De der kalder en spade for en spade

Af Bent Winther 28

 

 

Nu er Esben Lunde Larsen ikke Donald Trump, faktisk slet ikke. Men havde han været det, så havde han i hvert fald ikke offentligt beklaget sine hoverende ord på Facebook om, at »Ida Aukens tid som miljørelevant politiker er omme…« Han havde snarere givet den en ekstra skalle ved at sige noget om hendes udseende eller det der er værre.  

Det interessante spørgsmål er, om fremtidens politiker mest ligner Trump eller Lunde Larsen? Desværre nok mest den første, for er der en ting, som vi har lært af den højtråbende amerikanske præsidentkandidat, så er det, at der er et enormt, uopdaget rum for en rå, direkte, personlig og fornærmende tone i den politiske debat. Jo grovere han er ved alt og alle, og jo mere hans modstandere reagerer ved at kalde ham uciviliseret og en skændsel for det embede, han forsøger at nå, desto mere populær bliver han. Det er kun et spørgsmål om tid, før det rum bliver udforsket på de europæiske breddegrader.

De fremadstormende højrepartier fra Helsinki til Budapest er del af samme tendens, og selv om retorikken er langt fra de trumpske dimensioner, så kan ingen være i tvivl om, at grænserne, for hvad man kan sige som politiker og især toppolitiker, er ved at flytte sig.

Hvis de nye fronter i politik, som mange hævder, står mellem dem, der har magten, og dem, der står ude på sidelinjen og skælder ud… hvis højre og venstre er ved at blive erstattet af en akse mellem teknokrater på den ene fløj og populister på den anden, så er det ikke underligt, at det på det verbale plan ledsages af to forskellige former for kommunikation – en der tager udgangspunkt i magtens sprog, og en der foragter det. På den ene side de dannede, de ansvarlige, de skolede og politisk korrekte, som undgår at svare på kritiske spørgsmål, der kan lokke dem i en fælde, som forstår embedsværkets juridiske notater, nationalregnskabet og alle mellemregningerne, som har lært partiprogrammet udenad og kan forsvare det i søvne, hvis nogen skulle gide høre på det.

På den anden side er der dem, som ikke behøver stå til ansvar, fordi de ansvarlige – dem i København, Bruxelles eller Washington – er deres modstandere. Dem som ikke bekymrer sig om hverken den sidste eller næstsidste decimal i regnestykket. Det er de farverige, sjove og aggressive med de skarpe holdninger og de alternative forslag. De forslag som alle klapper af, men som aldrig kan gennemføres, fordi de strider mod enten Grundloven, EU, menneskerettighederne, forholdet til fremmede magter eller bare sprænger alle budgetter..

Det nye er ikke, at der findes populister og bulderbasser i politik. Dem har der været masser af.  Det nye er, at de i dag spiller hovedrollerne, og at vælgerne – offentligheden, medierne  – tilsyneladende accepterer, at der gælder forskellige standarder. Det er lige så legitimt at ville lukke grænsen til Tyskland og bygge en mur mod Mexico, som det er at mene, at Danmark naturligvis er forpligtet til at overholde flygtningekonventionen og reglerne for samarbejdet i Schengen. Potatoes, potatoes. Det er lige så legitimt at sige, at man vil forhindre, at job flytter til Kina, skrotte handelsaftaler og melde sig ud af EU, som det er at sige, at alle profiterer af frihandel og åbne markeder. Måske er forklaringen, at verden er blevet så kompleks og uigennemskuelig, at holdninger og gerne udtrykt klart og uden de store nuancer bliver de vigtigste pejlemærker.

Ved det seneste valg beklagede socialdemokrater og venstrefolk sig højlydt over, at medierne ikke i lige så høj grad stillede Dansk Folkeparti til ansvar for det, de foreslog, som de selv blev. I de to »magtpartier« havde man en fornemmelse af, at alt hvad de sagde, skulle kunne gå igennem Finansministeriets økonomiske modeller og Justitsministeriets lovkontor, mens partierne til højre og venstre fik frit løb. Socialdemokraterne regnede endda i frustration og i et forsøg på at vende debatten på, hvor mange »tulliarder« DFs mange udgiftskrævende forslag ville koste. Men det prellede af. Alternativet strøg i Folketinget på en dagsorden om at ville diskutere politik på en anden måde. Og når Uffe Elbæk ville nedsætte arbejdstiden til 30 timer om ugen, nikkede hans støtter, mens en formand for Venstre eller Socialdemokraterne ville være blevet slagtet af den samlede stand af nationaløkonomer på en eftermiddag.
Pointen er, at vælgerne tilsyneladende er ligeglade med, at det ikke hænger sammen. De fryder sig, når Donald Trump siger, at han vil smide alle muslimer ud af landet men ved godt, at det ikke kommer til at ske. De nikker, når Alternativet vil indføre en kødløs dag, for tænk, hvis det skete. Men pointen er også, at det filter, som medierne tidligere udgjorde, er væk. Når politikerne kommunikerer direkte med vælgerne på de sociale medier, er der ikke nogen til at sige: Kan det nu også passe? Det kan man vælge at begræde eller se som en demokratisk landvinding. Men rummet for en rå, direkte, personlig og grovkornet debat er i hvert fald udvidet. Og skal man tage Donald Trump som målestok, må man erkende at det virker, så mon ikke den særegne stil vil blive kopieret i andre vestlige demokratier.

28 kommentarer RSS

 1. Af Jørgen F.

  -

  …skal vi ikke blot konstatere at det var os, der byggede Dannevirke – og ikke tyskerne. Israelerne elsker også deres mure.

  Det er også blot at konstatere at specielt de Radikale – dygtigt – har indhegnet deres politiske prioriteter i konventioner og accord’er. Deres fantasier er i reglen guddommelige.

  Nogle mure skal bygges, andre(s) hegn skal rives ned. Ellers kan vi, de non Radikale, bare ikke få luft.

  Og vi er flest…

 2. Af Jørgen Madsen

  -

  Der går en hårfin grænse imellem populisme og popularitet. Jeg har ikke meget til overs for mange af de såkaldt populistiske partier rundt omkring i Europa, men de er symptomer og ikke årsager.

  Mange mennesker er trætte af at blive skammet ud for ting, selv et 5-årigt barn kan se er rigtige. Tag blot en sætning som denne fra Bent Winther:
  “Det er lige så legitimt at sige, at man vil forhindre, at job flytter til Kina, skrotte handelsaftaler og melde sig ud af EU, som det er at sige, at alle profiterer af frihandel og åbne markeder. ”

  Alle profiterer af frihandel? Virkelig? Problemet er netop, at alle IKKE profiterer af frihandel. Store dele af arbejderklassen samt de med de laveste uddannelser i vores del af verden har betalt prisen for fremkomsten af en middelklasse i Asien. Godt for Asien, men mindre godt for mange af de vælgere, der stemmer på Dansk Folkeparti og lignende partier.

  Den mest basale teori omkring frihandel tilsiger, at i det SAMLEDE billede vinder verden, men der er mange tabere. Det er samfundets pligt at holde disse mennesker skadesløse via omfordeling, og det er ikke sket i tilstrækkeligt omfang. Vi ser nu resultaterne af denne forfejlede politik, og det bliver dyrt politisk. De fleste politikere foragter reelt disse globaliseringstabere. Partier som SF og Enhedslisten, der burde kæmpe disse menneskers sag, rynker på næsen ved det blotte syn af dem; man har i stedet travlt med at frelse andre nationers borgere, gerne ved at hente dem til Danmark.

  Jeg er selv tilhænger af frie markedskræfter og ligger let til højre for midten. Men jeg er samtidig ikke blind for–og er fuld af sympati overfor–de mennesker, der igennem årtier er blevet kørt over og latterliggjort.

  Endelig har man dummet sig helt kolossalt ved til stadighed at sætte en mærkat på disse nye partier som værende højreekstreme. De er i det store og hele nye socialdemokratier, og det store nybrud i politik vil komme, når disse partier går sammen. I gamle dage havde socialdemokratierne rundt omkring over 40% af stemmerne. Det har de stadigvæk; det er nu blot typisk fordelt på to partier, hvoraf de nye er noget mere rapkæftede end den gamle original, således at de er sikre på, at de, og ikke mindst de mennesker, de repræsenterer, bliver hørt.

 3. Af Runa A.G

  -

  Måske står vi overfor en snigende fascisme, fordi vi mennesker er åndsdovne. Nogle kalder på den stærkeste mand og den enkelte løsning i vores fortvivlelse over den komplicerede verden vi lever i. Vi frygter alle for fremtiden, det lurer i os alle.
  Måske skulle menneskeheden begynde at tænke lidt mere.

 4. Af Kristian Andersen

  -

  Fascismen er på fremmarch i Europa (Og USA) og det er uhyggeligt! Specielt fordi vi alle godt ved det men intet gør for at stoppe det. Tværtimod!

 5. Af Runa A.G

  -

  Der skal stå deres fortvivlelse, beklager.

 6. Af ole nielsen

  -

  Måske her og på enkelte andre blogs kan man nyde en vis begrænset ytringsfrihed, men alt i alt virker det som om Berlin gske ikke bryder sig om at tingene siges ligeud. En politisk spade må ofte betegnes som noget andet der lyder knap så direkte. Og gammelkendte bloggere der altid skriver sobert, sagligt og oplysende er under en særlig nidkær cnsur. Hvorimod der altid er plads til platte, vulgære og sjofle kommentarer. Mange læsere og bloggere har derfor droppet at bruge tid på disse alt for manipulerede debatter. BW har skrevet et fint oplæg, men på de fleste af avisens debatter er der så mange blokerede og skjulte indlæg, at debatternes kvalitet kun bliver ringere og ringere. Men nørager, jens hansen, knage og juul mv. er der altid plads til.

 7. Af Christian Lemmingsen

  -

  Fair nok Bent. Pointen er modtaget og fundet som både interessant og legitim.

  Dog fristes man til at tilføje at måske det ikke er helt I Trump niveau at mene at Schengen, flygtningekonventioner samt EU muligvis kan have demonstreret enkelte sprækker I intention, handling og udfald. Aspekter der måske kunne berretige en gennemtænkning af deres hensigt og funktion. Om ikke andet så bare som en lille opfrisker…

  For det at acceptere disse som oraklets profeti, gør dem en anelse ufleksible og måske endda både irrelevante eller ligefrem skadelige.

  Det er ikke mig bekendt mange elementer fra 1950´erne som har overlevet uden den mindste smule gennemgang eller fornyelse så som den tydeligvis urørlige, perfekte og tidsløse flygtningekonvention.

  Derfor Bent, kunne jeg I hvertfald påstå at mens dine pointer generelt er relevante, så er dine eksempler og argumentationen knyttet til dem lettere udokumenteret og måske endda grænsende til en klassisk stråmand.

  Good point, wrong reason.

  C.

 8. Af Kaj Vilhelmsen

  -

  I et demokrati er det latterligt at klage over populisme, for hvad er demokratiet andet? Det er ikke demokrati, når en lille politisk elite, medieverdenen og en flok såkaldte eksperter bestemmer udviklingen, for folket er den eneste legitime autoritet i et demokrati.

  Vi har uheldigvis fået indført det repræsentative demokrati i Danmark, hvor man skyder en flok pampere ind mellem folket og statsledelsen. Men det eneste sande demokrati er det direkte demokrati, hvor folket afgør alle de store spørgsmål gennem afstemninger.

  Populisme er godt, for alt magt skal udgå af folket, og vi har ingen brug for “bedrevidende” politikere, mediefolk og eksperter, der vrøvler om menneskerettigheder og konventioner. Ret er kun det, hvad folket bestemmer, så enkelt er det i et sandt demokrati.

 9. Af Claus T.

  -

  Jeg forstår godt Venstres, Radikales og Socialdemokraternes beklagelser op til sidste valg: de var de eneste partier, som var villige til at danne regering, mens de andre på forhånd havde meddelt, at de foretrak den politiske hængekøje.

  Og ganske rigtigt: Hvis V forslår en skattelettelse eller S foreslår bedre folkepension, bliver begge partier omgående klynget op, hvis de ikke kan anvise mur- og nagelfast finansiering.

  Det er helt rimeligt, men mærkeligt nok gælder denne regel ikke for de andre partier. Det er da underligt.

 10. Af Niels Peter Lemche

  -

  Til Kaj Vilhemsen m. fl., der er ingen naturlov, der siger, at demokrati er den bedste styreform. Det er bare noget, der er vedtaget. Måske var den oplyste enevælde den bedste form; men demokratiet har én fordel: At det er (relativt) let at slippe af med politikere igen. Se bare på Israel. Her synes det at være en fast praksis, efterhånden, at der står en celle og venter på, at statsministeren går af. Det gør den, fordi statsministeren også skal vælges, og vrages han af vælgerne, ja, så kan han hurtigt ende bag tremmer.

  Men i et demokrati med den samling halvstuderede røvere, der tegner firmaet, skal vi prise os lykkelige for, at der også er Sir Humphrier, embedsmænd, der ved, hvordan landet skal styres. Tager vi det nok berømteste eksempel, de romerske kejsere, der, hvis man skal tro oldtidens kilder (det skal man nok ikke), var bindegale despoter. Her har man fremhævet, at den romerske administration var den lim, der holdt det store rige sammen i så mange hundrede år. Så når man kaster skylden for problemerne på embedsmændene, bør man tænke på, at samfundet faktisk fungerer ret godt, og på, at det ikke så meget er politikernes skyld som dem, de er helt afhængige af.

  I øvrigt når man taler om spader, så husk skænderiet mellem Cecily fra landet og Gwendolyn fra London: Cecily: Her på landet kalder vi en spade for en spade, men Gwendolyn: Jeg har heldigvis aldrig set en! (Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest).

 11. Af Torben Snarup Hansen

  -

  Bent Winther bør kaste et blik på empirien. Her kommer et eksempel på, hvordan danskernes hverdag ødelægges af en destruktiv immigration, som embedsmænd og politikere har tilladt.

  http://lokalavisen.dk/to-sosu-assistenter-overfaldet-i-ghetto-den-ene-maatte-paa-skadestuen-/Politi/20160317/artikler/160319304/1265

  To SOSU-assistenter overfaldet i ghetto: Den ene måtte på skadestuen

  AF DANIEL SENNEK

  Publiceret: 17. Marts 2016 12:55

  Mandag aften blev to SOSU-assistenter i Slagelse Kommunebrutalt overfaldet af en gruppe unge på Motalavej i Korsør – et område, der står på listen over danske ghettoer. Det skriver sn.dk.
  “Det er korrekt, at vi har fået en anmeldelse klokken 19.37 mandag aften, hvor to ansatte i hjemmeplejen har følt sig chikaneret. En gruppe unge har opsøgt og skubbet til de to ansatte,” fortæller politikommisær Kurt G. Nielsen fra Lokalpolitiet i Slagelse til sn.dk.

 12. Af Anders Lassen

  -

  Man ligger som man reder.
  Når hele verdens gedehyrder og analfabeter har fri adgang til en buffet, som de aldrig har eller vil bidrage til, så er det nærmest en naturlov, at befolkningerne stritter imod.

  Befolkningerne er rasende over dette forræderi og det store spørgsmål er hvornår de for alvor sætter sig i bevægelse.
  Vi skal nok forberede os på nogle årtier med standretter og mærkelige frugter hængende fra lygtepæle.

 13. Af jens ag

  -

  Nu behøver man jo ikke gå over åen efter vand – Johanne Smith Nielsen, Zenia Stampe, Helle Thorning, Pernille Skipper….. har alle været gode til at finde Trump tonen.

  Joachim B. Olsen, Lars Løkke, m.fl. virker oftest som en rød klud hvor de damer ikke synes at almindelig hæderlig opførsel er berettiget

 14. Af per Olsen

  -

  Er meget enig med KV kl. 11.00. I Schweitz har de direkte demokrati, og det har friholdt det lille bjergland fra både EU fjernstyring, fra invaderende horder af arabere og afrikanere.

 15. Af per Olsen

  -

  Er meget enig med KV kl. 11.00. I Schweitz har de direkte demokrati, og det har friholdt det lille bjergland fra både EU fjernstyring og fra invaderende horder af arabere og afrikanere. Plus at antallet af håbløse politikere og DR/DDR typer er minimeret.

 16. Af Niels Larsen

  -

  Jørgen Madsen: “Problemet er netop, at alle IKKE profiterer af frihandel. Store dele af arbejderklassen samt de med de laveste uddannelser i vores del af verden har betalt prisen for fremkomsten af en middelklasse i Asien. Godt for Asien, men mindre godt for mange af de vælgere, der stemmer på Dansk Folkeparti og lignende partier.”

  Præcis!

  Og det er lige præcis dér, liberalismen fejler. For liberalisterne – både i Venstre og i LA – er i reraliteten bedøvende ligeglade med alle dem, som tabes på gulvet. Bare de selv og deres støtter har deres på det tørre.

  Jeg er også enig i, at det er tåbeligt at kalde modstandere af multi-kulti og indvandring for højreorienterede.

  Hvorfor skulle det være specielt højreorienteret at være modstander af at få sit land forurenet af islamisk vrøvl eller afrikanske kulturer? Eller at gå ind for størst mulig homogenitet og ikke anse det som en nødvendig følge af globaliseringen, at alverdens mennesker skal have adgang til at bosætte sig i ens land?

  Er fædrelandskærlighed og ønsket om at beskytte sit folk og sin kultur kun for højreekstremister? I så fald er sund fornuft reserveret for de højreekstreme.

  Fascismen stikker ganske rigtigt sit ækle fjæs frem i disse tider. Men det er islam, som står for den fascisme.

  @ Niels Peter Lemche

  Vi kan ikke udtale os om, hvorvidt demokrati er den bedste styreform eller ej. For vi har ikke afprøvet det endnu. Schweizerne er tæt på og mig bekendt går det bedre dernede end her under det EUske diktatur.

  Jeg ser i øvrigt hellere Trump som præsident end Clinton – og jeg tror såmænd, han kunne blive et frisk og tiltrængt pust.

  Den gæve cowboy Reagan hånede man også, og han endte med at blive én af de bedste præsidenter til dato.

 17. Af Niels Peter Lemche

  -

  Nå, Bent Winther, nu gider du ikke høre på mere vrøvl fra mig?

 18. Af Thomas Nielsen

  -

  “De der kalder en spade for en spade” er i virkeligheden meget få – og det er jo slet ikke dem Bent Winther omtaler i sit indlæg. Tværtimod, faktisk. Trump kalder mexicanere over en kam for narkosmuglere og voldtægtsforbrydere. Clinton er en hund. Jeb Bush er en løgner. Ted Cruz er en løgner. Listen af fordrejninger og fornærmelser er alenlang. Det er jo ikke at kalde en spade for en spade. Heller ikke når Lykketoft kalder Løkke “en lille svindler”. Det er slet og ret debat på bodega-niveau.
  ØV! Tænk at vi er havnet i en grøft, hvor det at udtrykke sig groft nedladende og med voldsomme, injurierende overdrivelser bliver opfattet som “et frisk pust i debatten”.
  Jeg glæder mig til at en ny politiker-type spirer frem i mellemrummet mellem de to ørkesløse yderligheder: En politiker, der siger hvad han/hun mener. En politiker der svarer ærligt på spørgsmålene – også de svære. Også de ubehagelige. Som tør indrømme tvivl. Som evt. beder om betænkningstid for at kunne give et fyldestgørende svar. Som taler pænt til og om sine politiske modstandere. Som ikke lefler for tidsånden. Som ikke lader sig kyse af shitstorme på Facebook. Et helt menneske.
  Hvem tør være den første? Jeg tror potentialet for gennemslagskraft er enormt.

 19. Af P Christensen

  -

  Populisme er mange ting.
  At vi i Danmark i dag sidder med højere skatter og dyrere, men stadig ringere (offentlig) kvalitet end nogensinde, er udtryk for en gennem årtier elitær
  populisme, blandt andet givende sig udslag i, at vi har tilladt vore
  folkevalgte, dels at over-bureaukratisere vort samfund, ikke mindst ved hjælp
  af EU, og dels at hente sociale problemer og reaktionære mentaliteter
  til landet, i højere grad end resourcer.

 20. Af Jan Petersen

  -

  Jeg har nu altid været stor fan af realister, der kan kende forskel på en spade versus en skovl. Danmark og det øvrige Vestens helt store problem er vel, at vi i al for lang tid har været misregeret af halve skovlspader.

  Som bekendt skaber tryk et modtryk, og det vil da kun være glædeligt, hvis erklærede ægte spader tager over fra skovlspaderne!

 21. Af hektor heimlich

  -

  Auken adelens tid er forbi: det går ikke at lege dronning Margrethe når vi allerede har en Margrethe så får man på hovedet -Gudskelov! vi behøver ikke flere arvetitler!
  Trump stormer frem -ja for folk er blevet trætte af den dovne snakke-snakke-snakke klasse, som ævler time efter time og aldrig sætter sig ind i tingenes virkelige tilstand eller får det mindste gjort. Når de endelig gør noget bliver det fejl -se bare på Obama og Syrien –

 22. Af hektor Heimlich

  -

  Nu viser det sig at en af massemorderne fra Paris kommer fra sverige hor han har levet af kontanthjælp de sidste 10 år. Dertil kommer en en enorm voldsspiral, som er under udvikling i Malmø, Gøteborg og Stockholm, hvor folk dolkes til døds hver eneste dag. Halleluja her går det godt. Sverige og Danmark opdrætter mordere.

 23. Af Lars Petersen

  -

  Bent Winther (1-2)

  ATTER IGEN KØRE DEN SAMME DØDDSYGE SYSTEM-LOGIK.. DU SIGER F.EKS ?

  * Teknokraterne: Er Dannede / Skolede / Forstår nationalregnskabets mellemregninger.
  * Populisterne: De står ikke til ansvar / De bekymrer sig ikke om nationens decimaler.

  FØRST TRUMP:
  Han siger ikke han vil smide alle muslimerne ud som du hævder, men forhindre flere kommer
  ind, indtil man finder ud af: “what the hell is going on”, med henvisning til terror, og anden lort

  Hvad handlen angår, henvises til, hvordan disse IKKE-politikere, er korrupte, idet man er købt
  af industrien, hvormed Amerikanerne betaler de højeste medica priser world wide, såvel man
  begår handelsaftaler, som skubber midlerne ud af USA, og over til Kina, Japan, Mexico, etc etc.,
  hvortil Trump´s løsning går ud på: “FAIR TRADE”, hvilket betyder synkroniseret konkurrence.

  I øvrigt er det morsomt at høre en Dansk journalist, som er system-købt med godt 1 million,
  (inkl. drift), og dermed uden om markedet, henviser til handel og fri konkurrence, såvel dette
  issue går igen for de amerikanske journalister, da man netop lever af industriens lobby-midler,
  som hældes i kandidaterne, som derfra køber reklame, og deraf ind i journalistisk virksomhed

  TEKNOKRATERNE VS. POPULISTERNE:
  Hvad Danske forhold angår, er her ingen forskel på teknokraterne, såvel populisterne, da alle
  benytter sig af verdens største skattebasedede genvalgs-strategi, hvilket betyder, at diverse
  amatør foreningsmedlemmer, smadre løs, da man ”KUN” søger at stimulere eget genvalg, og
  hvis utallige delelementer, kun har været mulig at gennemføre, fordi her konstant står en led,
  svag, forrådnet system-købt system-journalist og spærre vejen for en proper 1:1 demokratisk
  konfrontation med denne syge: “Popukratiske” model, som guderne skal vide har smadret alt

 24. Af Lars Petersen

  -

  Bent Winther (2-2)

  Med andre ord.. først købte man mikrofonen op, dernæst, kunstnere, forfattere mv., og vejen
  var nu beredt for at den voldsomt system-købte journalist, kunne køre i aflukket ring imellem
  sig selv, og øvrige system-købte, hvorpå foreningsmedlemmerne lige siden, i ro og mag, ikke
  har bestilt andet end at misbruge skatterne til at købe borgerne med deres egne penge, med
  en smadret konkurrence-konsekvens til følge, hvorpå de dyreste markeds-immune af slagsen,
  (som du tilhører), havde og har, den perverterede frækhed, at kalde store dele af de markeds
  -underlagte, (som jo 1:1 mærker journalistens og amatør foreningsmedlemmernes smadring)
  for: “Globaliserings-angste” & “Fremmedfjendske”, imens skattekronerne fylder jeres lommer.

  DERFOR ER SAMTLIGE AF JERES BLOGGERE FORSØRGET AF SYSTEMET, SÅ INTET UDFORDRES..

  DEN DANSKE MODEL (super kort).
  Denne er som bekendt fra år 1900.. og jeg spørger nu: tror du man dengang vidste, at man ca.
  63 år senere, ville lade antallet af offentligt ansatte eksplodere til verdensrekord, hvorpå man
  fra offentlig side, (via den Danske model), nu kunne aftale egne gager og goder i aflukket regi´
  , med verdens dyreste off. lønsum som konsekvens, uden markeds-regulering overhovedet ?.

  Ud over jeg slet ikke tør tænke på hvad fx. Trump ville harcelere over din stand her i Danmark,
  så må jeg bare endnu engang konstatere, hvor himmelråbende konsekvent “ENS” forskel, her
  dig og øvrige system-købte, VS. jeg selv imellem, hvortil skal nævnes, at i jo godt ved den er
  hel gal med jer, da i ellers ville have sammenfattet en menings-database, vinklinger, mv., som
  tog udgangspunkt i de 1:1 markeds-underlagte, og naturligvis ikke dem som lever af de andre.

  Men igen.. problemet bag lorten er, at i lever via systemet, (som den Amerikanske journalist),
  hvorpå man grov-udnytter mikrofon-magten til at score ekstra midler til sig selv… F A K T U M..

 25. Af B. Thøgersen

  -

  Overskriften er misvisende. Trump kalder jo netop ikke en spade en spade. Det ville jo være ærlig snak. Derimod finder han et eller andet latrinært eller i hvert fald nedsættende og oftest i sammenhængen fuldstændig irrelevant udtryk for den stakkels, uskyldige spade. Det store problem i vore dage er, at de såkaldt politisk korrekte, som f.eks. den tilsyneladende nørdede og kedelige ELL ikke er spor politisk korrekte. Han, Venstre-toppen og andre levebrødspolitikere pakker deres bevidste manipulation af tal og fakta ind i tilsyneladende rigtige og korrekte formuleringer, som er tæt på at være usandheder, men lige tilstrækkelig tvetydige til at kunne tolkes som en halv sandhed. Dette sker med uvurderlig hjælp fra embedsmændene. Denne form for uhæderlighed er blevet dokumenteret uimodsigeligt i Jesper Tynells bog, Mørkelygten. Det gode er, at befolkningen ikke mindst efter, at De Konservative afslørede den såkaldte miljøminister for urent trav, har opdaget dette bedrag og derfor straffer de traditionelle partier. At partier som DF, Alternativet og Enhedslisten allerede i deres udgangspunkt manipulerer med virkeligheden, er desværre endnu ikke gået op for alt for mange vælgere.

  Jo før de fleste i Venstre-toppen samt udvalgte levebrødspolitikere fra de andre gamle partier bliver pensioneret og mørklægningsloven ophævet, jo større chance er der for, at protestpartiernes fremmarch bliver standset. Det er ved at være sidste udkald. Danskernes moral er gennemgående høj. Politikeres moral burde være højere end gennemsnittet, men rangerer lavere end brugtvognssælgere, og det med rette.

 26. Af Jan Petersen

  -

  Hoben af midtsøgende spader håber alle på en politisk skovl – og det får de!

 27. Af Allan Sørensen

  -

  Donald Trump bliver af mange opfattet, som en self made man. Det er han ikke. Han er en rigmandssøn, der er lykkedes med at gå konkurs med flere selskaber. Han er ikke noget nyt i amerikansk historie, han minder mest om den sidste Bush, stor i munden lille og med et lille intellekt.

  Det lykkedes Bush, at destabilisere hele Mellemøsten med Irakkrigen, her støttede Tony Blair og Anders Fogh Rasmussen bravt. Trump vil blive en stor ulykke for USA og verden. Bush agerede som en uoplyst cowboy, Trump vil agere som uoplyst playboy/legedreng. En mand, der ikke undsiger Klu Klux Klan skal ikke være præsident for noget land.

 28. Af Lars Petersen

  -

  @ Allan Sørensen.

  Om Trump sked i en spand på et konvent, for derpå at smøre egen afføring ud i fjæset på sig selv,
  ville han fortsat være et lysende håb, da han vil konvertere Staten USA, til en “stærk forretning”,
  med hvad dertil høre af jobs mv., samt lukke for den syge indvandring, samt lobby-korruptionen.

  At han så bliver gjort kold såfremt han vinder, da man naturligvis ikke kan have en person som
  vil bremse hvad som formentlig er verdens største korruption, kan du så glædes over.. ik´ sandt.

Kommentarer er lukket.