettighedskommission, ej heller over for Mickey Mouse Parlamentet EU.
  Danmark har gjort mere end nok, haft nok problemer med ,,fupasylanter” og bekvemmelighedsflygtning. DET har kostes os enorme summer.
  Det er både FN og EU der har vist hvor handlingslammede de er.
  Danmark har stadig retsforbeholdene. VI bestemmer selv hvor mange ,,asylansøgere?” vi lukker ind.
  FN BURDE hellere korrekse de lande hvor ,,flygtningene?” kommer fra.
  Glædeligt at læse om hvor mange ,,bekvemmelighedsflygtninge” der vælger at forlade Danmark, at rejse HJEM.
  Det viser at stramningerne og grænsekontrollen virker.
  STÅ FAST Inger Støjberg. DU og regeringen gør det helt rigtige, måske med en lille sidebemærkning: Hvornår begynder I, regering og folketing at sende uønskede personer retur, de personer, der under falske forudsætninger søger asyl i Danmark?
  Forstærk det nordiske samarbejde i så henseende.
  De håbløse, forældede konventioner trænger til en gennemgribende revision.
  Nok har Danmark underskrevet konventionerne, men Danmark har ikke skrevet under på misbruget af konventionerne.
  Det er efterhånden sådan at udlændinge FÅR større rettigheder i Danmark end danskerne selv.
  Jeg harmes over at se ,,bekvemmelighedsflygtningenes” utilfredshed med de GODE indkvarteringsforhold i moderne, lune opvarmede telte. Det var noget mange DANSKE hjemløse ville modtage med glæde. Men dem lader vi blot skøtte sig selv i vinterkulden, hvor der også er sket dødsfald.
  DET ænser, blandt andre, den radikale politiker Sofie Carsten Nielsen ikke, alt imens hun er mere optaget OM forholdene i teltlejrene for flygtningene er gode nok. Drivende sentimentalitet.
  I min naivitet har jeg altid troet at ministre og folketingsmedlemmer var valgt til at varetage danskernes ve og vel. Det er det de er valgt til. En opgave der bliver svigtet groft. Eksemplerne er mange.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker/forfatter . Sengeløse

 36. Af Torben Holm

  -

  Mennesker har til alle tider søgt efter et bedre liv.

  I folkevandringstiden vandrede menneske-stammer i tusindvis rundt i Europa, for at finde et bedre sted at leve.
  Danske folkestammer fra Jylland, Cimbrerne og Teutonerne, vandrede i årevis ned gennem Europa, for at finde et bedre klima, de kom helt ned i Italien.

  I slutningen af 1800 tallet udvandrede i tusindvis af Skandinaver til det forjættede land i Amerika, hvor gaderne flød i ‘mælk og honning’. osv osv.

  Sagen er jo, at mennesker fra Mellemøsten og Afrika, har det på samme måde som vores forfædre, de vil have et bedre liv.

  Hvis de nuværende folkevandringer skal stoppes, skal befolkningen i Mellemøsten og Afrika, have et bedre liv, der hvor de bor.
  Og det kan kun gøres ved, at de får bistand der hvor de bor, og at krige og konflikter stoppes. Derfor skal FN og FNs medlemslande mere på banen, og skal måske udstyres med flere beføjelser, til at standse lokale konflikter ?

  Men det bliver formentligt ikke økonomisk billigere, for de europæiske befolkninger, vi må til lommerne, under alle omstændigheder.

 37. Af Martin Trolle Mikkelsen

  -

  Det er da gakke hæderligt, at Bent kalder det et alibi, at Mette Frederiksen nu vil slå grænsebommene ned.
  For hvad der vel reelt er sagen er, at indvandring kun er en god idé hvis indvandrerne kan få adgang til arbejdsmarkedet. Det kan de ikke ret godt i Danmark, det hindrer de danske overenskomster med meget høje mindstelønninger dem i.

  Så hvis Mette Frederiksen skulle fortsætte den solidariske linje ville det forudsætte et opgør med fagbevægelsen og en grundig omstrukturering af det danske arbejdsmarked.

  Sådan en revolution havde Mette Frederiksen ikke viljen og næppe heller evnerne til, så i stedet satser hun nu på skabe etniske konflikter og udråbe sig til repræsentant af den mest privilegerede side.

  Hvad Mette Frederiksen så vil gøre, når indvandringen fortsætter og det uløste problem med arbejdsmarked bliver mere og mere kostbart siger Mette Frederiksen ikke noget om.

  Det skandaløse er, at hun sikkert også er ligeglad.

 38. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Hans Sørensen

  “Hvor er det glædeligt der nu er over 120 mandater i Folketinget, der vil stoppe den dødsspiral Danmark er havnet i, og som flygtninge/migranter i stort antal er den direkte årsag til. At V, K, LA, DF og S ikke er enige om motiver og metoder mv. er mindre vigtigt. Alle partier vil hjælpe flygtninge – gerne langt flere end nu – men når plus 120 mandater vil noget fundamentalt anderledes end “humanisterne” i godhedssegmentet, så er Danmark på rette vej.”

  Ja, bliver spændende at om Løkke & Co. får held med deres ’straksopbremsning’ i 2016.

  Denne ’straksopbremsning’ var helt til grin i 2015 – hvor Løkke blev kontaktet af Merkel og straks tilbød at tage flere flygtninge.

  Jeg ved ikke, hvorfor så mange danskere tror på al denne populistiske signalpolitik, der ikke har løst flygtningeproblemet i Europa og heller ikke kommer til det. Det skal selvfølgelig løses i krigszonerne og nærområderne – og det bliver utroligt dyrt, men ingen politikere tør sætte tal på hverken antal flygtning, eller hvor meget det kommer til at koste i økonomisk bistand til nærområderne. Milliarderne til Tyrkiet er ‘peanuts’ – og kun begyndelsen.

  Sorte-Per er et spil for børn – ikke for seriøse politikere.

  Stop den latterlige signalpolitik!

 39. Af Jakob Rasmussen

  -

  Apropos folkevandringer.

  Ifølge digteren Benny Andersen stammer danskerne oprindeligt fra Sverige:

  Vore forfædre invaderede Danmark i 300-tallet og fordrev herulerne, der derefter drev rundt om i Europa i flere hundrede år, før de til sidst slog sig ned i Sverige og blev svenskere.

 40. Af georg christensen

  -

  Hvor er det trist, at se på, medens de gamle partier S, V, C og nu også LA danser rundt i den politiske “manege”, styret af pisken fra DF, medens det såkaldte veloplyste Danmark bare ser på.

  v

 41. Af Jan Petersen

  -

  Og hvad er det så, det “vel oplyste” Danmark – stiltiende – sidder og betragter?

 42. Af Niels Andersen

  -

  Uoplyste Danmark har i årevis siddet og betragtet den håbløse indvandringen i stilhed, men nu kommer oplysningerne til os, og vi har fået nok af pladderhumanisterne, som tror, at vi kan løse alverdens problemer med integration i det danske samfund.

  Nu vil veloplyste Danmark stoppe dette vanvid med pseudoflygtninge og andre migranter.

 43. Af Arne Hornborg

  -

  Danmark skal forklare, forsvare VOR (berettigede) straminger på asylområdet, VOR (nødvendige) grænsekontrol???
  Danmark skal absolut IKKE hverken stå skoleret eller forklare sig overfor den ,,utidssvarende” såkaldte menneskerettighedskommission, ej heller over for Mickey Mouse Parlamentet EU.
  Danmark har gjort mere end nok, haft nok problemer med ,,fupasylanter” og bekvemmelighedsflygtning. DET har kostes os enorme summer.
  Det er både FN og EU der har vist hvor handlingslammede de er.
  Danmark har stadig retsforbeholdene. VI bestemmer selv hvor mange ,,asylansøgere?” vi lukker ind.
  FN BURDE hellere korrekse de lande hvor ,,flygtningene?” kommer fra.
  Glædeligt at læse om hvor mange ,,bekvemmelighedsflygtninge” der vælger at forlade Danmark, at rejse HJEM.
  Det viser at stramningerne og grænsekontrollen virker.
  STÅ FAST Inger Støjberg. DU og regeringen gør det helt rigtige, måske med en lille sidebemærkning: Hvornår begynder I, regering og folketing at sende uønskede personer retur, de personer, der under falske forudsætninger søger asyl i Danmark?
  Forstærk det nordiske samarbejde i så henseende.
  De håbløse, forældede konventioner trænger til en gennemgribende revision.
  Nok har Danmark underskrevet konventionerne, men Danmark har ikke skrevet under på misbruget af konventionerne.
  Det er efterhånden sådan at udlændinge FÅR større rettigheder i Danmark end danskerne selv.
  Jeg harmes over at se ,,bekvemmelighedsflygtningenes” utilfredshed med de GODE indkvarteringsforhold i moderne, lune opvarmede telte. Det var noget mange DANSKE hjemløse ville modtage med glæde. Men dem lader vi blot skøtte sig selv i vinterkulden, hvor der også er sket dødsfald.
  DET ænser, blandt andre, den radikale politiker Sofie Carsten Nielsen ikke, alt imens hun er mere optaget OM forholdene i teltlejrene for flygtningene er gode nok. Drivende sentimentalitet.
  I min naivitet har jeg altid troet at ministre og folketingsmedlemmer var valgt til at varetage danskernes ve og vel. Det er det de er valgt til. En opgave der bliver svigtet groft. Eksemplerne er mange.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker/forfatter . Sengeløse

 44. Af P Christensen

  -

  Veloplyst:
  Betyder at man ikke selv rammes af de negative konsekvenser af egne ophøjede holdninger.
  De negative konsekvenser overlades til pøbelen.
  Og vice versa.

  Derfor er de “røde” i vore dage til skade for arbejderne/lønmodtagerne.

 45. Af Arne Hornborg

  -

  Hr. Torben Holm.
  Helt rigtigt. Folk har fra tidernes morgen vandret for at søge en bedre tilværelse. Meen, den væsentlige forskel på før og nu er at, når folk vandrede, slog sig ned fremmede ateder, så ARBEJDEDE de, ofte hårdt. Der var ingen socialhjælp at hente, det var liv eller død.
  Bekvemmelighedsflygtningene kommer her til Danmark, Europa for at få gratis del i de velfærdsgoder som VI danske har arbejdet hårdt for igennem generationer at opnå i fællesskab. Skabt VORT demokratiske samfund.
  Jeg selv er 82 år, uddannet typograf, hånd/akcidenssætter har som sådan deltaget i arbejdskampe, strejker for at opnå bedre sociale forhold. Ikke mindst de generationer før min, har arbejdet hårdt for det velfærdssamfund vi kender i dag.
  De goder skal ikke misbruges af ,,uønskede personer”. DE burde tage ved lære af vore skandinaviske samfund, selv lægge hånd på plov.

  Hr. Jacob Rasmussen.
  Din beskrivelse, med referance til Benny Andersen, om hvor DANSKERNE kommer fra, er efter min opfattelse korrekt. Jeg er meget historisk interesseret, og fundet frem til samme resultat.
  Stammen DANERNE fra Sverige bosatte sig, i fred og fordragelighed på Sjælland, giftede sig ind i sjællandske familier, mange gange med stormænds døtre.
  Jeg finder, stadigvæk, at sjællænderne er de rigtige danskere. Spøg til side.
  Det gælder nu mere end nogensinde om at samle VORT folk, VORT land. Danmark.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker/forfatter . Sengeløse.

 46. Af Benny B

  -

  At socialdemokraterne først nu sadler om, vidner om, at de er ubrugelige til at forudse tingenes gang.
  Et parti som ikke kan analysere og forudse samfundets udvikling,
  er i bedste fald ubrugeligt, i værste farligt.

 47. Af Helle Walther

  -

  Man er jo nødt til også som S , at tage udgangspunkt i fakta, det gjaldt Thorning og økonomien efter VKO i 2011, og det gjaldt Corydon som finansminister med krav og appel fra DONG om akut hjælp. Så kan man altid komme med alle mulige hypoteser og lege bagklog som BW insinuerer med små kommentarer fra sidebenene, og andre med ham.
  Lige nu er det flygtninge og især imigranter, der kommer og koster. Her skal man bare vide, at gør man det på den favnende og kun humanistiske måde, så koster det på andre områder, kassen har kun det indhold kassen har i staten. Hvad man så vil prioritere, skattelettelser eller udviklingsbistand, f.eks V det første S det sidste. Men anyway, … Der må realisme og humanisme gå hånd i hånd det sagde HTS og det siger Sass og det siger Mette F. Vi skal tage hånd om de ,der virkelig er reelle flygtninge og de skal integreres, men der må en grænse på, hvor mange man kan klare trods alt.
  Man har fra VO siden de blå generelt håndteret retorikken elendigt fra dag et. Løkke sagde straks opbremsning, det gik ikke, det var en fuser, så strammer man. Det er lidt fejt at lade Inger S stå for alt det grove.
  Man kan ikke gøre som RØog Å kræver, Det kommer ikke til at gå, men man kunne gå den gyldne middelvej som S og SF til dels er talsmand for.

 48. Af Axel Eriksen

  -

  Helle Walther er åbenbar S-tilhænger, og det har hun naturligvis lov til at være!

  Der var en verdensomspændende økonomisk krise fra 2007-08, der også ramte Danmark, og det var ikke HTS, der selv genoprettede noget (ikke engang sine egne skatteforhold havde hun rede på). Corydon og Vestager gjorde det!

  Og nu har vi et nyt problem – også udefra kommende – hvor S må tage de helt specielle nye tilstande i øjnene. Og det gør partiet så tilsyneladende også, hvor partiet er bundet af et regeringsansvar – baseret på De Radikales forgodtbefindende. Det har de været længe om!

Kommentarer er lukket.