Snart må myten om den lige velfærd aflives

Af Bent Winther 75

I Danmark elsker vi velfærd, og vi elsker lighed. Kombinationen af de to er – i hvert fald i en pæn del af det politiske spektrum – selve grundlaget for vores velstand og generelle trivsel i smørhullet Danmark. Der er fri og lige adgang til den offentlige velfærd, alle behandles ens, og velfærden er universel – for alle – ikke kun de fattige. De rige nyder også godt af den i det store fællesskab.

Men det er jo løgn.

Lige så snart man graver bare lidt ned under overfladen, finder man ud af, at forestillingen langtfra holder vand. De, der har råd, søger mod private løsninger på de områder, hvor den offentlige velfærd ikke er god nok. Og det sker i et stigende tempo. Og vedholdende deres krav om bedre offentlige standarder, får systemet til at yde en meget tydelig forskelsbehandling. Sundhedsområdet er et eksempel. I denne uge viste DR i en dokumentarudsendelse, at mennesker med en høj uddannelse og høj indkomst får en langt bedre behandling på de offentlige sygehuse end dem med lav indkomst. Det blev dokumenteret med tal for efterbehandling på to konkrete lidelser, så der ikke var noget at tage fejl af og solidt underbygget med udtalelser fra eksperter og læger. Dem med mange ressourcer kan ganske enkelt langt bedre finde vej gennem sundhedssystemet og stille de krav, der skal til, for at få den optimale behandling. Og det virker.

På skoleområdet har det længe – måske altid – været sådan, at skolerne i de velhavende kvarterer er så gode, at eleverne får langt bedre karakterer og resultater i test end på skoler med mange tosprogede for eksempel. Planer om busordninger, hvor man transporterer svage elever til de velfungerende skoler, nye skoledistrikter og frit skolevalg møder altid modstand i de kvarterer, hvor de velstillede bor. Og presser man dem for hårdt, forsvinder de over til privatskolerne.

Uddannelse og sundhed er de absolut største områder, hvor der i Danmark på papiret er en universel velfærd – gratis for alle og lige adgang, skatten betaler. På andre områder er der gradvist sket en indtægtsgraduering, senest er børnechecken og SU til hjemmeboende blevet afhængig af indkomst. For pensionister er det kun folkepensionens grundbeløb, der ikke er indkomstafhængig. Og det er flere gange blevet beskåret. I daginstitutionerne er der friplads til dem med de laveste indkomster. Det samme gælder efterskoler og andet. For de ældre er hjemmehjælpen nogle steder skåret så langt ned, at mange vælger at supplere med privat hjælp. Det samme gælder en række andre sundhedsområder fra jordemødre til fysioterapi og private skadestuer.

Så dem, der har råd og mentalt overskud, vil altid kunne købe sig til bedre velfærd eller have ressourcerne til at stille krav og presse de offentlige systemer til at levere bedre ydelser. Og mange vil også føle sig i deres gode ret til det, fordi de betaler en høj skat. På den måde passer pengene. Man kan godt fastholde, at der er fri og lige adgang til kongerigets »universelle« velfærdsydelser. Men spørgsmålet er, om det gør noget godt for den måde, vi anskuer vores samfund at fastholde myten. Og om glidningen over mod et andet – mere forsikringsbaseret system – en dag er så tydelig, at det hele ramler. Når middelklassen gennem forsikringer, pensionsopsparing og valg af privat velfærd alligevel betaler selv, er det ikke længere et spørgsmål om, at velfærdsydelserne ikke skal være afhængig af tegnebogens tykkelse, men hvilket niveau egenbetalingen skal ligge på.

Måske er det tid til at se bæstet i øjnene og erkende, at det universelle velfærdssystem, som vi kender det, havde sin tid og sine begrænsninger, at efterspørgslen på velfærdsydelser i højeste kvalitet kun vil vokse i fremtiden, og at den skattefinansierede velfærd ikke på sigt har en chance for at følge med. Risikoen ved at dræbe myten om det universelle system er, som det ofte bliver nævnt, at opbakningen til velfærdssamfundet og skattebetalingen forsvinder, hvis middelklassen og de velhavende forsvinder ud i forsikringsordninger og private løsninger. Hvorfor skulle de dog betale høj skat til velfærdsydelser, som de ikke har gavn af – det er den såkaldte bestikkelsesteori. På venstrefløjen siger man, at »welfare for the poor is poor welfare«.

Hvis det kun er de fattige, der benytter de offentlige tilbud, og de rige ikke er der til at holde standarden oppe og stille krav, vil den bare blive ringere og ringere. Måske er det rigtigt. Men man kunne skele til systemerne hos vore sydlige naboer og lade sig inspirere. Det fungerer faktisk med mere brugerbetaling og flere velfærdsforsikringer.

Vejen frem kan i hvert fald ikke være at blive ved med at råbe halleluja til et sagnomspundent system, som ikke er, hvad det giver sig ud for at være.

 

75 kommentarer RSS

 1. Af Krister Meyersahm

  -

  Universelle velfærdsgoder – det er netop her det går galt.

  For på samme måde som et forsikringsselskab ikke kan holde til, at alle kunder får præmien tilbage, så kan en stat heller ikke holde til, at store dele af befolkningen får den betalte skat og mere til, tilbage.

  Så, først og fremmest tilbage til Grundlovens ( § 75 ) smalle sti som ikke levner plads til universelle snyltere – det gør almindelig sund fornuft heller ikke.

  Dernæst må vi tøjle de folkevalgte mere stramt end vi gør nu. Vi må tage legetøjet fra dem; deres ret til offentlig gældsætning og vi må lægge loft over deres ubegrænsede ret til skatteudskrivning.

  Lad os få disse to værn mod politikernes hærgen, ind i Grundloven.

 2. Af Susanne Mikkelsen

  -

  Som ufrivillig forbruger af offentlige ydelser må jeg desværre konstatere:

  Velfærdssamfundet er verdens dyreste og dårligste forsikring!

 3. Af Uffe Staulund

  -

  Goder er noget man gør sig fortjent til, det er ikke en selvfølge.

  Goder er blevet til en selvfølge, skyldes at Christiansborg har gjort dem til den overtræks chokolade, man har givet skatteyderne, for at de kunne sluge alle de skatter som Christiansborg politikeren har pålagt danskerne.

  I Danmark, har vi højtuddannede kvinder på tinge, som elsker at frelse verden gennem miljøafgifter, som de uden at skamme sig, pålægger befolkningen, fordi vi er verdens rigeste og lykkeligste land mener de.

  Nu drager de til Bornholm for at spise Krølle Bølle is, og måske nuppe en enkelt øl, som for manges vedkommende er fradrags berettiget. Sidste år løb pølsemanden i Allinge tør for kvitteringer!

  For god ordens skyld, så tæller svindet af Krølle Bølle is ikke med i COP23 regnskab over svind i iskalotten på Arktis.

  Det lover både miljøministeren og Ida Auken.

  Så må vi se, hvor mange nye skatter og miljøafgifter der komme ud af det.
  Vi skal jo have øget velfærden!

  Winnie Grosbøll har sikkert et krav om visum til DF’er, hun vil helst ikke have dem lukket ind på Bornholm

 4. Af Javier Martinez

  -

  Ja bent.

  Vi skal stoppe velfaerd til de rigeste. De skal selv betale efter skatten over et vis indkomst niveau. Og de rigeste for alt.

 5. Af Svend Jensen

  -

  Blogskriveren nævner overhovedet ikke den voldsomme belastning som masseinvandringen af sociale tabere fra muslimske lande udgør.
  De opmærksomme borgere i Danmark har bemærket, at regeringen, eliten og godhedsindustrien gør hvad de kan for at skjule de enorme stigninger i velfærdsudgifter, som de uintegrerbare velfærdsturister fra nordafrika, mellemøsten og centralasien fremkalder. Det er direkte moralsk underslæb overfor den danske befolkning.
  At de sociale ydelser i Danmark direkte er faldende til overlevelsesniveau og derunder, skyldes udelukkende den gigantiske muslimske tilstrømning til socialkontorerne i Danmark.
  Gang på gang må man konstatere, at muslimerne får ekstrem positiv behandling af de danske socialrådgivere og kommunale politikere, som er ved at knække bagover af ydmyghed, fordi de får lov til at forsyne de uvelkomne uinviterede ubegrænset, medens fattige danskere snydes så vandet driver af dem.
  Jeg skammer mig over at være dansker!

 6. Af Finn Bjerrehave

  -

  Velfærd er for mig, at kunne køre gratis til Fyn ligesom Jyderne, og allerede nu har velfærden skabt u-lighed, og som Dansker med en bro betalt mange gange, ønsker jeg denne guldkalv slagtet.
  Velfærd, kan ikke være ens, nogle bruger nemlig hele livet til at ødelægge sig selv, og resten af livet i dyr pleje, og denne skævvridning glemmer vores politikere, og venstrefløjen fører denne u-lighed, med det største personlige misbrug.
  Velfærd i u-lighedens navn. Finn Vig

 7. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Hvis vi kigger på vores sundhedssektor, så koster den meget mindre end, det amerikanske forsikringsbaserede system. Det regnestykke er lavet for lang tid siden og er dokumenteret. De eneste, der tjener på den amerikanske ordning er forsikringsselskaberne og bankerne.

 8. Af Anders Munch

  -

  Velfærd er socialisme. Nu har vi lige set i Venezuela hvordan socialisme igen igen er fejlet. Vi har kørt med blød socialisme, og har derfor haft en blød nedtur de sidste 60 år. Er i klar over, at inden kvinders stemmeret var skatten på arbejde 0%? Prøv at forestille jer, hvis man nu lukkede grænserne for ufaglært udenlandsk arbejdskraft. Og så rev hele velfærdstaten ned. National-liberalisme. Skatten på arbejde for alle ville kunne blive 0% igen. Vi ville alle blive rigere og lykkeligere. Det er sandt!

 9. Af Anders Munch

  -

  Svend Jensen, du har en pointe, men danskerne er fandeme også blevet nogle dovne svin. Og 80% af offentlige stillinger er besat af kvinder. Det er kvinderne som for-fordeler indvandrerne. Google. hybristophilia

 10. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt Bent Winther – denne udtalelse ” For pensionister er det kun folkepensionens grundbeløb, der ikke er indkomstafhængig.” – er ikke korrekt: Se dette link fra Borger.dk:

  https://www.borger.dk/Sider/Folkepension-grundbeloeb-pensionstillaeg.aspx?PageId=48b9949d-542a-48dd-897f-0cd3fa23f6c7

 11. Af Uffe Staulund

  -

  Når de såkaldte rige finder andre løsninger end de offentlige hospitaler, så er det fordi der en bedre standard på et privat hospital.

  På de offentlige sygehuse er der mange kvalificerede medarbejdere, men de er pressede af Christiansborg.

  Højeskatter, miljøafgifter, urimelige bidrag til fagforeninger, som misbruger medlemmersnes bidrag. Christiansborg presser medarbejderne på offentlige institutioner, til at opnå en højere produktivitet, uden at anvise hvorledes den opnås, for det ved politikerne ikke.

  Politikerne kan ikke være eksperter i IT systemer, sygehusbyggeri, jernbanebyggeri, men de samme politikere vælger med stor sikkerhed de samme forkerte leverandører hver gang. Det illustreres bedst med denne lille historie om cykellisten.

  Cykellisten som cykler ud ad motorvejen, ser pludselig en stor sten, men der er 10 meter frit på hver side af stenen, men ak, cykellisten kører hen over stenen og vælter. Han har fået at vide, at han skal cykle lige ud.

  Så er der Javier Martinez og J Hansen typerne, som vil genopleve den russiske revolution, der som bekendt ikke var nogen succes, så det er dumt.

  Der skal være plads til velhavende mennesker og så mange som muligt. Det skal være muligt, at have andre idealer end fattig Carina og Dovne Robert.

  Vore studenter skal stræbe efter mere end et 2 tal til en gruppe eksamen.

  Vi skal af med nasserne, så der bliver penge til at hjælpe de reelt fattige.

 12. Af Javier Martinez

  -

  Socialismen i venezuela som Cuba blev oedelagt af usa og andre kapitalistiske lande. Bla via boycut af deres produkter og via oliens fald.

  Stemmeretten skal ned paa 13 aar, og roede kvinder skal have to stemmesedler.
  Saa slutter det med alle de borgerlige grise regeringer.

  Et land uden velfaerdsregulering er et haabloest voldeligt land med mord paa hvert gadehjoerne. Som i usa. Derimod skal den stigende ulighed siden vko regeringen vendes.

 13. Af Lars Kristensen

  -

  Glem alt om velfærd så længe EU bestemmer og Merkel er ved magten. Migranterne strømmer igen ind i Europa og der sker intet.

 14. Af Jan Petersen

  -

  Bent Winther, denne udtalelse er ikke korrekt “For pensionister er det kun folkepensionens grundbeløb, der ikke er indkomstafhængig.” Iflg Borger.dk:

  “Hvis du tjener for meget – grundbeløb
  Dit grundbeløb kan blive sat ned, hvis du tjener over (2015/2016) 305.700 kr. / 310.000 kr. om året ved ’personligt arbejde’. Personligt arbejde betyder, at du er lønmodtager eller aktiv i driften af din egen virksomhed.

  Tjener du over (2015/2016) 539.700 kr. / 546.500 kr. eller derover om året ved personligt arbejde, kan du ikke få grundbeløbet. Hvis det er tilfældet, kan du overveje at udskyde din folkepension.

  Arbejdsmarkedsbidrag indgår ikke i den personlige indkomst.

  Hvis du er selvstændig og i tvivl om, hvorvidt indtægten fra din virksomhed er indtægt fra personligt arbejde, kan du få vejledning hos SKAT.”

 15. Af Niels Juul Hansen

  -

  Da samtlige partier i folketinget går ind for vores velfærdssamfund – og ingen ønsker ‘amerikanske tilstande’ – så vil det være politisk selvmord at gå ind for nedsat velfærd. Det er ganske få procent af finansbudgettet, der adskiller venstrefløjen fra højrefløjen.

  Der bliver sommetider ‘pippet’ lidt op om det forfærdelige skattetryk, men for flertallet af danskere, er skatten ikke det der bekymrer os mest. Jo, Liberal Alliance kan prale af, at de nu har sørget for, at du kan spare mange penge, når du køber en ny Porsche, men det bliver aldrig aktuelt for ret mange mennesker.

  Personligt mener jeg, at det er både ret og rimeligt, at mere velhavende borgere selv betaler for ydelser, der ligger udenfor det, der vedtages i folketinget.

 16. Af Søren Andersen

  -

  Det er godt nok pinligt, at Bent Winther ikke har gennemskuet, hvorfor børnene på skolerne i de velhavende området får de bedste karakterer.

  Det skyldes selvfølgelig dels, at intelligens er arveligt, og de mest intelligente forældre tjener mere end de uintelligente forældre og bosætter sig derfor i de velhavende kvarterer.

  Det skyldes selvfølgelig også, at niveauet på skolerne i de velhavende kvarterer ikke bliver trukket ned af børn med anden etnisk baggrund,

 17. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Uffe Staulund

  Jeg ved ikke, hvorfor du har set dig gal på kvinder (ligesom Preben Jensen) eller folkemødet på Bornholm . Ideen til folkemødet kommer fra Venstres ‘grand old man’, Bertel Haarder, og du ser folk af alle politiske afskygninger der.

  “Winnie Grosbøll har sikkert et krav om visum til DF’er, hun vil helst ikke have dem lukket ind på Bornholm”.

  Der tager du ganske fejl. Jeg er ikke socialdemokrat, men Bornholms borgmester er en ganske fornuftig politiker. Jeg bor ikke på Bornholm, men jeg er ‘halvbornholmer’ – og har et sommerhus på den dejlige ø.

  “Trykkefrihedsselskabet er en lovlig forening, og så længe den hollandske politiker Geert Wilders overholder den danske lovgivning, skal foreningen have lov til at gennemføre det arrangement, som foreningen har planlagt med Wilders under Folkemødet på Bornholm.

  Så klar er beskeden fra Bornholms borgmester Winnie Grosbøll (S), efter at Wilders over for Jyllands-Posten bekræfter, at han kommer til Folkemødet i Allinge til juni.

  – Jeg kan ikke finde nogen legitime argumenter for at afvise dem at deltage på Folkemødet, siger Winnie Grosbøll.”

  Tror du helt ærligt ikke, at hvis det er hendes holdning til den rabiate Wilders, så vil hun ikke stille ekstraordinære krav til DF-politikere, inklusive folketingets formand?

 18. Af bent hansen

  -

  Hvor meget er der overhovedet tilbage af velfærden, trygheden, sikkerheden, sundheden, friheden, familielivet, jobsikkerheden, retssikkerheden, demokratiet og infrastrukturen efter at kommunister/socialister/feminister/radikale har domineret samfundsudviklingen i en del år. Ser vi ikke en velfærdsstat og et samfund der mere eller mindre ligger i ruiner? Og virker fremtiden ikke ret truende?

 19. Af bjarne petersen

  -

  Ni els ju ul fordrejer som sædvanlig tingene. Mig bekendt har preben jensen ikke set sig gal på kvinderne. Han har derimod med rette advaret mod feminisering af samfundet og mod de rabiate feminister, rødstrømper, kvotekvinder og ligestillingsfanatikerne. (bare se hvordan det er gået i Sverige) Jeg har aldrig set et indlæg hvor PJ kritiserede de almindelige kvinder. Tværtimod har han skrevet positivt om dem ved flere lejligheder. Det er ærgerligt at han er blevet mobbet eller blokeret væk.

 20. Af bjarne petersen

  -

  Ni els ju ul fordrejer som sædvanlig tingene. Mig bekendt har pre ben jen sen ikke set sig gal på kvinderne. Han har derimod med rette advaret mod feminisering af samfundet og mod de rabiate feminister, rødstrømper, kvotekvinder og ligestillingsfanatikerne. (bare se hvordan det er gået i Sverige) Jeg har aldrig set et indlæg hvor PJ kritiserede de almindelige kvinder. Tværtimod har han skrevet positivt om dem ved flere lejligheder. Det er ærgerligt at han er blevet mobbet eller blokeret væk.

 21. Af Tom Erne

  -

  Det danske velfærdssystem har spillet fallit.
  Voldsomt overreguleret, med et initiativ dræbende bureaukrati, som ikke alene koster men også har skabt udtalt ineffektivitet, hvilket bla. Ses i direkte sammenligninger imellem private og offentlige hospitaler, hvor en kirurg i det private udfører dobbelt så mange operationer af samme art på den samme tid, som man gør i det offetntlige system.
  Staten er bare ikke bedst til at drive virksomhed, og der er ikke et eneste eksempel på andet.
  Om det er energi, sundhed, postvæsen eller telekommunikation er impirien ubestridelig. Det private er både billigere og bedre, og nok ligeså vigtigt, skaber det private diversitet og inovation i udbuddet, hvor den statslige operatør sigter efter ensrettethed.
  Folk i flæng råber og skriger når det antydes, at eksempelvis sundhedsvæsenet kan privatiseres i langt større omfang, men glemmer -eller er ikke bevidst om- at der allerede er meget velfungerende områder hvor det allerede er sket. Ambulancen der kommer og skraber dig op, og som yder den vigtige førstehjælp, er privat drevet. Din praktiserende læge er en privat virksomhed, og det samme er apotekeren der sælger dig din medicin.
  Private klinikker, der leverer alt fra fysioterapi til radiologi, benyttes i vidt omfang som en integreret del af systemet.
  Staten er ikke den bedste virksomhedsejer, og skatten er ikke nødvendigvis den bedste måde at financiere systemet på heller. Med private forsikringsordninger får man frihed til selv at prioritere, og frihed til at sammensætte den police der passer bedst på ens situation, alt efter hvor i livet man er.
  Statsstyring og velfærdsregulering er et komunistisk levn, og den største trussel imod Danmarks fortsatte velstand. Ærgeligt at det imellemtiden har udviklet sig til religion, og at så få tør udfordre det.

 22. Af Jan Petersen

  -

  En stærk statmagt har altid været frie individers største fjende. Og når statmagt bliver global, er den alt dræbende for individet. Resultat – moderne slavefarm opdelt i paralle apartheid enheder!

 23. Af Uffe Staulund

  -

  @ Niels Juul Hansen,

  Nej, jeg har ikke set mig gal på kvinderne, men Winnie Grosbøll var en af de fremtrædende kvinder der udtrykte sin utilfredshed med det sidste folketingvalg, fordi DF gik så meget frem.

  Det jeg blev gal over, var at hun brugte sin autoritet som Borgmester for Bornholm, til at nedgøre DF’s gode resultat ved et demokratisk folketings valg.

  Adgang til Facebook og Twitter for folketingsmedlemmer, svarer til at udlevere skarpladte revolvere til drenge.

  Mit indlæg har ligget på is i nat, derfor dette sene svar.

 24. Af Uffe Staulund

  -

  @ Jan Petersen,

  Vi har en relativ stærk og velfungerende statsmagt i Danmark endnu, men den er blevet for stor.
  Den koster kassen at drive Danmark, og der er efterhånden begrænsede skatteindtægter at hente.
  Når du så tænker på at halvdelen af folketinget hader individualisme, så skal det gå galt.

 25. Af Uffe Staulund

  -

  @ Tom erne,

  I dit indlæg kl. 5:57 her denne morgen, har du desværre alt for ret i dine betragtninger.
  At være dansk statsborger og leve i Danmark er et ‘take it or leave it’ spørgsmål, men der er håb for de som bliver tilbage, idet folketinget har sikret en solid indvandring.

  Jyllands Posten har et interessant indlæg om ytringsfrihed, som bør læses.
  Berlingskes journalister er til Distrotion fest, så de har ikke tid til at fokusere på ytringfrihed og den slags ting, det har Berlingske en robot til, den hedder Berta, fordi det er den første udgave.

 26. Af Benny B

  -

  Det siger sig selv, at hvis hver indvandre årligt koster 228000, så er der jo nogen som skal betale og da indvandrere generelt ikke arbejder, så må Danskerne enten betale mere eller have dårligere hospitaler osv.
  Indvandringen er en gigantisk betonklods om benet på hele Danmark og vi bliver langsomt trukket ned i svensker dybet.

 27. Af Niels Larsen

  -

  Vi skal frem til, at danske skattekroner skal gå til danskernes velfærd. Og danskerne skal defineres strengt som “de personer, som har dansk statsborgerskab”. Og så lige de flygtninge, som kan BEVISE, at de er personligt forfulgte.

  Alle andre, dvs. alle udlændinge undtagen de nævnte flygtninge, skal IKKE have så meget som én krone!

 28. Af Javier Martinez

  -

  Søren Andersen

  Uligheden i karraktere drejer
  sig om privillegeret opvækst og er social baseret og kulturel baseret også.

  Sverige er lige udnævnt til verdens bedste land at bo i, på parametre som velfærd, lighed,integration,vedvarende energi(de investere massivt der nu modsat fossile borgerlige dk og deres kravlenisse lavko). Kun på lykke og korruption slog vi dem.

  Nu hedder pj bjarne 🙂 genkendes altid ved rosende ord om sig selv. 7 navne om dagen har manden.

 29. Af Javierca Martinezsi

  -

  Søren Andersen

  Uligheden i karraktere drejer
  sig om privillegeret opvækst og er social baseret og kulturel baseret også….

  Sverige er lige udnævnt til verdens bedste land at bo i, på parametre som velfærd, lighed,integration,vedvarende energi(de investere massivt der nu modsat fossile borgerlige dk og deres kravlenisse lavko). Kun på lykke og korruption slog vi dem.

  Nu hedder pj bjarne 🙂 genkendes altid ved rosende ord om sig selv. 7 navne om dagen har manden.

 30. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  “Niels Larsen ! JA ! —Nu lige om lidt rejser hele “det arabiske overdrev i Danmark ” ! –På ferie i Mellem-østen (dér er det nemlig vinter nu ) —Så skal der igen “avles nye børn ” ! –Der skal fødes i Danmark ! –OG blive régistrerede som danske stats-borgere ! –Med alt incl., AF: Hvad socialkontorene kan lévere af luxus-goder til ” de nuttede diagnoser” ! —De skal stoppes i lufthavnen –og sendes retur UDEN ! –de danske “velfærds-goder ” –Der bliver sendt ud af landet –OG aldrig kommer i nærheden af “vikingerne ” –Der betaler gildet U-frivilligt ! –Hvem har skylden ? –Det kan vi selv svare på NEMLIG : Det har levebrøds-politikerne !

 31. Af Jørgen F.

  -

  …spændende artikel om Saudituren!
  Man fornemmer ‘ført hånd’ , som man også gjorde under 3gi balladen.
  Friis Bach er måske manden, der kan få jer videre? Hvis I ikke allerede har fået den tanke.

 32. Af Michael Vestergaard

  -

  Snart kan velfærden, freden og sikkerheden mv. være totalt afskaffet. Det er hvad der vil ske, hvis invasionen af Europa og DK fortsætter. Kun fem kilometer fra Kbhvn er der det svenske katastrofe-område hvor kriminaliteten er eksploderet og velfærden er i frit fald. Overalt hvor multi-kulti tumper, nykommunister, merkel- og jelved-fans, feminister og pladderhumanister dominerer, ender det i elendighed.

 33. Af Harald Kristiansen

  -

  Man glemmer tit, at det er ikke de meget rige, der betaler skat i Danmark. De sørger for at deres penge kommet væk fra Danmark, eller at de får betalt en hæderlig gage fra firmaet, fri bil, fri telefon, fri computer mm. og efterfølgende betaler de sig et overskud af forretningen, som beskattes meget lavere, end almindelig skat. De særligt velhavende er en lille procentdel af befolkningen.

  Hvem er de, der tjener godt? Det er nogle selvstændige, chefer i firmaer, højt rangerende offentlige chefer, kommunalt overordnede, folketingsmedemmer, chefer for uddannelsesinstitutioner, heri blandt nogle professorer. Lønforskellen for veluddannede i kommunen er horribel. En kommunal chef med en lavere handelsuddannelse kan tjene 1.5 millioner om året, hvor en magister i en almindelig stilling kan tjene fra 300-350 tusind om året.

  De sidste to år har jeg været tilknyttet som en slags konsulent i en konservativ kommune i Danmark. Jeg har aldrig oplevet dårligere ledelse nogen steder. Dårlig kommunal ledelse æder penge fra samfundet. Jeg kommer fra det private erhvervsliv. Der findes gode kommunale ledere, men de er i fåtal.
  Dårlig planlægning, møder til døden, ansvarsforflytigelse, manglende beslutningstagelse og håbløst gammeldags hieraki skaber dårlig ledelse i Danmark.
  Lad os f.eks tage hjemmeplejen, her hersker, der så dårlig ledelse, at man må tage sig til hovedet. Her laver man planlægninsskemaer omkring det planlagte arbejde. På dette skema er alle aktiviteter oplistede. Hvis man så går ind i skemaet for at vurdere aktiviteten, ser man, for eksempel, at der er afsat 15 minutter til rengøring hver 14 dag. Så er det, at man kan spørge sig selv. Er der nogen, der kan gøre rent på 15 minutter hver 14. dag i et hjem til gavn for beboeren? Nej det kan man ikke. Ergo denne skemalægning er ikke til noget. Skemalægningen er ikke lavet for at undersøge, om lederen kan lave Exelark, men om lederen kan planlægge noget, der fungerer for de penge der er til rådighed. Denne post figurerer kun for at fortælle, at vi har tænkt på, at der NOK er behov for rengøring. Til gengæld besøges den gamle af venligt personale, der kun ser ud til at komme i bil tiltale den gamle i 3. person og gå igen 5-10 minutter senere. Dette arbejde er spild af alles penge og en hån af de ældre.

  Så kommer vi til neopotismen i kommunerne. Danmark er ikke så ukorrupt, som vi lader til. Kommunernes politikere og borgmestre opmunter nogle handlende, som får særlig service, hvor andre ikke modtager den samme service. Nogle forretningsdrivende bliver opmuntrede, fordi de spytter i en partikasse.

  Nu er min evaluering overstået og jeg er tilbage i det private. Det var en nedslående oplevelse, at lære det offentlige at kende.

 34. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  JA ! –NU synes vi AT: Du har ret !—-“offentlige ansatte lever af os-andre ! –Der er for stolte til AT: være off. ansatte ! –Så appropos ! –Gårds-dagens “pressemøde” –Med “skolefrøknerne –på rad og række ! –Med “chefen for det hele ( hende med fiske-øjnene –og u-kontrollérbar “sct. feu-dans (kaster med hovedet –for, hvert ord ! ) –Undskyld OS ! –Men vi hylede af grin !—-Samtlige “skolefrøkner ! –Og en enkelt mand i sidste række (x-manden til Christine ! Antorini ) –dér jo af konen var skaffet ind-i det attraktive folketing ! –Fordi den overstudérede x-mand ikke længere kunne tjene til det daglige brød ! )—ALTSÅ ! –Findes der noget mere latterligt end “de danske skolefrøkner ?? —” –Overhovedet IKKE ! –Derfor er det slut med –den magelige tilværelse –med 1/2 års-ferie –og fri ! –Klokken 13,30 ! –De skal UD –helt ud af vores –Børn ´s liv ! –OG der skal hyres ” vel-udd. internationale lærer-kræfter fra NU –Hvor “nye borgerlige stormer frem –og redder de danske skole-børn ! –Fra de komplet-latterlige skolefrøkner ! –Vi hoppede af GRIN –over den forsamling igår !

 35. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  “Hvis Sverige skulle være verdens bedste land –og bo i ! –Så send dem dog derover ! –Allesammen –inden de “arabere ” ! –Får snuden indenfor i Danmark ! –Efter AT: Have været på 3 måneders ferie i “hjemlandene ” –Hvor de både skal passe “million-villaérne ” (betalt af danske skatteborgere ) –Og skal avle endnu flere araber-børn ! –Der naturligvis skal régistreres i Danmark ! –SÅ svenskere ! I får hellere end gerne hele “baduljen ” ! –Af mellem-østlige migranter ! –Det skal ikke koste jer-svenskere ! –Noget-som-helst !

 36. Af Javier Martinez

  -

  Ja. Borgerlige kommuner er rent tag selv borde for borgerlige. Derfor skal politik ud af kommunerne.

 37. Af robert petersen

  -

  Fru ha rald kri sti an sen har ret i at mødet med det offentlige kan være en nedslående oplevelse. Eller ligefrem en rædselsfuld oplevelse. F.eks. kan man som pårørende til en alvorligt fysisk eller psykisk syg opleve et årelangt mareridt, fordi nogle afdelinger i sundhedsvæsnet domineres af sygeplejersker og læger af så lav kvalitet at man tror det er løgn. (nogle læger fra fjerne lande kan ikke tale dansk, og hvad er deres uddannelse egentlig for en?) Mange andre afdelinger er dog befolket med et udmærket og ordentligt personale. (men hvorfor er patientforeningerne så sløve overfor de brådne kar der ikke gider passe deres arbejde?)

  Men tager vi familie-, børneværns- og og skilsmissebureaukratierne er der nærmest ingen ende på udueligheden, frækheden og ondskaben overfor familierne, mændene og børnene.

  Udnyttelse og frækhed, brutalitet og iskold kynisme gennemsyrer hele dette system. Der skal forestille at varetage børns og familiers velfærd. Men feminisme, svindel, tyrannisering og umenneskelighed er hvad utallige børn og fædre er blevet udsat for.

  Også i partierne og medier som DR og poli tiken mv. er uduelighed, arrogance og hovmod noget ret normalt.

  Er Danmark stadig et velfærdssamfund og et fornuftigt og civiliseret land?

 38. Af robert petersen

  -

  Fru ha rald kri sti an sen har ret i at mødet med det offentlige kan være en nedslående oplevelse. Eller ligefrem en rædselsfuld oplevelse. F.eks. kan man som pårørende til en alvorligt fysisk eller psykisk syg opleve et årelangt mareridt, fordi nogle afdelinger i sundhedsvæsnet domineres af sygeplejersker og læger af så lav kvalitet at man tror det er løgn. (nogle læger fra fjerne lande kan ikke tale dansk, og hvad er deres uddannelse egentlig for en?) Mange andre afdelinger er dog befolket med et udmærket og ordentligt personale. (men hvorfor er patientforeningerne så sløve overfor de brådne kar der pisser på både patienterne og deres pårørende, eller som ikke gider passe deres arbejde? Hvorfor er det så enormt besværligt at klage, eller at få journalister til at tage konkrete sager op?)

  Tager vi familie-, børneværns- og skilsmissebureaukratierne er der nærmest ingen ende på udueligheden, frækheden og ondskaben overfor familierne, mændene og børnene.

  Udnyttelse og frækhed, brutalitet og iskold kynisme gennemsyrer hele dette system. Der skal forestille at varetage børns og familiers velfærd. Men feminisme, svindel, tyrannisering og umenneskelighed er hvad utallige børn og fædre er blevet udsat for.

  Også i partierne og medier som DR og poli tiken mv. er uduelighed, arrogance og hovmod noget ret normalt.

  Er Danmark stadig et velfærdssamfund og et fornuftigt og civiliseret land? Eller er der mere tale om et galehus-samfund på vej mod svensker dybet og regulært sammenbrud?

 39. Af robert petersen

  -

  Rettet udgave:
  Fru ha rald kri sti an sen har ret i at mødet med det offentlige kan være en nedslående oplevelse. Eller ligefrem en rædselsfuld oplevelse. F.eks. kan man som pårørende til en alvorligt fysisk eller psykisk syg opleve et årelangt mareridt, fordi nogle afdelinger i sundhedsvæsnet domineres af sygeplejersker og læger af så lav kvalitet at man tror det er løgn. (nogle læger fra fjerne lande kan ikke tale dansk, og hvad er deres uddannelse egentlig for en?) Mange andre afdelinger er dog befolket med et udmærket og ordentligt personale. (men hvorfor er patientforeningerne så sløve overfor de brådne kar der pisser på både patienterne og deres pårørende, eller som ikke gider passe deres arbejde? Hvorfor er det så enormt besværligt at klage, eller at få journalister til at tage konkrete sager op?)

  Tager vi familie-, børneværns- og skilsmissebureaukratierne er der nærmest ingen ende på udueligheden, frækheden og ondskaben overfor familierne, mændene og børnene.

  Udnyttelse og frækhed, brutalitet og iskold kynisme gennemsyrer hele dette system. Der skal forestille at varetage børns og familiers velfærd. Men feminisme, svindel, tyrannisering og umenneskelighed er hvad utallige børn og fædre er blevet udsat for.

  Også i partierne og medier som DR og poli tiken mv. er uduelighed, arrogance og hovmod noget ret normalt.

  Er Danmark stadig et velfærdssamfund og et fornuftigt og civiliseret land? Eller er der mere tale om et galehus-samfund på vej mod svensker dybet og regulært sammenbrud?

 40. Af robert petersen

  -

  Eller er der mere tale om et galehus-samfund på vej mod svensker dybet og det totale sammenbrud?

 41. Af Uffe Staulund

  -

  @ Harald Kristiansen,

  Det er fint, at du i din ansættelsesperiode det offentlige, kun har haft gode erfaringer.
  Det har jeg også, når jeg har nydt godt af sektoren.

  Jeg ser rødt når jeg støder på bureaukrati, magtmisbrug og dårlig embedsførelse.

  Hjemmeplejen er et vanskeligt område, fordi det er omkostningsfuldt.
  De ældre ligger og har måske ingen kontakt med deres familie, undtagen når pensionen kommer ind på nem-kontoen.
  Kontoen kan med dagens teknologi tømmes fra værtshuset, fordi den ældre ikke kan finde ud af IT-teknologien.

  Du nævner nepotisme, det findes desværre alle steder. Det er en sygdom, som er ligeså udbredt som forkølelse.

  Det er svært at lave en god hjemmepleje, hvor hjertet styrer og ikke ledelsens Excel-ark.
  De veluddannede smukke unge kvinder på Christiansborg vil hellere frelse verden med PSO og ulandshjælp, end passe de ensomme og forladte ældre.

  Undskyld det lyder patetisk, men det er tilfældet.

 42. Af robert petersen

  -

  Fru H K fortæller at at det var nedslående at lære det offentlige at kende. Det laver uffe stau lund om til at hun kun har haft gode erfaringer med det offentlige????? Ønsker uffe at forvirre debatten?

 43. Af Uffe Staulund

  -

  @ Rbert Pedesen,
  Hvor har du fået foretaget din kønsskifte operation?

 44. Af Ole Lund

  -

  Intet belæg for, at de fri skoler, eller de store privatskoler skulle være bedre. Der er blot tale om et fravalg af forekommende eksistenser som: indvandrere, lavtlønsgrupper, socialistiske tiltag o.a.
  Det er Folkeskolen, som tager det hele. Den viser verden, som den ser ud, for eleverne. Helt aktuelt viser det sig, at elever fra Folkeskolen klarer sig mindst lige så godt, som elever på privatskolerne. Men man skal jo ikke mænge sig med pøbelen!”
  “Her på vejen går børnene i privatskolen”.”Dem og os!” lever i bedste velgående.
  Sundhedsforsikringer, evt. betalt af firmaet er et tegn på, hvordan “Dem” vil herske
  over “os”, fordi de vil se en forskel. Skattespørgsmålet, som vil blive livligt debatteret i det kommende efterår vil vise, hvor partierne – og deres vælgere – vælger at sætte foden ned ift. velfærd for alle. Det bliver spændende. Meget spændende.

 45. Af robert petersen

  -

  Uffe stau lund, hvornår får du foretaget en hjernetransplantation? Den er vist det eneste håb du har for at komme til at virke intelligent? Eller hvorfor vrøvler du om kønsskifte og hvorfor fejlciterer du folk?

 46. Af Bjørn Sørensen

  -

  “Uddannelse og sundhed er de absolut største områder, hvor der i Danmark på papiret er en universel velfærd – gratis for alle og lige adgang, skatten betaler.”

  Da jeg var ung i 60-erne erfarede jeg at hvis man ville have kvalitetsbehandling i sundhedsektoren gik man til ekspertisens privatpraksis, som sørgede for at man blev behandlet af dem på den pågældendes offentlige klinik.

  På samme måde, hvis man søgte kvalificeret undervisning, betalte man sin vej gennem privatskolerne.
  Hvis man havde mindre talentfulde børn, lagde man pres på systemet for at oprette specialundervisning, for hvis man ikke forsøgte blev de svigtet.
  Jo da, de mindre smarte skulle da ogsa have en chance.
  At uddannelsessystemet ikke har formået at bedre deres lod her i tilværelsen, trænger til en erkendelse, som idealister har haft svært ved at fatte.

  Vi har levet i en tid hvor mange troede at vi var født lige og at den gamle erfaring om der er forskel på folk var reaktionært. For taler amerikanerne ikke om at vi alle er født lige.
  At det er blevet misfortolket af naive idealister, uvidende om at at det handler om at være født med lige rettigheder og ikke lige egenskaber.

  At der er forskel på folk ved de fleste

 47. Af Uffe Staulund

  -

  @ Ole Lund,
  Du har ret, der er ikke belæg for at påstå at en privatskole skal være bedre end en kommunalskole.
  En skoles kvalitet afhænger af kvaliteten af rektor og dennes evner som leder.
  Der har jo været et forbilledligt eksempel i København.

 48. Af Jakob Rasmussen

  -

  I velfærdsstaten er alle lige, men nogle er mere lige end andre…

  Uddrag fra “Kvinder er en ”underskudsforretning” af Torben K. Andersen, Mandag Morgen 31. jan. 2013:

  “En nyfødt dansk pige vil i snit modtage 1,6 million kr. mere fra det offentlige i form af overførsler og offentlige velfærdsydelser, end hun kommer til at bidrage med via skatter og afgifter gennem sit liv.

  For en nyfødt dreng er det lige omvendt. Han vil i snit komme til at bidrage med 0,6 million kr. mere, end han vil modtage i sit liv – altså en forskel på 2,2 millioner kr. sammenlignet med den nyfødte pige.

  Forskellen på mænd og kvinders bidrag til velfærdsstaten er over 2,2 mio. kr.

  Det viser en analyse foretaget af professor Nina Smith fra Institut for Økonomi på Aarhus Universitet på baggrund af beregninger fra De Økonomiske Råds sekretariat. Se tekstboks. Hun mener, at den store kønsforskel svækker Danmarks finanspolitiske holdbarhed, og efterlyser politiske initiativer til at styrke den fremtidige finansiering af velfærdssamfundet.

  ”Selv om danske kvinder har været flere årtier på arbejdsmarkedet, er de stadig i en økonomisk situation, hvor de er afhængige af forsørgelse.

  Forskellen er bare, at det ikke længere er ægtemanden og familien, der er forsørgeren, men velfærdsstaten…””

  “”Danmark har et af verdens mest kønsopdelte arbejdsmarkeder, da så mange kvinder har søgt over i det offentlige som sygeplejersker, pædagoger, lærere og plejere.

  Fagforeninger har prioriteret at få gode barselsordninger og andre familievenlige ordninger i stedet for måske lønstigninger. Det har nu skabt en boomerang, da det er rationelt for kvinderne at søge over i den offentlige sektor for at få familielivet til at hænge sammen,” siger Nina Smith.”

  Når der ikke er fuldstændig ligestilling mellem kønnene, når det gælder løn, skyldes det tilsyneladende, at kvinder prioriterer “familievenlige ordninger” på jobbet over lønstigninger.

  Kilde: Specialkørsel fra De Økonomiske Råds sekretariat, baseret på DREAM-kørsler af grundforløbet for Dansk Økonomi, Forår 2012.

 49. Af Jakob Rasmussen

  -

  Indvandrere fra ikkevestlige lande overhaler alle andre grupper med adskillige hestelængder, når det handler om at modtage mere fra det offentlige, end man selv bidrager med.

  De ikkevestlige indvandrere har en ekstremt lav beskæftigelsesfrekvens og får langt flere velfærdsydelser, end etniske danskere, eller andre indvandre gør.

  Det er og bliver de ikkevestlige indvandrere OG deres efterkommere i flere led, der er det store problem, når det handler om at finansiere velfærdsstaten.

  Uddrag fra “Indvandrere i Danmark 2015”, Danmarks Statistik:

  “Blandt 25-64-årige ikke-vestlige indvandrere med en dansk erhvervskompetencegivende uddannelse var beskæftigelsesfrekvensen 74 pct. for mændene og 71 pct. for kvinderne i 2013. Blandt dem uden en dansk uddannelse var beskæftigelsesfrekvensen 50 pct. for mændene og 35 pct. for kvinderne. Kun en fjerdedel af de 25-64 årige ikke-vestlige indvandrere har en dansk erhvervskompetencegivende uddannelse i 2015.”

  “Krisen: Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres underbeskæftigelse er steget fra 2008 og frem. Selvom ikke-vestlige indvandrere og efterkommere traditionelt er mindre i beskæftigelse end mennesker med dansk oprindelse, så viser stigningen at begge grupper har været særligt ramt af den økonomiske krise.
  Offentlig forsørgelse: 65 pct. af de ikke-vestlige indvandrere i aldersgruppen 55-59 år på offentlig forsørgelse, mens det kun er tilfældet for 26 pct. af personerne med dansk oprindelse i samme aldersgruppe. ”

  “En anden af publikationens konklusioner er, at blandt 25-årige ikke-vestlige indvandrere er 44 pct. hverken i beskæftigelse eller under uddannelse. Det er næsten tre gange så mange som blandt 25-årige med dansk oprindelse, hvor andelen er 16 pct.”

  “22 pct. af alle kontanthjælpsmodtagere er ikke-vestlige indvandrere. Til sammenligning udgør de kun 7 pct. af den samlede befolkning.”

 50. Af Jakob Rasmussen

  -

  Rettelse:

  “De ikkevestlige indvandrere har en ekstremt lav beskæftigelsesfrekvens og får langt flere velfærdsydelser, end etniske danskere, eller andre indvandrere gør.”

  Dét er i korte træk forklaringen på, hvorfor talblinde fjolser, som Uffe Elbæk & Co., er den største trussel mod velfærdsamfundet og Danmarks økonomi.

Kommentarer er lukket.